naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Uloga knjižnica u promicanju zdravoga načina života“ (08.07.2020)

Mjesto i vrijeme održavanja: Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik, Poljana 6, Šibenik, petak, 23. listopada 2020. Skup će se održati uživo i u virtualnom okruženju (webinar).
Organizatori: Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik i Knjižničarsko društvo Šibenik
Prijave:
Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem: 1. listopada 2020.
Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: 15. listopada 2020.
Osoba za kontakt: Melinda Grubišić Reiter, tel. 022/201-296, e-mail: mgrubisic-reiter@knjiznica-sibenik.hr

Programsko-organizacijski odbor: Melinda Grubišić Reiter, Karmen Krnčević, Marina Šimić, Antonija Miše i Vilijam Lakić

Tema skupa:
Skup tematizira načine na koje knjižnice mogu doprinijeti promicanju zdravoga načina života, što je, s obzirom na posljedice koje štetne životne navike kao što su nedovoljna tjelesna aktivnost ili loša prehrana, te stres i opterećenost poslom imaju na zdravlje, jedna od aktualnih tema i na globalnoj razini.

Ciljevi stručnog skupa:
Cilj je okupljanje knjižnica i drugih ustanova vezanih za promicanje zdravog načina života u svrhu edukacije i informiranja svih slojeva društva o važnosti očuvanja zdravlja i senzibiliziranja građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života.

Način rada:
Prijavljena izlaganja (10 – 15 min)
Pozvana izlaganja (20 min)
Izlaganja na posteru

Upute za prijavu sažetka:
1. autor(i), 2. naslov rada, 3. sažetak (od 250 do 400 riječi, font Times New Roman, veličina 12), 4. ustanova, 5. adresa, 6. telefon, 7. e-pošta

Kotizacija: 150,00 kn (uključuje radne materijale, osvježenja tijekom pauza)

Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“, Poljana 6, 22000 Šibenik
Žiroračun: HR2324020061844400003
Model: 64 - Poziv na broj: 7730-33675-66151-2020
Svrha: ime i prezime – kotizacija za stručni skup
Nakon zaprimljene uplate Knjižnica će račun poslati na navedenu adresu.
Kotizacija treba biti uplaćena do 15. listopada 2020.