naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Stručni skup u povodu 70 godina GKMM Split: Uloga nove generacije knjižničara u razvoju knjižnica budućnosti (18.10.2021)

Mjesto i vrijeme održavanja: Gradska knjižnica Marka Marulića Split, multimedijalna dvorana Središnje knjižnice, Ulica slobode 2, Split 22.11.2021.
Organizator: Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Programsko-organizacijski odbor: Nikolina Kusić, Lucija Marin, Maruška Nardelli, Katarina Sovulj, Tomislav Staničić, Maja Stazić
Financijska podrška: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Split
 

Način rada: Sudjelovanje na skupu oslobođeno je plaćanja kotizacije. Registrirani sudionici dobivaju materijale i potvrde o sudjelovanju. Radni jezici stručnog skupa su hrvatski i engleski.

Zbog iznenadnog pogoršanja epidemiološke situacije i ograničenog broja sudionika, bit će omogućeno praćenje stručnog skupa prijenosom uživo putem YouTube kanala knjižnice.

Poveznica: https://www.youtube.com/channel/UCuYv6V3yXb7CXQ6cyBrje6w

*Gledateljima putem YouTube kanala nažalost nismo u mogućnosti dostaviti potvrde o sudjelovanju
 

Tema stručnog skupa:
Problematici istraživanja pozicije i utjecaja knjižnica u 21. stoljeću nerijetko se prilazi s aspekta korisnika, no često zanemareni dio u vrednovanju knjižničnog poslovanja je ispitivanje uloge samih knjižničara u formuliranju i oblikovanju inovativnih praksi i pristupa. Knjižničari su aktivni nositelji promjena u upravljanju knjižnicama te je važnost osvješćivanja te funkcije od izuzetnog značaja za budućnost struke: ključni pokretači dolaze iznutra, kao inovatori i inicijatori.

Knjižnica, poglavito narodna, ostvaruje svoj značaj kao jedna od fokalnih točaka u zajednici, kao mjesto okupljanja, učenja, razmjene iskustava i predstavljanja stvaralaštva u različitim oblicima. Glavni akteri tih događanja su knjižničari, koji u 21. stoljeću moraju biti dovoljno kreativni i domišljati kako bi planiranje, izvedbu i idejnu konceptualizaciju programa i projekta uskladili sa zahtjevima korisnika.

Stručni skup tematski je orijentiran na predstavljanje praksi i metoda mladih kolega u struci, ističući važnost cjeloživotnog obrazovanja knjižničara i osobina posebno značajnih za uspješno vođenje poslovanja: proaktivnost u realizaciji, domišljatost i svestranost u implementaciji i prilagodljivost u izgradnji. Vodeći se važnošću i značajem sintagme o suradnji kao “izranjajućoj strategiji 21. stoljeća”, poseban naglasak vršit će se na prikazivanje načina povezivanja knjižnica za postizanje zajedničkih ciljeva, na oblike suradnje knjižnica s drugim ustanovama unutar, ali i izvan, baštinskog područja.


Osnovni ciljevi stručnog skupa:
• istaknuti važnost uloge knjižničara u razvitku modernih knjižnica
• prikazati različite načine na koje knjižničari mogu doprinijeti redefiniranju tradicionalnih knjižnica
• doprinijeti u razumijevanju temeljnih načela potrebnih za formuliranje inovativnih pristupa razvoju knjižnica budućnosti
• ukazati na razine osposobljenosti mladih knjižničara u izvanrednim situacijama (s posebnim osvrtom na rad u vrijeme pandemije koronavirusa)
• istaknuti kompetencije tradicionalnog i suvremenog knjižničara
• istražiti odnos tradicionalnog i suvremenog obrazovanja knjižničara te obilježja obrazovnih praksi struke u svijetu
• razmijeniti mišljenja, ideje, stručna znanja i primjere dobre prakse za daljnji kvalitetan razvoj struke

Očekivani rezultati:
• bolja informiranost i razumijevanje važnosti knjižničara kao pokretača i nositelja promjena u modernoj knjižnici
• motiviranost knjižničarske zajednice na daljnji razvitak znanja, vještina i kompetencija u svrhu pružanja što kvalitetnije usluge krajnjem korisniku
• ostvarivanje kontakata s kolegama iz struke sa svrhom razvijanja budućih suradnji vođenih zajedničkim ciljem – razvojem struke
• tisak zbornika radova predstavljenih na stručnom skupu radi bilježenja i trajne dostupnosti znanja, iskustava i novih spoznaja izloženih na ovom stručnom skupu
 

Program:

9:00 – 9:30
Prijava sudionika

9:30 – 10:00
Pozdravni govori

10:00 –10.30
Dijana Machala
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Kompetencije knjižničara u svjetlu novog normalnog

10:30 – 11:00
Glorija Bakk
Kristiania University College, Bergen (Norway)
Uloga visokoškolskog knjižničara u razvoju i promicanju informacijske pismenosti kod studenata: usporedba praksi Hrvatske i Norveške

11:30 – 12:00
Dragana Koljenik
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Digitalni laboratorij NSK – je li drugačiji način razmišljanja dovoljan?

12:00 – 12:15
Lucija Marin, Marinela Radoja
Gradska knjižnica Marka Marulića Split
Kompetencije mladih magistara knjižničarstva za rad u narodnim knjižnicama

12:15 – 12:45
PAUZA

12:45 – 13:15
Aleksandra Šutalo
Gradska knjižnica Požega
Upravljanje promjenama - vizije, izazovi i koncept razvoja knjižnice za nove generacije
(na primjeru Gradske knjižnice Požega)

13:15 – 13:45
Jelena Madunić, Matija Sovulj
Sveučilišna knjižnica u Splitu
Surađujmo digitalno: web alati za promociju fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu

13:45 – 14:15
Katarina Jukić, Ivana Turk
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Novi oblici poticanja čitanja kod djece i mladih na primjeru GISKO tjedna Harryja Pottera

14:15 – 14:30
Riikka Leskinen
Helsinki City Library (Finland)
An Ode to self-management – a new way to work
Oda self-menagmentu – prikaz novog načina rada

14:30 – 15:00
PAUZA

15:00
Podjela potvrda o sudjelovanju na stručnom skupu