naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Dodjela priznanja „Knjižnica godine“ u 2021. godini Gradskoj knjižnici Požega (04.11.2021)

Dobitnica godišnjeg priznanja Knjižnica godine Hrvatskoga knjižničarskog društva za 2021. godinu je Gradska knjižnica Požega. Čestitamo!

Svečanost dodjele priznanja Knjižnica godine Gradskoj knjižnici Požega održat će se 11. studenoga 2021. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Svečanost dodjele priznanja prenosit će se uživo putem Facebook kanala HKD-a. Dodjela se zbog panedmije organizira uz ograničenje broja sudionika koji svečanosti nazoče u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu isključivo uz pozivnicu.

OBRAZLOŽENJE Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ za dodjelu priznanja u 2021. godini Gradskoj knjižnici Požega

Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje priznanje "Knjižnica godine" u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama.
Priznanje „Knjižnica godine“ dodjeljuje se najboljoj knjižnici čija se izvrsnost procjenjuje prema Kriterijima za vrednovanje / procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja „Knjižnice godine“, koji se nalaze u dodatku Pravilnika o dodjeli priznanja "Knjižnica godine".

Hrvatsko knjižničarsko društvo prigodom obilježavanja 11. studenoga, Dana hrvatskih knjižnica, dodjeljuje godišnje priznanje „Knjižnica godine“ u svrhu poticanja inovativnosti, kreativnosti i kvalitete rada svih hrvatskih knjižnica.
Povjerenstvo je radilo u sastavu: Sanja Brbora, Mirjana Čubaković (predsjednica), Dijana Machala, Silvija Perić, Ivanka Stričević.

Temeljem Poslovnika o radu povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine Povjerenstvo za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ 2021. na svojoj 2. elektroničkoj sjednici održanoj od 13. i 14. listopada 2021. godine do 12,00 sati, utvrdilo je da su na natječaj za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ 2021. svoje kandidature uputile sljedeće knjižnice: Gradska knjižnica Požega, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci i Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski. Utvrđeno je da su dvije pristigle prijave valjanje te da su stigle u zadanom roku. Jedna prijava stigla je izvan roka i nije valjana te nije uzeta u obzir. Riječ je o prijavi Narodne čitaonice i knjižnice Novi Vinodolski, koju, na žalost Povjerenstvo nije razmatralo. Primjenjujući Kriterije za vrednovanje/procjenjivanje izvrsnosti za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ koji su utvrđeni Pravilnikom o dodjeli priznanja „Knjižnica godine“ nakon stručne analize prispjelih prijava i rasprave, javnim glasovanjem, članovi Povjerenstva za dodjelu priznanja „Knjižnica godine“ predlažu da se Gradskoj knjižnici Požega dodjeli priznanje „Knjižnica godine“ 2021.

Gradska knjižnica Požega svojim je ustrajnim djelovanjem vidljiva i prepoznata u svojoj društvenoj i stručnoj zajednici kao stup odgojno-obrazovne, kulturne i javne djelatnosti. Kao takva prerasla je zidove koji ju okružuju i javnim zagovaranjem, medijskom vidljivošću, djelotvornim radom i u potpori zajednice doživljava potpunu transformaciju: arhitektonsku, koncepcijsku, programsku i tehnološku. Sve svoje nasljeđe, djelovanje, programe, usluge, kvalitetu i partnerstva usmjerava prema budućnosti, prema korisnicima nove generacije, prema tehnologijama nove generacije, prema novim uslugama, e-uslugama, umrežavanjima, a opet brine i podupire tradicijske vrijednosti, posebne želje i potrebe korisnika. Kvalitetom i inovacijama u radu doseže svoju izvrsnost i nudi svojoj zajednici, svojim korisnicima, potencijalnim korisnicima, građanima svijeta: e-usluge, e-knjige, specifične usluge, programe i događanja za sve generacije i sve vrste interesa, najkvalitetniju informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, iznimnu kreativnost, novi prostor, nove djelatnosti, vidljivost i prepoznatljivost.