naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje (30.04.2014)

Hrvatsko knjižničarsko društvo objavljuje Javni poziv na predlaganje kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje.

Rok za slanje prijedloga je 1. srpnja 2014. godine.

JAVNI POZIV
na predlaganje kandidata za dodjelu Kukuljevićeve povelje
Hrvatsko knjižničarsko društvo ustanovilo je Kukuljevićevu povelju kao oblik javnog priznanja knjižničnim djelatnicima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju knjižničarske djelatnosti.

Povelja je nazvana imenom zaslužnog hrvatskog bibliofila i bibliografa Ivana  Kukuljevića Sakcinskog, a dodjeljuje je Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva na prijedlog Ocjenjivačkog odbora. Skupština dodjeljuje istodobno najviše pet povelja. Rad Odbora reguliran je Poslovnikom Ocjenjivačkog odbora za dodjeljivanje Kukuljevićeve povelje koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/nagrade/kukuljeviceva_povelja_poslovnik/

Pravo predlaganja kandidata imaju svi osnovni članovi i stručna tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva, knjižnice i članovi Ocjenjivačkog odbora. Pravilnik o dodjeljivanju Kukuljevićeve povelje objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskoga knjižničarskog društva http://www.hkdrustvo.hr/hr/o_nama/nagrade/kukuljeviceva_povelja_pravilnik/

Uz dopis s prijedlogom i obrazloženjem za kandidata potrebno je priložiti:
- radnu biografiju (uključuje podatke o školovanju, stručnoj spremi, zaposlenju)
- napredovanje u struci (stručna zvanja, znanstvene stupnjeve, uspjehe na  radnom mjestu),
- opći stručni i znanstveni doprinos (znanstvene i stručne radove, inovacije, -
sudjelovanje u izobrazbi budućih stručnjaka ili permanentnom obrazovanju, rad na popularizaciji struke)
- značajni doprinos u radu HKD-a.

Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se u dva primjerka poštom na adresu: Hrvatsko knjižničarsko društvo, c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 10000 Zagreb, Hrvatske bratske zajednice 4; te u elektroničkom obliku na adresu hkd@hkdrustvo.hr (s naznakom u polju Predmet/Subject “Prijedlog za Kukuljevićevu povelju”).

Rok za slanje prijedloga je 1. srpnja 2014. godine.