naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Objedinjeni ISBD i Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Kataložni opis (06.05.2015)

U sklopu projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju objavljen je dokument „Usporedna analiza elemenata podataka i odredbi objedinjenog izdanja ISBD:Međunarodni standardni bibliografski opis s propisima Pravilnika i priručnika za izradbu abecednih kataloga, Dio 2: Kataložni opis Eve Verona“.

Tablice u ovom dokumentu rezultat su analize ISBD-a i Pravilnika koju su u sklopu projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju izradile Radna grupa za kataložni opis Komisije za katalogizaciju Hrvatskoga knjižničarskog društva i Radna grupa za katalogizaciju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, čije je prijedloge raspravio i usvojio Stručni odbor za izradu nacionalnog pravilnika za katalogizaciju. Namjena je tablica biti temelj za izradu novog pravilnika, ali i materijal za edukaciju i pomoć katalogizatorima u praktičnom radu u razdoblju do njegova objavljivanja. Tablice su priredile za objavljivanje Ana Vukadin i Vesna Hodak.