naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

6. međunarodni stručni skup : Knjižnica - središte znanja i zabave, Knjižnice – nositelji kulturnog identiteta

Mjesto održavanja: Karlovac 16.09.2010 - 17.09.2010
Organizator: Gradska knjižnica 'Ivan Goran Kovačić', Knjižnica Mirana Jarca Novo Mesto

Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca u suradnji s Knjižnicom Mirana Jarca iz Novog Mesta u okviru projekta prekogranične kulturne suradnje između Hrvatske i Slovenije pod nazivom Besede i riječi (BeRi), organizira dvodnevni međunarodni stručni skup »Knjižnica – središte znanja i zabave«, koji će se održati 16. i 17. rujna 2010. g. u Karlovcu.

Tema ovogodišnjeg stručnog skupa nosi naziv »Knjižnice – nositelji kulturnog identiteta.«

Kulturni identitet zauzima značajno mjesto u okviru cjelokupnog društvenog identiteta. Njegove specifične značajke očituju se između ostalog i u različitosti kultura, te slobodnoj i otvorenoj razmjeni kulturnih vrijednosti. Područje je to u kojem knjižnice zauzimaju jednu od najvažnijih uloga. Svojim djelovanjem i razvojem koji je temeljen na jednakosti pristupa svima bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položaj, knjižnice potvrđuju priznavanje kulturnih različitosti te ih nastoje integrirati u svoj rad. Posebice, njihovo djelovanje očituje se u:

 • međusobnoj suradnji knjižnica koja pruža nove mogućnosti da se osnaže veze među ljudima, narodima i kulturama
 • suradnji knjižnica s ostalim ustanovama u zemlji ili inozemstvu
 • djelovanju manjinskih knjižnica
 • projektima međukulturalne suradnje
 • višejezičnim i multikuturalnim zbirkama

Stručni skup smo podijelili na dva dijela:

 1. Uvodni referati (30 min.):
  pozvani predavači iz Hrvatske i Slovenije
 2. Knjižnice – nositelji kulturnog identiteta (20 min.):
  primjeri dobre prakse u slovenskim i hrvatskim knjižnicama
  (prezentacije u PowerPointu)

Stoga Vas pozivamo da svojim stručnim radovima i primjerima dobre prakse sudjelujete na skupu.
Stručni skup sufinanciran je od strane Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.- 2013., u okviru projekta Besede i riječi (BeRi).

Preliminarni program

Prijava sudjelovanja

Prijava smještaja

Molimo referente da ispunjene prijavnice i sažetke referata pošalju najkasnije do 31. svibnja 2010. g., a cjeloviti tekst do 31. kolovoza 2010. g. na e-mail Vedrane Kovač Vrana
(vedrana@gkka.hr  ili na adresu: Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovac (za 6. međunarodni stručni skup), Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac, Republika Hrvatska.