naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive

Mjesto održavanja: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica – Zoom konferencija 05.11.2021 -
Organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica povodom 15. obljetnice kontinuiranog pružanja usluga za osobe s teškoćama čitanja (2006.-2021.)

Suorganizatori: Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva
Programski i organizacijski odbor: Dunja Marija Gabriel, Karlo Galinec, Maja Koren Golub, Amelia Kovačević, Jelena Lešaja, Željka Miščin, Ljiljana Sabljak, Dijana Sabolović-Krajina (predsjednica), Josipa Strmečki, Nina Šešić Mežnarić, Kristian Ujlaki, Karolina Zlatar Radigović
Model održavanja okruglog stola: hibridni stručni skup se održava fizički i virtualno. Sudjelovanje bez izlaganja održava se online putem aplikacije Zoom. Snimka izlaganja bit će naknadno dostupna na YouTube kanalu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica.
Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Koprivnica
i Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica

 

Rok prijave sudjelovanja: 2. 11. 2021.

Molimo ispunite prijavni obrazac.
 
Promotivni video Knjižnice – prijateljska mjesta za osobe s teškoćama u čitanju možete pogledati (hrvatska verzija) ovdje ; (s titlovima na engleskom) ovdje

Program
 

O temi
Slijepe i slabovidne osobe, osobe s disleksijom, autizmom, motoričkim smetnjama, demencijom, intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama i druge ranjive društvene skupine su mnoge hrvatske knjižnice detektirale kao one kojima treba pristupiti na specifičan način kako bi im se pružile adekvatne knjižnične usluge. Prvenstveno se to odnosi na osiguravanje dostupnosti i mogućnost posudbe prilagođene knjižnične građe i specifične informacijsko-komunikacijske opreme s jedne strane, a organizaciju socijalno integracijskih programa za ciljane korisnike, kao i kontinuirane edukacije knjižnično-informacijskih stručnjaka koji pružaju ove specifične usluge s druge strane. Međutim, osobe s teškoćama čitanja suočavaju se s nizom problema u dostupnosti prilagođene građe za čitanje, asistivne tehnologije koja omogućuje pristup računalu kao i uređajima za potpomognutu komunikaciju, a što je još više potencirano pandemijom bolesti COVID-19.

Osnovni ciljevi stručnog skupa:

 • evaluirati postignuća hrvatskih knjižnica u otvorenosti i dostupnosti osobama s teškoćama čitanja;
 • identificirati probleme potencirane pandemijom bolesti COVID-19;
 • predložiti rješenja kojima knjižnice u Hrvatskoj mogu doprinijeti većoj kvaliteti života i uključenosti osoba s teškoćama čitanja u knjižnice, lokalnu zajednicu i društvo općenito;
 • osnažiti kompetencije knjižničara i drugih zainteresiranih stručnjaka, kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih mjesta u afirmiranju društvene uključenosti i društvene pravednosti.

Očekivani rezultati:

 • bolje razumijevanje, informiranost i znanje ravnatelja knjižnica i knjižnično-informacijskih stručnjaka i njihovih vanjskih suradnika o pružanju knjižničnih usluga osobama s teškoćama čitanja u kontekstu krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19;
 • primjena stečenog znanja u kvalitetnijoj implementaciji knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja;
 • sustavna implementacija knjižničnih usluga za osobe s teškoćama čitanja u smislu standardizacije usluga za sve knjižnice u Hrvatskoj u oblicima koji odgovaraju profilima i zahtjevima korisnika specifičnih sredina i mogućnostima pojedinih knjižnica;
 • kvalitetniji i aktivniji život osoba s teškoćama čitanja općenito u području dostupnosti knjižnicama kao temeljnim kulturnim i informacijsko-obrazovnim ustanovama u lokalnoj zajednici i društvu.

O dosadašnjim okruglim stolovima Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica je 2006. godine pokrenula pionirsku uslugu integriranog pristupa slijepim i slabovidnim osobama u suradnji s Udrugom slijepih Koprivničko-križevačke županije nastojeći ponuditi model ostalim, prvenstveno narodnim knjižnicama u Hrvatskoj u implementaciji usluga za osobe s teškoćama čitanja. Svakih pet godina organizira stručne skupove kako bi se evaluirali razvoj i iskustva hrvatskih knjižnica u ovom područje te zacrtale perspektive održivosti i redefiniranja usluga za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu tekućih promjena u užem i širem društvenom okruženju, prvenstveno vezanima uz promjene u zakonodavstvu, razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, stilova života i potreba ovih knjižničnih korisničkih skupina s raznorodnim teškoćama u čitanju. Posebno je važno istaknuti da se s porastom starijeg stanovništva s teškoćama čitanja pred knjižnice, posebice narodne postavljaju novi zadaci i obveze.

Dosadašnja tri stručna skupa u organizaciji koprivničke Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ na ovu temu:

 • Okrugli stol za osobe s posebnim potrebama DOSTUPNOST KNJIŽNICA ZA SVE: knjižnične službe, usluge i računalna oprema za slijepe, slabovidne i gluhoslijepe osobe: kako u lokalnoj zajednici dolaze do izvora znanja, Koprivnica 06. 11. 2006. (povodom početka pružanja usluge za slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica);
 • Stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem KNJIŽNIČNA USLUGA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE – STANJE I PERSPEKTIVE, Koprivnica 18. 11. 2011. (povodom 5. obljetnice usluge za slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica);
 • Znanstveno-stručni skup SOCIJALNO INKLUZIVNE KNJIŽNIČNE USLUGE, Koprivnica 18. 11. 2016. (povodom 10. obljetnice usluge za slijepe i slabovidne u Knjižnici i čitaonici “Fran Galović” Koprivnica)

Do sada objavljeni zbornici radova s održanih okruglih stolova:

 • Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne - stanje i perspektive : zbornik radova / uredila Dijana Sabolović-Krajina. Koprivnica : Knjižnica i čitaonica ˝Fran Galović˝, 2013.;
 • Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne - stanje i perspektive : zbornik radova / uredila Dijana Sabolović-Krajina. : Knjižnica i čitaonica ˝Fran Galović˝, 2013.;
 • Elektroničko izdanje dostupno na: http://www.knjiznica-koprivnica.hr/knjiznica/dokumenti/knjiznicna_usluga_za_slijepe_i_slabovidne.pdf;
 • Socijalno inkluzivne knjižnične usluge : zbornik radova / uredila Dijana Sabolović-Krajina. Koprivnica : Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, 2018.