naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

13. okrugli stol za školske knjižnice stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto održavanja: hibridno putem platforme Zoom i uživo Osnovna škola “Dobri” Split 07.10.2022 -
Organizator: Sekcija za školske knjižnice (Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za srednjoškolske knjižnice) Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Suorganizator: Agencija za odgoj i obrazovanje i Društvo knjižničara u Splitu Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Tema skupa: Proaktivno djelovanje školskih knjižnica u Godini čitanja

Jezik: hrvatski

Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje i vlastita sredstva Sekcije za školske knjižnice.

Programski i organizacijski odbor: dr. sc. Sanja Brbora, Mirjana Čubaković, Marijana Jelinić Pezo, Dijana Machala, Tea Radić, Ana Saulačić, Josip Strija, dr. sc. Nada Topić, Adriana Turić Erceg i Madlen Zubović.

O stručnom skupu
Okrugli stolovi za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva tradicionalno promiču teme knjižnično-informacijske i medijske pismenosti u svrhu jačanja stručnih suradnika knjižničara, najbrojnijih u knjižničarskoj zajednici. 13. okrugli stol bavit će se problematikom poticanja čitanja i proaktivnim aktivnostima školskih knjižnica na ostvarenju planiranog cilja tijekom Godine čitanja s posebnim naglaskom zajedničkog djelovanja svih sudionika (u školi i izvan nje), ali i smjernicama za budućnost. Podteme u kontekstu poticanja čitanja provedba su aktivnosti poticanja čitanja tijekom izvođenja nastave na daljinu, povezivanje s lokalnom zajednicom, suradnja sa zainteresiranim akterima te prikaz primjera dobre prakse iz zemlje i njezinog okruženja.

Opći cilj:
Poboljšati znanja o suvremenim načinima organiziranja rada nastavnog područja Školsko knjižničarstvo u svrhu poticanja čitanja u školskim knjižnicama u Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:

 • osvijestiti potrebu za promjenama u radu i organiziranju aktivnosti za poticanje čitanja u vremenu ekspanzije informacijsko-komunikacijske tehnologije;
 • upoznati najnovija međunarodna iskustva u organizaciji promicanja čitanja i modelima pružanja pomoći učenicima s posebnim potrebama (programi za nadarene i prilagođeni programi za učenike s teškoćama);
 • potaknuti dijalog i suradnju između akademske zajednice, nakladnika, udruga i praktičara u svrhu unaprjeđenja rada na poticanju čitanja;
 • razmotriti ulogu neformalnog obrazovanja i stalnog stručnog usavršavanja u razvoju kompetencija potrebnih za rad na poticanju čitanja;
 • vrednovati sadašnja postignuća te razmijeniti iskustva u organizaciji aktivnosti na poticanju čitanja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima;
 • predložiti tijelima Ministarstva kulture i medija i Ministarstvu znanosti i obrazovanja perspektive i konkretne mjere suradnje u svrhu unaprjeđenja aktivnosti i usluga za daljnji razvoj poticanja čitanja.

Zadaća: utvrditi koliko su aktivnosti školskih knjižnica poticanja čitanja vidljivi školi i u zajednici u kojoj škola djeluje, koje komunikacijske alate stručni suradnici – knjižničari koriste za marketinšku promidžbu i koliko je važna vidljivost tih aktivnosti s posebnim osvrtom na online okruženje.

Oblici izlaganja: pozvana izlaganja, prijavljeni primjeri dobre prakse, promotivni filmovi

Pozvana izlaganja: Romana Fekonja (Maribor, Slovenija), Maja Logar (Maribor, Slovenija), prof. dr. sc. Julijana Matanović, prof. dr. sc. Sanja Nikčević, prof. dr. sc. Pavao Pavličić, Silvija Šesto, Tjaša Urankar (Ljubljana, Slovenija), prof. dr. sc. Karol Visinko);

Način rada: u prvom dijelu stručnog skupa održat će se pozvana predavanja u trajanju od 45 minuta, a u drugom dijelu predstavljanja primjera dobre prakse te promotivni filmovi.

Ciljane skupine:
stručni suradnici - knjižničari, predstavnici akademske zajednice u području informacijsko-komunikacijskih znanosti i s područja edukacijskih znanosti, pisci, nakladnici i svi zainteresirani za problematiku poticanja čitanja.

Očekivani rezultati:

 • bolje razumijevanje, informiranost i znanje stručnih suradnika knjižničara o organiziranju aktivnosti za poticanje čitanja i pružanje pomoći nadarenim učenicima i učenicima teškoćama;
 • primjena stečenog znanja u kvalitetnijem organiziranju i pružanju usluga poticanja čitanja;
 • veća posjećenost školskih knjižnica u smislu korištenja informacijskih i ostalih resursa knjižnice (knjižničnih prostora, knjižničnih fondova, znanja i vještina stručnih suradnika – knjižničara);
 • javno zagovaranje knjižničarske struke


Kotizacija:
Kotizacija se naplaćuje za mrežno sudjelovanje 30,00 kuna, a za sudjelovanje uživo 50,00 kn i uključuje osvježenje i ručak.

 

Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem primjera dobre prakse:

 • sažetak: 400 znakova do 8. rujna 2022. godine
 • prezentacija ili/i promotivni film: do 15. rujna 2022. godine poslati na adresu elektroničke pošte skolskeknjiznicehkd@gmail.com

Trajanje izlaganja primjera dobre prakse:

 • snimljena prezentacija u trajanju od 10 minuta
 •   ili
 • promotivni film u trajanju od 3 do 5 minuta

Pristigli radovi primjera dobre prakse bit će pregledani od strane članova Programskog odbora Skupa, a obavijest o prihvaćenom primjeru dobre prakse bit će dostavljena e-poštom.


Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: do 3. listopada 2022. godine putem online obrasca

Školski knjižničari uz dužni su se prijaviti i putem platforme ettaedu (AZOO).

Osobe za kontakt: Mirjana Čubaković, mirsreco@gmail.com
Ana Saulačić, ana.saulacici@azoo
Madlen Zubović, madlen.zubovic051@gmail.com

Program Skupa bit će objavljen u drugoj polovici rujna 2022. godine.

Svim prijavljenim sudionicima za praćenje skupa putem mreže bit će e-poštom poslana poveznica za pristup Skupu.

Svi prijavljeni sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju i knjižicu sažetaka.