naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Sekcija za visokoškolske i specijalne knjižnice

Plan i program

RAZDOBLJE: 2018. - 2020.

Predsjednica: Edita Bačić

Zamjenica: Kristina Kalanj

Članovi: Nina Jelača, Tamara Krajna, Igor Mladinić, Lovela Machala Poplašen, Irena Pilaš, Mirela Podobnik

MISIJA: Aktivno zalaganje za razvoj i suradnju specijalnih i visokoškolskih knjižnica u nacionalnom i međunarodnom okruženju.

PLAN RADA:

 • Sudjelovanje u Programskom i organizacijskom odboru16. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Lovranu, 15. do 18.05. 2019.
 • Tiskanje Zbornika radova 16. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica.
 • Sudjelovanje u izradi standarda za specijalne i visokoškolske knjižnice.
 • Aktivno djelovanje u radu HKD-a i međunarodnih tijela, posebno IFLA-e.

RAZDOBLJE: 2016.-2018.

Predsjednica: Edita Bačić

Tajnica: Kristina Kalanj

Članovi: Nada Avakumović, Danica Crnobrnja, Marijana Mišetić, Sanja Vukasović-Rogač, Irena Pilaš, Vesna Špac

PLAN RADA:

- Aktivno sudjelovanje na15. danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica na skupu u Lovranu, svibanj 2017.

- Aktivno zalaganje za konačno donošenje Standarda za specijalne knjižnice i Standarda za visokoškolske knjižnice RH.

- Suradnja s knjižnicom za slijepe: uključivanje Sekcije u prikupljanje članaka  različite tematike koji bi se pročitali i presnimili na nosač zvuka / osoba za kontakt Danica Crnobrnja, predsjednica Komisije za bolničke knjižnice. 

RAZDOBLJE:  2014. - 2016.

Predsjednica: Vesna Špac

- Aktivno sudjelovanje na 14. Danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran 2015.

- Aktivno zalaganje za donošenje Standarda za specijalne knjižnice i Standarda za visokoškolske knjižnice.

Plan i program za razdoblje 2012. – 2014.

 

 1. Provjeriti Upisnik knjižnica (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=202 ) da se utvrdi koje su knjižnice upisane i poticati one koje nisu da se upišu.
 2. Praćenje i poticanje stručnog napredovanja knjižničara u specijalnim i visokoškolskim knjižnicama.
 3. Poticanje knjižničara na istraživanja i objavljivanje rezultata tih istraživanja (u suradnji s matičarkom za specijalne i visokoškolske knjižnice Zagorkom Majstorović).
 4. Suradnja s Matičnom službom za specijalne i visokoškolske knjižnice (matičarka dr.sc.Zagorka Majstorović) – aktivno sudjelovanje na Informativnim danima.
 5. Poticanje uvođenja jedinstvenog knjižničnog programa u što više knjižnica – povezivanje u zajednički online katalog.
 6. Aktivno sudjelovanje na Danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica i Skupštini HKD-a, po mogućnosti s izlaganjima.
 7. Aktiviranje u radu CSSU i na polaženju predloženih radionica.
 8. Aktivno sudjelovati u javnom zagovaranju knjižnica i promoviranju knjižničarske struke s ciljem unapređenja statusa visokoškolskih i specijalnih knjižnica i knjižničara.
 9. Aktivno sudjelovanje u izradi zakona i pravilnika iz područja knjižničarstva.
 10. Predlaganje proširenja web sadržaja HKD-a.
 11. Razvoj i unapređenje suradnje među knjižnicama RH i u regiji.
 12. Rad na problematici registracije zbirki knjižnične i neknjižnične građe u muzejima i galerijama (u suradnji s Komisijom za zaštitu knjižnične građe, Komisijom za povijest knjige i knjižnica i Ministarstvom kulture RH).