naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za medicinske knjižnice

Dokumenti i linkovi


Plan i program 2018.-2020.

  1. Aktivno sudjelovanje u izradi pravilnika, strategija, standarda iz područja knjižničarstva (Aktivnosti na izradi Standarda za specijalne knjižnice)
  2. Aktivno sudjelovanje na ujednačavanju prakse odnosno sadržaja potvrdnice/obrasca indeksiranosti i citiranosti radova
  3. Uspostavljanje neposredne suradnje i održavanje redovitih sastanaka sa aktualnim članom Savjetodavnog povjerenstva za biomedicinske znanosti projekta E-izvori
  4. Organizacija edukacijskih radionica i sastanaka ažuriranje podataka na web stranici Komisije za medicinske knjižnice
  5. Sudjelovanje u projektima zagovaranja knjižnica te suradnja sa srodnim komisijama HKD-a
  6. Poticanje članova na aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima, objavljivanjae radova i uključivanje medicinskih knjižnica u međunarodne organizacije (npr. EAHIL)