naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za tehničke knjižnice

Uvod

Prvi spomen Sekcije za tehničke knjižnice je 1986. godine kao sekcije u osnivanju, dok je HBD službeno imenovalo Sekciju ze tehničke knjižnice na sjednici održanoj 11.12.1987. godine. Za predsjednicu Sekcije imenovana je Marija Pavunić sa FER-a, a Sekcija je imala ukupno 21 člana. Tijekom 1993. godine dolazi do pripajanja Sekcije Sekciji za specijalne knjižnice i promjene naziva u Komisiju za tehničke knjiznice, dok je predsjednica Mirjana Godec. Djelokrug rada: edukacija djelatnika tehničkih knjižnica, poticanje razvoja knjižnica, unapređivanje međuknjižnične suradnje, sudjelovanje u radu ostalih tijela društva Programski ciljevi: obučiti djelatnike tehničkih knjižnica za pružanje najmodernijih knjižničnih usluga temeljeno na principima osiguranja kvalitete - najbolje usluge za korisnika, te poticati njihovu međusobnu suradnju. Dosadašnji rezultati rada: Sekcija je radila na izradi pravilnika za tehničke knjižnice, povezivanju tehničkih knjiznica sa UNESCO-ovom mrezom CODIESEE, te izradi i ažuriranju adresara tehničkih knjižnica Hrvatske, kao i na istraživanjima stanja u tim knjižnicama nakon rata (broj zaposlenih, oprema, stručna sprema itd.). Članovi komisije sudjeluju u radu i održavanju područja Tehnika Sustava znanstvenih informacija. Aktivno se djeluje unutar Sekcije za specijalne knjižnice i surađuje s njenim članovima, te na ostvarivanju plana i programa Sekcije. Planovi za daljnji rad: aktivno djelovanje unutar Sekcije, poticanje permanentnog obrazovanja knjižničara u tehničkim knjižnicama predlaganjem ili organiziranjem predavanja i radionica (CSSU, informativni dani s matičarkom za specijalne i visokoškolske knjižnice, njihovog sustavnog obavješćivanja o događanjima, skupovima i mogućnostima obrazovanja).

 

Misija

Komisija za tehničke knjižnice prati razvoj tehničkih knjižnica u Hrvatskoj te promiče njihovu važnost u zajednici. Komisija zastupa djelatnike tehničkih knjižnica, njihova prava i interese te ih potiče na suradnju i razmjenu informacija iz njima relevantnih područja.

 

Vizija

Komisija za tehničke knjižnice potiče unapređenje suradnje među tehničkim knjižnicama, kao i unapređenje njihovih službi usluga i programa. Također se potiče suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i sekcijama koje djeluju u HKD-u, kao i sudjelovanje na skupovima i radionicama koje će pomoći unapređenju djelovanja tehničkih knjižnica u Hrvatskoj.