naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež

Članovi


Sanja Dunatov, redovni član
Matična ustanova: Gradska knjižnica Rijeka
Email: sanja.dunatov@gkri.hr

Ida Gašpar, predsjednica
Matična ustanova: Knjižnica i čitaonica "Fran Galović" Koprivnica
Email: ida@knjiznica-koprivnica.hr
Telefon: 098 9037 849

Andrea Grošelj, redovni član
Matična ustanova: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Email: andreja@gkos.hr

Alica Kolarić, pridruženi član
Matična ustanova: Sveučiište u Zadru
Email: alicakolarich@gmail.com

Dina Kraljić, redovni član
Matična ustanova: Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec
Email: maticna@kcc.hr

Keti Krpan, redovni član
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Email: keti.krpan@kgz.hr

Blaženka Mavrić Vadlja, redovni član
Matična ustanova: Gradska knjižnica Samobor
Email: bmvadlja@samobor.hr

Branka Mikačević, redovni član
Matična ustanova: Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar
Email: branka.mikacevic@knjiznica-bjelovar.hr

Ivana Molnar, pridruženi član
Matična ustanova: Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
Email: molnari02@gmail.com

Morana Peranić, zamjenica predsjednice
Matična ustanova: Gradska knjižnica Velika Gorica
Email: moranaper@gmail.com

Jelena Pisačić, pridruženi član
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Email: jelena.pisacic@kgz.hr

Marina Šimić, redovni član
Matična ustanova: Gradska knjižnica „Juraj Šižgorić“ Šibenik
Email: msimic@knjiznica-sibenik.hr

Sonja Šimić, redovni član
Matična ustanova: Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci
Email: sonja@gkvk.hr

Anita Spevec, redovni član
Matična ustanova: Knjižnice grada Zagreba
Email: anita.spevec@kgz.hr

Vjeruška Štivić, pridruženi član
Matična ustanova: Narodna knjižnica “Petar Preradović” Bjelovar
Email: vjeruska.stivic@knjiznica-bjelovar.hr

Matea Žilić, pridruženi član
Matična ustanova: Gradska knjižnica Slavonski Brod
Email: matea0zilic@gmail.com