naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež

Plan i program

Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež

Plan rada za 2022. / 2023. godinu

 • Pokretanje inicijative Dan dječjih knjižnica na nacionalnoj razini s ciljem popularizacije dječjih odjela knjižnica kao jednog od ključnih mjesta vezanih uz razvoj raznih vrsta pismenosti, počevši od temeljne, preko medijske i knjižnične do informacijske pismenosti. (16.10.2022.)
 • Sudjelovanje na 47. izbornoj Skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva u Zadru (5.-8.10.2022.)
 • Sudjelovanje u akciji prikupljanja knjiga povodom Međunarodnog dana darivanja knjiga Čitam, dam, sretan sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj! (siječanj, veljača 2023.)
 • Organizacija i koordinacija aktivnosti knjižnica i knjižničara u okviru nacionalne kampanje Čitaj mi!, snimanje video poruke ambasadora/ice Kampanje o važnosti čitanja djeci od najranije dobi uz obilježavanje dana pokretanja Kampanje, redovito ažuriranje službene mrežne i društvenih stranica Kampanje, te izrada promotivnih materijala Kampanje (tiskanje letaka, metra, straničnika, bedževa i dr.) (tijekom godine).
 • Organizacija Stručnog skupa Izgradnja kvalitetnih knjižničnih zbirki za djecu : knjižničar zna! u suradnji s Knjižnicom Medveščak - Knjižnice grada Zagreba i HKD-ovom Komisijom za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu (31. ožujka 2023.)
 • Suradnja sa Sekcijom za školske knjižnice u organizaciji i provođenju projekta Dan bajki i priča :Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m (ožujak, travanj 2023.).
 • Izrada Liste dobrih knjiga za djecu, mlade i roditelje za 2022. (travanj, svibanj 2023.)
 • Podrška programu koprivničke knjižnice Olimpijada čitanja (lipanj, srpanj, kolovoz 2023.)
 • Izrada popisa kompetencija dječjeg knjižničara po uzoru na ALSC-ove Competencies for Librarians Serving Children in Libraries prilagođene hrvatskoj praksi.
 • Suradnja sa ZKD-om na izradi popisa slikovnica i knjiga za djecu i mlade za potrebe biblioterapije (tijekom godine)
 • Nadopuna tematskog popisa književnoumjetničkih tekstova za djecu i mlade Skup tema i (problema) u carstvu knjiganovim naslovima (tijekom godine)
 • Izrada nove mrežne stranice Komisije, u sastavu mrežne stranice HKD-a
 • Stručna podrška i savjetovanje knjižničarima koji rade na dječjim odjelima narodnih knjižnica (tijekom godine)
 • Podrška Nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama u čitanju “I ja mogu čitati” i suradnja s Komisijom za osobe s posebnim potrebama u provođenju Kampanje (tijekom godine)