naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež

Uvod

Komisija za dječje knjižnice osnovana je 1999. godine u okviru Sekcije za narodne knjižnice.
Sjedište Komisije:
Narodna knjižnica "Petar Preradović" 

Trg Eugena Kvaternika 11

43000 Bjelovare                                                            Ciljevi osnivanja i rada Komisije

  • praćenje zbivanja u području knjižničnih usluga i programa za djecu i mladež u Hrvatskoj, sudjelovanje u radu svih stručnih tijela i skupina stručnjaka koji djeluju na razvoj dječjih knjižnica, aktivno sudjelovanje na odgovarajućim skupovima i savjetovanjima

  • praćenje zbivanja u području knjižničarstva za djecu i mladež u svijetu, prezentacija stanja i inovacija domaćim stručnjacima te predstavljanje iskustava u svijetu

  • poduzimanje konkretnih akcija na unapređivanju službi, usluga i programa namijenjenih djeci i mladeži u narodnim knjižnicama

  • objavljivanje prikaza, iskustava te znanstvenih i stručnih članaka u stručnim glasilima u Hrvatskoj i u svijetu

  • suradnja s drugim komisijama i sekcijama koje djeluju u HKD-u