naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za klasifikaciju i predmetno označivanje

Dokumenti i linkovi


Izvještaj o radu za 2008.

Provedena je pismena pilot-anketa o stanju sadržajne obrade u knjižnicama Republike Hrvatske. Anketom je obuhvaćen dio narodnih (66), specijalnih (8) i visokoškolskih (41) knjižnica. Anketni upitnik poslan je slučajnim odabirom knjižnica putem elektronske pošte. Sadržaj upitnika činilo je 59 pitanja, podijeljenih u tri skupine: opći podaci, klasifikacija i predmetno označivanje. Cilj ankete bio je utvrditi klasifikacijske sustave, priručnike i standarde koji se koriste u klasifikacijskoj obradi knjižnične građe, te da li se građa obrađuje predmetno i na koji način (ključne riječi, slobodno oblikovane predmetne odrednice, normirani sustav(i), priručna literatura i dr.). Anketom su dobiveni i podaci o stručnom profilu knjižničara-sadržajnih analitičara (stručna sprema, matična struka, knjižničarsko obrazovanje, dob, godine staža, spolna struktura i sl.). Na anketni upitnik odgovorilo je 45% narodnih, 62% specijalnih i 51% visokoškolskih knjižnica (ili ukupno 57% od 115 anketom obuhvaćenih knjižnica).