naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu

Uvod

Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu djelovala je kao jedna komisija do 1989. godine kada su se izdvojile dvije samoslane komisije (Komisija za nabavu i izgradnju fondova, te Komisija za međuknjižničnu posudbu). Komisije su odvojeno i samostalno djelovale do 2006. godine, kada su se ponovo stopile u jednu objedinjenu komisiju.
Cilj rada ove komisije je sustavna i kontinuirana briga o izgradnji fondova svih vrsta knjižnica, te osiguravanje dostupnosti svih informacija potrebnih korisniku.
Nabava je pri tom ključni element poslovanja knjižnica, a međuknjižnična posudba regulira način provođenja i prikupljanja podataka iz drugih knjižnica u Hrvatskoj i iz inozemstva. Međuknjižnična posudba nastoji sustavno pratiti standarde za posudbu i dostavu dokumenata koje propisuje Document Delivery and Resource Sharing Section.
Nužnost interaktivne izgradnje fondova i promišljeno kreiranje nabavne politike knjižnica, te sustavno praćenje potreba korisnika, zadaće su koje određuju rad Komisije za nabavu i međunjižničnu posudbu.