naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu

Plan i program

Ciljevi rada Komisije su:

  • pružiti pomoć u riješavanju stručnih problema s kojima se susreću knjižničari u segmentu nabave i međuknjižnične posudbe
  • izmijeniti iskustva srodnih i različitih knjižničnih sustava
  • uputiti na provjerene modele najbolje teorije i prakse
  • izraditi smjernice za kvalitetno poslovanje nabave i međuknjižnične posudbe


Nabava danas obuhvaća i elektroničke izvore, mrežna mjesta, baze podataka, čime se temeljno mijenja koncept izgradnje zbirki. Nisu sve vrste knjižnica podjednako zahvaćene brzim promjenama. Srodne zadaće članova Komisije osiguravaju profesionalno zadovoljavajuću razmjenu podataka i informacija o načinu i realizaciji nabave i međuknjižnične posudbe u knjižničnom sustavu u Hrvatskoj.

Plan rada Komisije:

  • sustavno izgrađivati komunikacijsku mrežu svih članova Komisije i svih knjižnica u RH radi svrsishodnije i organiziranije izgradnje fondova
  • doprinjeti kvaliteti nabavne politike
  • razviti nacionalni sustav međuknjižnične posudbe s inozemstvom, a koji bi uključivao sve veće regionalne knjižnice
  • koordinacija međuknjižnične posudbe s kreiranjem nabavne politike
  • suradnja s nakladnicima (organizacija okruglog stola, tribine)