naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za informacijske tehnologije

Plan i program

Plan i program 2022/2023

- suradnja s drugim komisijama i radnim grupama HKD-a

- aktivno sudjelovanje u radu HKD-a

- praćenje rada srodnih IFLA-inih komisija i sekcija

- istraživanje implementacije informacijskih tehnologija u hrvatskim knjižnicama (svih vrsta)

- praćenje projekata vezanih uz informacijske tehnologije u hrvatskim knjižnicama

- prijevod IFLA-inih smjernica i ostalih dokumenata vezanih uz informacijske tehnologije i internet

- održavanje popisa poveznica na međunarodne i nacionalne standarde, smjernice, pravilnike, propise i ostale dokumente

- održavanje mrežnih stranica Komisije