naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama

Uvod

Povijest
Komisija je osnovana 23. lipnja 1997.g. s ciljem implementacije Međunarodnog standarda za knjižničnu statistiku ISO 2789 u hrvatskim knjižnicama i mogućnosti uključivanja statističkih podataka u LIBECON bazu podataka.

Suradnja
Komisija surađuje sa Državnim zavodom za statistiku na izradi programa statističkih aktivnosti za područje statistike obrazovanja, kulture, istraživanja i razvoja, a prema međunarodnim standardima.
Uspostavljena je suradnja sa Tehničkim odborom 46 za Hrvatsku, pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo i to na normama i propisima za područje knjižničarstva, te prihvaćanja norme ISO 2789 za knjižničnu statistiku. Hrvatski zavod za norme usvojio je međunarodne norme: HRN ISO 2789 (2007, 2014) za područje knjižničarstva. Komisija također surađuje na Projektu uspostave sustava za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu i prikaz statističkih podataka.

Na međunarodnom planu uspostavljena je suradnja sa IFLA-inom komisijom za statistiku, IFLA-ina Komisija za statistiku bavi se problemima različitih stručnih standarda, koji se tiču prikupljanja statističkih podataka za knjižnice i mjerenja pokazatelja djelotvornosti. Knjižnicama u Hrvatskoj tek predstoji sustavno i koordinirano prikupljanje knjižnične statistike i mjerenje učinkovitosti, što će zahtijevati aktivniju nacionalnu i međunarodnu suradnju.