naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje

Plan i program

Cilje Komisije je sustavni rad na osuvremenjivanju školovanja i stalnog stručnog usavršavanja knjižničara, te promicanje svijest o potrebi cjeloživotnog učenja s naglaskom na stalno stručno usavršavanje. Osnovni zadaci komisije su prepoznavanje potreba struke, osiguranje okruženja u kojem je moguće stručno usavršavanje i motiviranje knjižničara na stalno stručno usavršavanje.