naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Plan i program

Opći zadaci i ciljevi Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama (tj. za slijepe i slabovidne, gluhe i nagluhe, osobe s fizičkim i mentalnim poteškoćama, bolničke pacijente, osobe u domovima umirovljenika, starije slabo pokretne osobe vezane uz kuću, osobe u penalnim ustanovama) su:

 

 • poticanje hrvatske knjižničarske zajednice na poboljšavanje kvalitete pružanja usluga za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama (u daljnjem tekstu OIPP) prvenstveno u narodnim knjižnicama, a potom u sveučilišnoj i ostalim fakultetskim knjižnicama
 • sveobuhvatno istraživanje radi utvrđivanja stanja knjižničnih usluga za OIPP u Hrvatskoj u okviru specijaliziranih knjižnica i u okviru narodnih knjižnica, te izrada baze podataka radi praćenja razvoja
 • uspostavljanje suradnje s raznim udrugama za osobe s posebnim potrebama, poremećajima i oštećenjima u Hrvatskoj, zbog ispitivanja i utvrđivanja specifičnih korisničkih potreba
 • standardizacija suradnje narodnih knjižnica s bolnicama, domovima umirovljenika i penalnim ustanovama u pogledu pružanja stručne pomoći oko organiziranja vlastite knjižnice, nabave potrebne građe i organiziranja stacionara
 • organiziranje edukacijskih radionica za provođenje obuke knjižničara za rad s OIPP, te uspostava suradnje s vanjskim stručnim suradnicima (defektolozima, programerima i sl.)
 • uspostavljanje suradnje sa susjednim zemljama koje rade na sličnim projektima i s međunarodnom zajednicom kroz pridruživanje IFLA-inoj Sekciji Libraries Serving Disadvantaged Persons
 • izrada mrežne stranice za predstavljanje svih korisnih informacija i projekata iz zemlje i svijeta, organiziranje raspravišta u Hrvatsokj i pridruživanje takvim mailing listama knjizničarskih udruga u svijetu
 • promoviranje W3C smjernica za oblikovanje pristupa web sadržaju u Hrvatskoj, u svrhu osiguravanja boljeg pristupa osoba s posebnim potrebama elektroničkim izvorima
 • suradnja na dovršetku izrade programa sinteze govora za hrvatski jezik (projekt IPSIS - internet pomoć slijepom internet surferu - www.ipsis.hr)
 • proširivanje rada na zakonskim propisima na nacionalnoj razini
 • prijevod svih IFLA-inih smjernica za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama na hrvatski jezik