naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za katalogizaciju

Uvod

Komisija za katalogizaciju osnovana je s ciljem rješavanja pitanja i problema katalogizacije.
Temeljni je zadatak Komisije pratiti međunarodne standarde, smjernice, preporuke i priručnike s područja katalogizacije.
Djelatnost Komisije uključuje i prijevode standarda, smjernica te izradbu načela, uputa i priručnika za katalogizaciju knjižnične građe.
Članovi Komisije prate aktivnosti IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i promatrački sudjeluju u njenom radu.
Komisija potiče i pomaže stalno obrazovanje knjižničara, suradnju s međunarodnim stručnim tijelima, kao i s knjižničarskim društvima, komisijama i sekcijama unutar Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Komisija je organizator/suorganizator stručnih skupova s područja katalogizacije, članovi Komisije sudjeluju na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima, te daju knjižničarima stručnu pomoć vezanu uz tumačenje i uporabu  nacionalnog Pravilnika i međunarodnih standarda što doprinosi najvažnijem cilju Komisije - ujednačenim i standardiziranim kataložnim zapisima.

Sjedište Komisije za katalogizaciju:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb