naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za javno zagovaranje

Plan i program

Aktivnosti u 2021. (1.9.2020.-31.8.2021.):

Aktivnosti u 2020.:

 • Članice komisije sudjelovale su u Programskom odboru i organizaciji Dana hrvatskih knjižnica 2020. 

 • Članica komisije vodi radionicu pri CSSU: II.6. Odnosi s javnošću u knjižnicama hrvatskih knjižnica 2020.
 • Članica komisije vodi radionicu pri CSSU: XI.18 Krizno komuniciranje u knjižnicama
 • Članice Komisije vode radionice pri CSSU: I.3. Javno zagovaranje I i I.4. Javno zagovaranje II
 • Članica Komisije vodi radionicu pri CSSU: II.1. Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva
 • Članica Komisije vodi webinar pri CSSU: XI.10. IFLA-in alat za neutralnost interneta za knjižničare i knjižničarske udruge
 • Članica Komisije vodi webinar pri CSSU: XI.6. Canva – internetski alat za grafički dizajn
 • Članica komisije sudjelovala s izlaganjem Virtualnoj konferenciji Knjižnice u doba krize  -s temom 10. obljetnica uspostavljanja Dana hrvatskih knjižnica u tematskom bloku: Razvoj i perspektive djelovanja knjižničarskih društava na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • Članica Komisije sudjelovala na webinaru: Online seminar Library Map of the World: Engagement for Advocacy (IFLA) o mogućnostima javno zagovaračkih aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini
 • Članica Komisije je dio stručnog tima u organizaciji međunarodne serije webinara za studente informacijskih i komunikacijskih znanosti na međunarodnim webinarima u organizaciji IFLA-e “LIS Degree Requirement: Internships, Practicums, or Field Experiences”,
 • Članice Komisije sudjelovale su s izlaganjem na prvoj mrežnoj konferenciji IFLA WLIC 2021.
 • Članice Komisije sudjeluju u različitima edukacijama/webinarima na temu javnog zagovaranja
 • Članice komisije sudjeluju u domaćim i međunarodnim konferencijama na temu javnog zagovaranja

Aktivnosti u 2020.(1.9.2019.-31.8.2020.):

 • Članice komisije sudjelovale su u Programskom odboru i organizaciji Dana hrvatskih knjižnica 2019.
 • Članice Komisije sudjelovale u izradi Prijedloga strategije za javno zagovaranje Hrvatskog knjižničarskog društva
 • Članice komisije sudjelovale u organizaciji međunarodne cikloknjižničarske rute Cycling for Libraries 2020 Croatia – odgođeno!
 • Članice Komisije vode radionice pri CSSU: I.3. Javno zagovaranje I i I.4. Javno zagovaranje II
 • Članica Komisije vodi radionicu pri CSSU: II.1. Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva
 • Članica Komisije vodi webinar pri CSSU: XI.10. IFLA-in alat za neutralnost interneta za knjižničare i knjižničarske udruge
 • Članica Komisije vodi webinar pri CSSU: XI.6. Canva – internetski alat za grafički dizajn
 • Članica Komisije sudjelovala je u organizaciji IFLA NPSIG Business Week – serija otvorenih poslovnih sastanka
 • Članice Komisije sudjeluju u različitima edukacijama/webinarima na temu javnog zagovaranja
 • Članice komisije sudjeluju u domaćim i međunarodnim konferencijama na temu javnog zagovaranja

  Plan rada za 2021.:

 • rad u Povjerenstvu za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2020.
 • rad i sudjelovanje u međunarodnim zagovaračkim aktivnostima
 • prevođenje važnih međunarodnih dokumenata za lobiranje i kreiranje publikacije na temu javno zagovaranje
 • suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i regionalnim društvima
 • rasprava i donošenje mišljenja o pitanjima bitnima za knjižničarsku struku iz djelokruga rada javnog zagovaranja i promoviranja rada knjižnica
 • rad u regionalnim knjižničarskim društvima

Aktivnosti u 2019. (1.9.2018.-31.8.2019.):

 • Članice komisije sudjelovale u organizaciji Okruglog stola na temu: Zagovaranje za knjižnice u široj društvenoj zajednici na skupu 16. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, 15. svibnja 2019, Lovran.
 • Članice Komisije vode radionice pri CSSU: I.3. Javno zagovaranje I i I.4. Javno zagovaranje II
 • Članica Komisije sudjeluje je u organizaciji IFLAcamp#7 u Ateni, Grčka
 • Članica Komisije sudjeluje je u organizaciji NPSIG Sesije „Library love“ u Ateni, Grčka
 • Članice Komisije sudjeluju u različitima edukacijama na temu javnog zagovaranja
 • Članice komisije su  planirale u sklopu Povjerenstva za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2019. sudjelovati u programskom odboru za Obilježavanje DHK 2019.

Plan rada za 2020.:

 • rad u Povjerenstvu za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2019
 • rad i sudjelovanje u međunarodnim zagovaračkim aktivnostima
 • prevođenje važnih dokumenata za lobiranje (IFLA i EBLIDA) i kreiranje publikacije na temu Priručnik za javno zagovaranje
 • suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i regionalnim društvima
 • rasprava i donošenje mišljenja o pitanjima bitnima za knjižničarsku struku iz djelokruga rada javnog zagovaranja i promoviranja rada knjižnica
 • rad u regionalnim knjižničarskim društvima

Aktivnosti Komisije u 2018. (1.9.2018.-31.8.2019.):

 • Članica Komisije je prevela IFLA-in dokument Pristup i mogućnost za sve: kako knjižnice mogu doprinijeti ostvarivanju UN-ove Agende 2030., koji donosi teorijski osvrt na svaki od 17 strateških ciljeva održivog razvoja, podržan primjerima najbolje prakse iz knjižnica diljem svijeta.

 • Članice Komisije organizirale su IFLA-in projekt - Uloga knjiznica u implementaciji UN Agende 2030 zajedno sa Društvom bibliotekara Srbije, Društvom BiH - BAM i Društvom biblioteka pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope. Održane su tri radionice ( Zagreb, Beograd, Mostar) i sve su bile izrazito dobro posjećene. Na međunarodnoj konferenciji IFLA-e u Kuala Lumpuru sudjelovale su poster izlaganjem na temu Regionalne suradnje u implementaciji UN agende 2030.

 • Članica Komisije sudjelovala je u organizaciji IFLA Global Vision online rasprave

 • Komisija je organizirala panel raspravu na 11. savjetovanju za narodne knjižnice u Crikvenici pod nazivom Javno zagovaranje narodnih knjižnica kao ključnih partnera u postizanju ciljeva UN-ove Agende 2030. za održivi razvoj

 • na Savjetovanju za narodne knjižnice Komisija je sudjelovala s više izlaganja:

  • u suradnji s Komisijom za narodne knjižnice predstavljeni su rezultati IFLA Global Vision online rasprave te zaključaka poslanih u IFLAu za izradu IFLA Global Vision izvještaja

  • predstavljena su iskustava sudjelovanja članica Komisije na regionalnoj radionici Međunarodnog programa javnog zagovaranja (IFLA International Advocacy Programme – IAP) organiziranoj u Haagu za predstavnike europskih zemalja

  • predstavljen je prijevod dokumenta Pristup i mogućnost za sve: kako knjižnice mogu doprinijeti ostvarivanju UN-ove Agende 2030.

 • Komisija je kao Povjerenstvo za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2017. osmislila program, osmislila i organizirala snimanje promotivnog filma Okreni stranicu! o važnosti knjižnica, organizirala natječaj za Facebook natječaj za najbolji promotivni film o knjižnici, knjižničnim uslugama ili bilo kojoj vrsti promocije knjižnica, pripremila promotivne materijale za obilježavanje Dana

 • Prema potrebi održano je nekoliko elektroničkih sastanaka i dogovora

Plan rada za 2019.:

 • rad u Povjerenstvu za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica

 • rasprava i donošenje mišljenja o pitanjima bitnima za knjižničarsku struku iz djelokruga rada javnog zagovaranja i promoviranja rada knjižnica

 • suradnja s drugim komisijama i radnim grupama

 • rad u regionalnim knjižničarskim društvima

 

Plan i program u 2017. godini

Komisija se planira uključiti u program stručno-znanstvenog skupa 15. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, koji će se održati u Lovranu od 17.-20. svibnja 2017. godine te u program 11. Savjetovanja za narodne knjižnice, koje će se održati u Crikvenici od 11. do 13. listopada 2017. s temom IFLA-inog programa zagovaranja u kontekstu provođenja UN Agende 2030 i  ciljeva održivog razvoja. Sudjelovati u programu 6. okruglog stola Knjižnice i suvremeni menadžment: Alternativni izvori financiranja u rujnu u Zagrebu.
Kao i u prethodnoj godini Komisija će se uključiti u organizaciju i promociju aktivnosti vezanih za obilježavanje Dan hrvatskih knjižnica. Posebno se planira angažman oko edukacije članova Stručnog odbora kao i novih članova Komisije na temu javnog zagovaranja i dosadašnjih iskustava te programa na temu koje je Komisija održala tijekom proteklih godina(prije svega kroz obnovljenu i proširenu radionicu javnog zagovaranja pri CSSU).

 

Planirane aktivnosti u 2014.

U suradnji s Radnom grupom za Pravne i srodne knjižnice HKD-a, Gradskom knjiznicom Marka Marulića u Splitu, Pravnim fakultetom u Splitu i Sveučilišnom knjižnicom u Splitu Komisjia planira održavanje 1. Okruglog stola:  Zagovaranje za knjižnice i knjižničarstvo (Mjesto održavanja i datum) Split, 21.05.2014, Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu.

Programski i organizacijski odbor: Edita Bačić, Alemka Belan-Simić, Petar krolo, Elli Pecotić,Blaženka Peradenić-Kotur

Planirane aktivnosti u 2013.

Na poziv HKD-a (siječanj 2013.) Komisija za javno zagovaranje dostavila je prijedlog Stručnom odboru HKD-a za održavanje tečajeva u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara. Predložene su sljedeće radionice:

Javno zagovaranje I
(predavačice: Edita Bačić, Alemka Belan-Simić, Davorka Pšenica)
Javno zagovaranje II (predavačice: Edita Bačić, Alemka Belan-Simić, Marina Mihalić, Davorka Pšenica)

Centar je prihvatio prijedlog HKD-a i radionice su uvrštene u raspored CSSU-a za 2013.

Izvještaj o radu u 2012.

-
U toku godine u okviru projekta Partnerstvo u uspostavi knjižnica
  održane su 2 radionce / Osijek, Split/ u koje su bile 
  uključene narodne i visokoškolske knjižnice (voditeljica projekta 
  Alemka Belan-Simić ).
  Radionice su bile namijenjene knjižničarima, lokalnoj 
  upravi i samoupravi, akademskoj i kulturnoj zajednici županija i
  gradova u kojima su održane.

- Hrvatsko knjižničarsko društvo i Radna grupa za javno zagovaranje u
  suradnji sa IFLA / ALP Programom održali su 3 radionice javnog
  zagovaranja i liderstva (dvije radionice u srpnju 2012. u Zagrebu i jednu
  radionicu u listopadu u Osijeku na 38. skupštini HKD-a). Radionice su
  bile dio šireg projekta međunarodne suradnje regionalnih društava
  pod  nazivom :  Regionalna suradnja : izazov i prilika.(voditeljice:Edita
  Bačić i Winnie Vitzansky)


- Središnja svečanost dana Hrvatskih knjižnica (11.11.2012.) održana je 
  u Gradskoj knjižnici u Zadru kojoj je tom prilikom bila uručena nagrada
  za Knjižnicu godine


Izvještaj o radu u 2011. godini

Siječanj

Tijekom siječnja je Radna grupa u suradnji s predsjednicom HKD-a Marijanom Mišetić i stručnom tajnicom Neviom Raos osmislila osnovni sadržaj stranica koje je grafički oblikovala Ismena Meić, a izradio Boris Badurina.

Veljača

17. veljače
- Predsjednica RG započela unošenje tekstova na portal koji je predstavljan na radionici u Splitu.
19. veljače - Radionica Izgradnja jakih knjižničarskih udruženja i stvaranje modela za buduću suradnju (Building Strong Library Associations and Establishing a Model for Future Cooperation) IFLA-ine Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima (Management of Library Associations Section - MLAS) koja je na inicijativu i uz veliko zalaganje Edita Bačić održana 19. veljače u Splitu. Pomoć u organizaciji radionice su uz HKD pružili i Društvo knjižničara u Splitu i domaćin, Gradska knjižnica Marka Marulića. Predavači su bili međunarodno priznati stručnjaci za upravljanje knjižničarskim društvima, koji su ukazali na važnost razmjene dobre prakse i regionalnog povezivanja, a predstavljen je i novi IFLA-in program Building Strong Library Associations, čija je namjera pomoći u unapređenju usluga za korisnike, osiguranju pravičnog pristupa te razvoju knjižnica i knjižničarstva. Predsjednica HKD-a Marijana Mišetić i članice Radne grupe Edita Bačić i Alemka Belan-Simić, u svom su izlaganju predstavile rad HKD-a i kampanju Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu kao i mrežne stranice kampanje, te pozvale društva iz regije da nam se pridruže. Na radionici je sudjelovalo više od 70 sudionika iz 18 zemalja, među kojima je bio i predsjednik EBLIDA-e Gerald Leitner. Bila je to dobra prilika za razmjenu iskustva i dogovaranje buduće suradnje.

Ožujak
 

Edita Bačić napisala uvodnik za HKD Novosti Javno zagovaranje ispred marketinga?, u kojem se uz ostalo osvrnula i na radionicu u Splitu.
Na mrežnom mjestu Pravo na knjižnicu  se uz programe radionica i ostale podatke o zagovaranju, objavljuju i tabele s podacima o općinama i gradovima koje još nisu osnovale narodnu knjižnicu. Namjera je da stranice postanu mjesto učenja o zagovaranju, da se izrađuju poveznice na druge portale s informacijama o zagovaranju, kao i na zanimljive primjere zagovaranja koje provode naše i inozemne knjižnice. Na stranicama će se objavljivati obavijesti o zakonima i drugim propisima vezanim uz rad knjižnica, posebno onima koji su u postupku donošenja, kako bi se na vrijeme pripremili prijedlozi izmjena i zagovarao bolji status knjižnica i knjižničara.
Knjižnice grada Zagreba objavile su publikaciju SF knjižnica za danas i za sutra kojom su započele kampanju za novu zgradu Gradske knjižnice u Zagrebu. U publikaciji su naveli da se tom kampanjom pridružuju kampanji Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu.

Travanj

1.
travnja – od 9.30-11.00 sati u prostorijama HKD-a na sastanku Radne grupe sudjelovale su: Edita Bačić, Alemka Belan-Simić, Vesna Golubović (pridruženi član), Marina Mihalić i Davorka Pšenica. Iako nije bilo kvoruma, konstruktivno su razmotrene aktivnosti RG i dogovorili rad na portalu kampanje (točke 1. i 2. dnevnog reda). Dogovoreno je da će Marina Mihalić prikupiti linkove na javno dostupne izvore statističkih podataka za hrvatske knjižnice, Davorka Pšenica izraditi prijedlog stranica o odnosima s medijima, a Vesna Golubović prijedlog stranica namijenjenih sponzorima. Također je dogovoreno da će Davorka i Marina stranice prevesti na engl. jezik. Pod točkom 3. se razgovaralo o prijedlogu dopisa vezanog uz obilježavanje Dana knjižnica i dodjelu nagrade knjižnici godine. Dogovoren je tekst dopisa i predloženo da ga se uputi Izvršnom odboru.
5. travnja – upućen dopis Izvršnom odboru HKD-a u kojem se među ostalim navodi: “Budući je Radna grupa za javno zagovaranje sudjelovala u izradi prijedloga obilježavanja Dana knjižnica i dodjele godišnje nagrade, upućujemo molbu da se što prije izrade kriteriji za dodjelu godišnje nagrade, kako bi se procedura prijavljivanja i ocjene mogla obaviti na vrijeme. Iako ne znamo kakav je odgovor stigao iz Sabora, držimo da je krajnje vrijeme da se imenuje Programski odbor za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica, kako bi se na vrijeme definirala središnja tema i obavile sve pripreme. Također bismo zamolili da se u skladu s prihvaćenim planom kampanje na svim radnim i promotivnim materijalima stručnih skupova čiji je organizator HKD, kao i na svim izdanjima HKD-a, istakne logo kampanje. Bilo bi dobro da se u svim razgovorima sa sponzorima skupova pregovara oko izrade promotivnih materijala kampanje.”
20. travnja –Na Stručnom odboru su imenovavana povjerenstva za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica i za izradu kriterija za dodjelu Nagrade za knjižnicu godine u kojima su i predstavnici RG. U Programski odbor Dana hrvatskih knjižnica  SO je imenovao Josipa Stipanova, a u Organizacijski Davorku Pšenicu. U Povjerenstvo za izradu kriterija za nagradu za knjižnicu godine imenovani su: Josip Stipanov, Davorka Pšenica i Gordana Miolin.

Svibanj

2. svibnja
– Predsjednica RG izradila je dopis za traženje sponzorstva za kampanju od Plinacro, te ga proslijedila predsjednici HKD-a na potpis.
9. svibnja - Na Okruglom stolu JAvnoZAgovaranjeZA školskeKNJIŽNICEkoji su 9. svibnja na Proljetnoj školi školskih knjižničara u Osijeku zajednički organizirali Hrvatska udruga školskih knjižničara i Hrvatsko knjižničarsko društvo, Sekcija za školske knjižnice, kao pozvani izlagač sudjelovala je predsjednica RG s izlaganjem Javno zagovaranje knjižnica. Širi izvještaj o okruglom stolu objavljen u HKD Novostima, a prikazan je i u Školskim novinama.
9. svibnja - Predsjednica HKD-a održala je na međunarodnom skupu INFOS 2011 u  Slovačkoj pozvano izlaganje o strategiji zagovaranja HKD-a koje je pripremila zajedno s članicama RG Editom Bačić i Alemkom Belan-Simić. Rad je objavljen u zborniku.
11.-13. svibnja – Na 12. na Danima specijalnih i visokoškolskih knjižnica u Opatiji održana su dva okrugla stola na kojima su sudjelovali članovi RG. Na Okruglom stolu Infoteka za knjižničarepredstavljena je zbirka pravnih i stručnih informacija, koja na portalu kampanje Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu okuplja na jednom mjestu pravne i stručne informacije potrebne knjižničarima za zagovaranje u lokalnoj, visokoškolskoj i znanstvenoj zajednici. Na Okruglom stolu Statusknjižniceiknjižničarausveučilišnomsustavu: profesijasveučilišniknjižničar“ (iliknjižničarnaprivremenomradunasveučilištu?), izlagao je član RG Josip Stipanov. U organizaciji okruglog stola, kao i u oblikovanju pisma javnosti Društvo (zaboravljenog) znanja ili Jesu li knjižnice potrebne društvu znanja?, koje je pročitano na slolu, sudjelovala je članica RG Senka Tomljanović. Živa diskusija i stavovi o statusu knjiižničara i knjižnica izrečeni na Okrugom stolu od strane čelnika hrvatskih sveučilišta i predstavnika Ministarstva kulture, ukazuju na uspjeh u privlačenju pozornosti odgovornih osoba na sveučilištima i Ministarstvu na problem statusa visokoškolskih knjižničara.
18. svibnja - 1. radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih službi koja se održala u suradnji s županijskim matičnim službama Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Međimurske i Varaždinske županije uoči 8. savjetovanja za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj,18. svibnja 2011. od 15-17.30 sati u Svetom Martinu na Muri, bila je namijenjena predstavnicima lokalne uprave i samouprave četiri županije – Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske. Pozivi su poslani na više od stotinu adresa, a odazvalo se 17 predstavnika općina i gradova te predstavnici županijskih Ureda za kulturu iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Na radionici je sudjelovalo i dvadesetak knjižničara iz zemlje i inozemstva. Kroz radionicu smo željeli identificirati prepreke i upozoriti na različite modele partnerstva koja omogućuju uspostavu knjižnica i knjižničnih usluga u skladu s potrebama i mogućnostima. Na radionici se govorilo o važnosti uspostave narodnih knjižnica u svim općinama i gradovima te o stanju mreže narodnih knjižnica u spomenutim županijama. Istaknuta je važnost trajne potpore izgradnji knjižnica i knjižničnih usluga od strane lokalne uprave, županija i Ministarstva kulture. Temeljem izlaganja i rasprave u kojoj su uz knjižničare sudjelovali predstavnici općina, gradova, županija i Ministarstva kulture, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Knjižnice su najsigurnija i najvažnija karika u zaštiti književnoga stvaralaštva i književnoga izdavaštva, kao i osiguravanju dostupnosti knjige svim građanima Republike Hrvatske.
 2. Knjižnice pomažu demokratizaciji društva i osiguravaju pristup sadržajima na internetu te su jedino mjesto pristupa za gotovo polovinu stanovništva Hrvatske, koja nema pristup internetu kod kuće.
 3. Knjižnice su u općini često jedina kulturna ustanova, važna za razvoj čitateljskih navika i socijalizacije djece i mladih, kao i cjeloživotno učenje odraslih.
 4. Iako se u trenucima krize čini da su zakonska rješenja o osnivanju knjižnice u svakoj općini bila optimistička, neophodno je uz potporu Ministarstva kulture i županijskih uprava pojačano širiti mrežu narodnih knjižnica i njenih ogranaka, kao i bibliobusnih stajališta.

Predlaže se stoga da se u financijske planove Ministarstva kulture i pojedinih županijskih uprava uvrsti:

 • da se u svim županijama koje je još nemaju županijsku pokretnu knjižnicu uz stručnu pomoć županijskih matičnih knjižnica uspostavi služba i nabavi pokretna knjižnica (bibliobus/bibliobrod) kao najjeftiniji način dovođenja knjižnične usluge do svakog naselja i općine.

Predlaže se također da se u financijske planove gradova i općina koje nemaju ni jednu vrstu knjižnične usluge uvrsti obavezno izdvajanje sredstava za uspostavu:

 • samostalne knjižnice ili
 • ogranka narodne knjižnice iz drugog grada ili općine, kao jeftinijeg i manje zahtjevnog oblika, i/ili
 • bibliobusnih stajališta županijske ili gradske pokretne knjižnice u pripadajućim naseljima, kao najjeftinijeg oblika knjižnične usluge.

Lipanj

Senka Tomljanović napisala je u HKD Novostima Uvodnik Kamo i kako dalje? Specijalne i visokoškolske knjižnice danas ,u kome spominje i zalaganje RG. U istom broj objavila je i osvrt na 12. dane specijalnih i visokoškolskih knjižnica i donesene zaključke. Za provedbu zaključaka pod točkom 10 i 11 zadužena je i RG.
8. lipnja – poslana je prijava Ministarstvu kulture za nastavak programa Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga u 2012. godini. U suradnji s matičnim županijskim službama i Zavodom za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu organizirale bi se 4 radionice s pozvanim izlaganjima i moderiranom raspravom:

 • Partnerstvouuspostaviknjižnicaiknjižničnihslužbiusvakojopćini– 2 radionice za predstavnike općina koje nisu uspostavile knjižničnu uslugu za svoje stanovnike (30-40 sudionika) u trajanju od 3 - 5 sati.
 • Partnerstvouciljustrateškograzvojavisokoškolskihknjižnicaiunapređenjakvalitetestudiranja2 radionice za voditelje visokoškolskih knjižnica i predstavnike sveučilišta, pojedinih fakulteta i veleučilišta te studenata  (25 – 35 sudionika) u trajanju od 3 - 5 sati .

Cilj radionica je upozoriti uprave na važnost osnivanja knjižnica i osiguravanja kvalitetnih knjižničnih programa usmjerenih na informacijsko opismenjivanje i cjeloživotno učenje, kako bi se premostile podjele u društvu znanja, ali isto tako educirati knjižničare da preuzmu aktivnu ulogu u poticanju poboljšanja uvjeta za provedbu knjižničnih usluga. Zaključci radionica pomoći će u oblikovanju Strategije razvoja narodnih knjižnica i Strategije razvoja visokoškolskih knjižnica, kao dijela Nacionalne strategije razvoja knjižnica.
10. lipnja – predsjednica RG sudjelovala je kao pozvani izlagač u stručnom dijelu 29. godišnje skupštine Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja u Đurđevcu. Na skupu je u 30 minutnom izlaganju predstavila kampanju Hrvatskoga knjižničarskog društva Imampravoznati, imampravonaknjižnicu. O kampanji je na poziv uredništva napisala i tekst za 13. broj glasila Svezak, čija je tema broja bila Predstavljanje knjižnica u javnosti, a koji je također predstavljen na skupštini.

Rujan

15. rujna – U suradnji s predsjednicom HKD-a Marijanom Mišetić i stručnom tajnicom Neviom Raos, Edita Bačić sudjelovala je u izradi Prijedloga projekta pod nazivom Regional Cooperation: challenge and opportunity. Projekt je temeljen na zaključcima IFLA –MLAS Regionalne radionice, održane u Splitu u veljači. Ciljevi prijekta su:

 • professional developmnet of librarians especially in the field of leadership skills and ability to advocate libraries and library associations in the region of Southeastern Europe
 • visibility of libraries and librarians, collaboration and networking in the whole region
 • joint projects on lifelong learning

 Aktivnosti:

 • 1 workshops / traininig of trainers in leadership
 • 1 workshop / training of trainers in advocacy /
 • 1 Regional conference with additional workshop

Prijedlog projekta upućen je 15.09.2011. na natječaj IFLA-e (Action for Development through Libraries Programme (ALP). Rezultati natječaja očekuju se do kraja ove godine.
16. rujna - Presjednica RG poslala primjedbe SO na prijedlog Pravilnika    o postupku dodjeljivanja Nagrade knjižnice godine.
19. rujna – Odbor za kulturu, obrazovanje i znanost Sabora RH raspravio o prijedlogu da se 11. 11. proglasi nacionalnim Danom hrvatskih knjižnica te je mišljenje među kojim zaključno stoji: „ČlanoviOdborasvjesnisuvažnostiiulogeknjižnicauhrvatskomedruštvu, nosmatrajudadatumkojegpredlažeHrvatskoknjižničarskodruštvonemadostatnutežinudabisenjimeobilježavaospomendanupodručjuknjigeiknjižničarskedjelatnosti. Takođersmatrajudasepitanjeobliježavanjapredmetnogspomendanatrebaizdignutinavišurazinu, prvenstvenosuradnjomdvajuministarstava, MinistarstvakultureiMinistarstvaznanosti, obrazovanjai športaRepublikeHrvatske.“ uputio predsjedniku Sabora Luki Bebiću.

Studeni

4. studenoga - Na 2. radionicu Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga održanu u Gradskoj viječnici Grada Velika Gorica u suradnji s matičnim županijskim službama Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te Gradskom knjižnicom Velika Gorica koja ove godine obilježava 125. obljetnicu djelovanja, odazvao se 10 predstavnika gradova i općina, Karlovačke i Zagrebačke županije. Na radionici su sudjelovali i knjižničari iz Gradske knjižnice Velike Gorica, te predstavnici Veleučilišta Velika Gorica i Doma za starije i nemoćne osobe Ona. Nakon uvodnih izlaganja te podrobnog prikaza stanja i potreba u navedene četiri županije koje su iznijeli voditelji matičnih službi, razvila se vrlo živa rasprava o potrebi uspostave knjižnica prema Zakonu o knjižnicama. Zaključeno je da je knjižničnu uslugu potrebno osigurati svim građanima, a budući je pokretna knjižnica - bibliobus najjeftiniji način osiguranja knjižnične usluge za stanovnike raspršenih, manjih naselja, potrebno je u započete dogovore o zajedničkom sufinanciranje nabave i opreme bibliobusa između Grada Karlovca i županije Karlovačke te Grada Krapine i Krapinsko-zagorske županije ukjučiti i Ministarstvo Republike Hrvatske. Model zajedničkog sufinanciranja (grad, županija, Ministarstvo kulture), trebale bi slijediti i druge županije koje nisu uspostavile županijsku bibliobusnu službu.

11. studenoga – obilježen Dan hrvatskih knjižnica u organizaciji NSK, na kome se našlo i nekoliko čalanova RG.
Na inicijativu Edite Bačić i Gordane Miolin, članica Radne grupe za javno zagovaranje, Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu i Knjižnica Pravnog fakulteta u Splitu zajednički su obiljeližile Dan hrvatskih knjižnica na mrežnim stranicama Gradske knjižnice. Poziv je bio upućen svim korisnicima splitskih knjižnica, knjižničarima, prijateljima knjige da se uključe u proslavu 11. studenog te da na informacijskom pultu Gradske knjižnice Marka Marulića i Knjižnice Pravnoga fakulteta u Splitu svojim potpisom pruže podršku razvoju splitskih i hrvatskih knjižnica.

_________________________________________

Plan
Aktivnosti planirane u 2004. - 2005.
- radionice iz osnova javnog zagovaranja
- pomoć pri osnivanju klubova potpore - Prijatelji knjižnica
- savjetodavne aktivnosti vezane uz rad regionalnih društava
- izrada promotivnih materijala i letaka

Aktivnosti u 2006.-2007.
- nastavak edukacije članova HKD-a o javnom zagovaranju kroz  radionice u okviru CSSU-a (osnovna i napredna radionica) i na stručnim skupovima
- prijevod IFLA-inih smjernica za upravljanje knjižničarskim društvima
- rad na mrežnim stranicama Radne grupe za javno zagovaranje

Planirane aktivnosti u 2008.-2010.

Aktivnosti u 2008.
- izrada prijedloga strategije zagovaranja knjižnica
- nastavak edukacije kroz radionice u okviru CSSU-a i na stručnim skupovima
- proširenje web stranica Radne grupe i prijevod sadržaja na engl. jezik
- sudjelovanje u provedbi strategije zagovaranja knjižnica - u suradnji s Komisijom za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja i Komisijom za državne informacije i službene publikacije te regionalnim društvima pripremiti adresare tijela javne vlasti kod kojih treba lobirati za knjižnice na nacionalnom, županijskom i lokalnom nivou

Aktivnosti u 2009.
1. sudjelovanje u provedbi strategije zagovaranja knjižnica
- u suradnji s regionalnim društvima organizirati program zagovaranja za članove regionalnih društava
- pripremiti kampanju Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu
- sudjelovati u radu povjerenstva za izradu prijedloga obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica
2. nastavak edukacije kroz radionice u okviru CSSU-a i na stručnim skupovima
3. izrada Smjernica za zagovaranje

Aktivnosti u 2010. -2012.

1. sudjelovanje u provedbi strategije zagovaranja knjižnica
- aktivno sudjelovanje u okupljanju mreže zagovarača
- aktivno sudjelovanje u kampanji Imam pravo znati, imam pravo na
  knjižnicu
- aktivno sudjelovanje u obilježavanju Dana hrvatskih knjižnica

Plan rada za 2020.:

 • rad u Povjerenstvu za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2019
 • rad i sudjelovanje u međunarodnim zagovaračkim aktivnostima
 • prevođenje važnih dokumenata za lobiranje (IFLA i EBLIDA) i kreiranje publikacije na temu Priručnik za javno zagovaranje 
 • suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i regionalnim društvima
 • rasprava i donošenje mišljenja o pitanjima bitnima za knjižničarsku struku iz djelokruga rada javnog zagovaranja i promoviranja rada knjižnica 
 • rad u regionalnim knjižničarskim društvima

Plan rada za 2021.:

 • rad u Povjerenstvu za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2020.
 • rad i sudjelovanje u međunarodnim zagovaračkim aktivnostima
 • prevođenje važnih međunarodnih dokumenata za lobiranje i kreiranje publikacije na temu javno zagovaranje 
 • suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i regionalnim društvima
 • rasprava i donošenje mišljenja o pitanjima bitnima za knjižničarsku struku iz djelokruga rada javnog zagovaranja i promoviranja rada knjižnica 
 • rad u regionalnim knjižničarskim društvima

Plan rada za 2022.:

 • rad u Povjerenstvu za obilježavanje Dana hrvatskih knjižnica 2021.,
 • aktivno sudjelovanje u izradi Prijedloga strategije za javno zagovaranje Hrvatskog knjižničarskog društva (nacrt pripremljen u 2020. godini),
 • rad i sudjelovanje u međunarodnim zagovaračkim aktivnostima,
 • prevođenje važnih međunarodnih dokumenata za lobiranje i kreiranje publikacije na temu javno zagovaranje,
 • suradnja s drugim komisijama, radnim grupama i regionalnim društvima,
 • rasprava i donošenje mišljenja o pitanjima bitnima za knjižničarsku struku iz djelokruga rada javnog zagovaranja i promoviranja rada knjižnica,
 • rad u regionalnim knjižničarskim društvima.