naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za javno zagovaranje

Uvod

Radna grupa za javno zagovaranje osnovana je 2003. godine s ciljem promocije knjižnica i jačanja utjecaja knjižničarskih udruženja u široj društvenoj zajednici i tada mu je jedan od prioritetnih zadataka bio educiranje članova knjižničarske zajednice za uspješno zagovaranje strukovnih interesa.
Početne aktivnosti Radna grupa vezala je upravo uz tu tematiku te je u Centru za stalno stručno usavršavanje i na više skupova održala niz radionica o javnom zagovaranju. 
Radna grupa je predložila Strategiju zagovaranja Hrvatskoga knjižničarskog društva do 2010., u sklopu koje je predloženo obilježevanje Dana hrvatskih knjižnica i kampanja Imam pravo znati, imam pravo na knjižnicu. Radna grupa je pokrenula i održava portal Pravo na knjižnicu, s namjerom da potakne sustavnu razmjenu iskustava u zagovaranju među članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, njihovim suradnicima i partnerima te izgradi bazu podataka o općinama i gradovima koje nemaju knjižnicu. Više o radu Radne grupe.
T

Nakon dugo godina aktivnog djelovanja Radna grupa za javno zagovaranje na 38. skupštini HKD-a predlaže da dalje djeluje kao Komisija za javno zagovaranje. Stručni odbor prihvaća prijedlog i na svojoj konstituirajućoj sjednici (listopad 2012. godine) donosi odluku da Radna grupa dalje djeluje kao Komisija za javno zagovaranje.