naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za autorsko pravo i otvoreni pristup

Plan i program

Plan rada za 2019. 
Komisija će u navedenom razdoblju:
- kontinuirano pratiti zbivanja u području povezivanja autorskog prava i knjižničarstva, s naglaskom na domaću zakonodavnu aktivnost i predlaganje i iniciranje zakonodavnih promjena, te pratiti zakonodavstvo EU-a
- povezivati se u radu i djelovanju na različitim pitanjima sa srodnim komisijama i radnim tijelima HKD-a, pogotovo onima u kojima također ima članove, uz doprinos izradi različitih akata i smjernica unutar knjižničarske zajednice vezanih uz autorskopravna pitanja, uključujući i praktičnu primjenu pravnog okvira, ugovora s izdavačima, te uz to vezane izazove s kojima se suočavaju knjižničari i cijela zajednica
- u tu svrhu, članovi Komisije će nastaviti aktivno sudjelovati u osvješćivanju i osmišljavanju programa edukacija, kao i držati izlaganja o autorskom pravu u knjižnicama i o toj temi objavljivati radove
- aktivno djelovati unutar društvene i akademske zajednice u zagovaranju i poticanju izdavačke djelatnosti o autorskopravnim temama važnim za knjižničare i budućnost struke u novom i digitalnom okruženju
- nastaviti međunarodne aktivnosti i suradnju na temama važnim za Komisiju, kroz stručne skupove, mreže suradnje, sudjelovanje članova i komunikacija s domaćim i inozemnim stručnim radnim tijelima, poput Komiteta za autorsko pravo i pravna pitanja (IFLA/CLM) i dr.