naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za čitanje

Uvod

KOMISIJA ZA ČITANJE osnovana je 19. prosinca 2003. godine, kao Radna grupa za čitanje na prijedlog Ljiljane Sabljak, a na temelju Statuta i Pravilnika o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Djeluje u okviru Sekcije za narodne knjižnice u sastavu 10 članova kandidiranih od strane regionalnih društava HKD.-a i na osobnu želju za aktivno sudjelovanje u radu iste. Komisijom je postala na Skupštini HKD-a 2008. godine u Puli.

MISIJA Komisije za čitanje je poticanje, istraživanje i unapređivanje čitanja i pismenosti u okvirima knjižničarske struke.

U ispunjavanju svoje misije Komisija za čitanje nastoji održati dobru ravnotežu između uloga raznih vrsta knjižnica u razvijanju strategija čitalačkih kompetencija i pismenosti u skladu s Nacionalnom strategijom poticanja čitanja. Osmišljava projekte i modele razvoja, poboljšanja i unapređenja različitih aspekata čitalačke pismenosti uz suradnju i partnerstvo s IFLA-inom Komisijom za čitanje, komisijama HKD-a i drugim institucijama i udrugama na podizanju praga pismenosti i čitateljske kulture. 

CILJEVI - Komisija za čitanje bavi se aktualnim i razvojnim pitanjima pismenosti i čitanja u knjižnicama.Sustavno prati , promiče i poučava metode čitanja, te je djelatna na podizanju praga pismenosti posebnim programima za sve socijalne i dobne strukture korisnika knjižnica. 
Surađuje s drugim komisijama i sekcijama u HKD-u, kao i srodnim udrugama i institucijama. 
Objavljuje prikaze iskustava, stručne i znanstvene radove u stručnim glasilima u zemlji i inozemstvu.