naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za čitanje

Uvod

"Za dobrobit svakoga društva važno je sustavno i strateški baviti se pitanjima kulture čitanja jer je čitanje temeljna kompetencija za život."

                                                                                                         Lj. Sabljak

 KOMISIJA ZA ČITANJE osnovana je 19. prosinca 2003. godine, kao Radna grupa za čitanje na prijedlog Ljiljane Sabljak, a na temelju Statuta i Pravilnika o radu Hrvatskoga knjižničarskog društva. Komisijom je postala na Skupštini HKD-a 2008. godine u Puli.

Djeluje u okviru Sekcije za narodne knjižnice. Može imati do 11 redovnih članova koji se kandidiraju preko svojih regionalnih društava. Trenutno broji 11 redovnih i 5 pridruženih članica koje nastoje djelovati proaktivno i suradnički.

MISIJA Komisije za čitanje je poticanje, istraživanje i unapređivanje čitanja i pismenosti u okvirima knjižničarske struke.

U ispunjavanju svoje misije Komisija za čitanje nastoji održati dobru ravnotežu između uloga raznih vrsta knjižnica u razvijanju strategija čitalačkih kompetencija i pismenosti u skladu s Nacionalnom strategijom poticanja čitanja. Osmišljava projekte i modele razvoja, poboljšanja i unapređenja različitih aspekata čitalačke pismenosti uz suradnju i partnerstvo s IFLA-inom Komisijom za čitanje, komisijama HKD-a i drugim institucijama i udrugama na podizanju praga pismenosti i čitateljske kulture. 

CILJEVI - Komisija za čitanje bavi se aktualnim i razvojnim pitanjima pismenosti i čitanja u knjižnicama.Sustavno prati, promiče i poučava metode čitanja, te je djelatna na podizanju praga pismenosti posebnim programima za sve socijalne i dobne strukture korisnika knjižnica, kontinuirano se bavi razvojem čitalačke pismenosti te poticanjem aktivnog i kritičkog čitanja.
Surađuje s drugim komisijama i sekcijama u HKD-u, kao i srodnim udrugama i institucijama. 
Objavljuje prikaze iskustava, stručne i znanstvene radove u stručnim glasilima u zemlji i inozemstvu.