naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Radna grupa za audiovizualnu građu i multimediju

Uvod

Radna grupa djeluje od 2006. Bavi se pitanjima vezanim uz audiovizualnu i multimedijsku građu u knjižnicama: izgradnjom zbirki, stručnom obradom, pristupom, zaštitom i očuvanjem te korištenjem i posudbom, poštujući pri tom ograničenja vezana uz zaštitu autorskih i srodnih prava. Radna grupa okuplja članove koje u matičnim institucijama rade s neknjižnom i/ili multimedijskom građom, pomaže u uspostavljanju kontakata i razmjeni iskustava i informacija te upozorava na značaj audiovizualnih i multimedijskih dokumenata u knjižnicama.