naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za osnovnoškolske knjižnice

Plan i program

Plan rada Komisije za osnovnoškolske knjižnice za 2019. godinu

Organizacija Stručnog skupa "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/

Mjesto održavanja : Krapina

Vrijeme održavanja - 30. ožujka 2019.

 

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

Organizacija 10. okruglog stola za školske knjižnice: Njegovanje kulturne baštine kroz programe školske knjižnice/u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice/

Mjesto održavanja : Varaždin

Vrijeme održavanja – listopad 2019.

Opis programa

Školska knjižnica nije samo informacijsko središte škole i izvor znanja i informacija, već i kulturno središte školske zajednice. Kulturna i javna djelatnost ostvaruje se timskim radom učenika, učitelja i stručnih suradnika kroz redovitu nastavu, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, ali i suradnjom s raznim kulturnim ustanovama izvan škole. Mnoge školske knjižnice imaju vrijedne zavičajne zbirke, zbirke starih i rijetkih knjiga te osmišljavaju i provode brojne programe kulturne djelatnosti kojima njeguju kulturnu baštinu.

Ovaj stručni skup bit će prilika da se razmijene iskustva dobre prakse, upoznaju značajni  projekti knjižnica iz Republike Hrvatske i susjedne Slovenije, a kroz predavanja eminentnih stručnjaka prošire znanja iz područja identificiranja, dokumentiranja, istraživanja, održavanja, zaštite, korištenja kulturne baštine kao i promicanja njenih vrijednosti.

Jedan tematski blok okruglog stola bit će posvećen suvremenom korištenje kulturne baštine u programu Knjižnično informacijskog odgoja i obrazovanja integriranom u školski kurikulum.

Cilj stručnog skupa je podizanje svijesti školskih knjižničara o važnosti i značenju kulturne baštine i poticanje suradnje knjižničara i djelatnika kulturnih ustanova.

Cilj stručnih predavanja je obogaćivanje znanja školskih knjižničara iz područja identificiranja, dokumentiranja, istraživanja, održavanja, zaštite, korištenja kulturne baštine kao i promicanja njenih vrijednosti.

Cilj primjera dobre prakse je razmjena stečenih iskustava te poticanje školskih knjižničara na osmišljavanje programa kojim doprinose očuvanju kulturnog identiteta, potiču razvoj kulturne kompetencije kod učenika, ali i doprinose situiranju Republike Hrvatske u europski kulturni krug.

Pokroviteljstvo projektu "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te  razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

 

Plan rada Komisije za osnovnoškolske knjižnice za 2018. godinu

 

Organizacija Stručnog skupa "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/

Mjesto održavanja : Krapina

Vrijeme održavanja - 24. ožujka 2018.

 

Opis programa

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

 

Obrazloženje:

Pokazalo se da na području Republike Hrvatske nedostaje stručno usavršavanje u području pripovijedanja, odnosno pričanja bajki i priča.

Storytelling je pojam koji je u europskim zemljama važan segment kulturnog života te bitno doprinosi motivaciji za čitanje. Pripovijedanje priča vole sve generacije, a provodi se u ustanovama predškolskog odgoja, knjižnicama, školama osnovnih i srednjih škola, na javnim mjestima, otvorenim prostorima, pub-ovima, na raznim festivalima i manifestacijama. Iskustvo knjižničara pokazalo je da se u Hrvatskoj pripovijedanje nije dovoljno prepoznato te je očito da je potreban poticaj i edukacija odraslih koji u odgojno-obrazovnim ustanovama rade s djecom.

 

Za mjesto održavanja stručnog skupa Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki odabran je grad Krapina, središte Krapinsko-zagorske županije koja je poznata i pod nazivom Bajka na dlanu.

Uvidom u kognitivni, emocionalni, socijalni i govorni razvoj djeteta, kao i spoznaje o važnosti pripovijedanja pokazuju da su mogućnosti bajke kao motivacijskog sredstva za odrastanje, učenje i rješavanje svakodnevnih problema izrazito velike.

Sudjelovanje na stručnom skupu Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki te polaženje radionica namijenjenih odgajateljima, knjižničarima i učiteljima potaknut će sudionike na pripovijedanje priča i bajki kojima će obogatiti usluge narodnih knjižnica, kurikulum škole, kao i čuvanje zavičajne baštine u svrhu unaprjeđenja čitalačke pismenosti, poticanja i promocije čitanja, te promicanje bajki, narodnih priča i legendi.

Projektom će se nastojati pobuditi interes za prikupljanjem narodnih priča i legendi koje nisu zapisane. To se posebice odnosi na priče na kajkavskom jeziku. Namjera je stručnog skupa osvijestiti važnost očuvanja zapisane i nezapisane kulture baštine, te se prikupljanje priča želi proširiti i na čakavski i druga narječja. Radi se o zapostavljenom dijelu narodne baštine koja će se revitalizirati prenošenjem putem pripovijedanja i trajno sačuvati zapisivanjem. Također je planirano sudjelovanje gostiju iz Republike Slovenije u kojoj se Dan bajki održava već 16 godina.

Stručni skup planiran je povodom 20. ožujka na Međunarodni dan pripovijedanja.

Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki namijenjen je odgajateljima, učiteljima i knjižničarima cijele Hrvatske kako bi prenijeli svoja iskustva kolegama, razvili, nastavili ili započeli pripovijedanje u svojim školama i knjižnicama.

 

 

 

Organizacija 9. okruglog stola za školske knjižnice (Ne)dosegnuti standard /u suradnji s Komisijom za srednjoškolske knjižnice/

Mjesto održavanja : Opatija

Vrijeme održavanja – 10. listopada 2018.

 

Opis programa

Standard za školske knjižnice (2000.) i Državni pedagoški standard (2008.) određuju minimalne uvjete glede knjižnične građe, knjižničnog osoblja, prostora i opreme za obavljanje djelatnosti školskih knjižnica. Međutim, sredstva potrebna da bi se standardi ostvarili nisu osigurana. Nadležna ministarstva i osnivači knjižnica ponekad zaobilaze svoje zakonske obaveze, a u nekim slučajevima zakonska rješenja ostavljaju mogućnost osnivačima knjižnica da biraju hoće li ulagati u knjižnice. Rezultat je velika razlika među školskim knjižnicama po svim parametrima.

Školski knjižničari, koliko god stručni i motivirani bili, ne mogu u potpunosti ispuniti svoju odgovornu ulogu poticanja čitanja, informacijske pismenosti i podupirati cjelokupni odgojno-obrazovni proces bez adekvatno opremljene školske knjižnice.

Ovo je tema o kojoj se rijetko govori na službenoj razini, jer u teškoj financijskoj situaciji, kad se knjižnice natječu za nedostatna javna sredstva, prevladava apatija i strah da situacija ne bude još gora.

Ovim skupom želimo staviti ovaj problem na dnevni red, raspraviti ga s različitih gledišta, apelirati na osnivače da uvide što to školske knjižnice rade što je od neprocjenjive vrijednosti za društvo te potaknuti školske knjižničare da različitim zagovaračkim aktivnostima pridonesu rješavanju problema.

 

Ciljevi

Umjesto da prebacuju odgovornost jedni na druge, svi dionici - donositelji odluka, knjižničari i zainteresirana javnost, trebaju se angažirati u rješavanju problema i omogućiti napredak školskih knjižnica. Želimo stručnu zajednicu potaknuti na analizu postojećeg stanja i istraživanje utjecaja školskih knjižnica na obrazovni proces. Školske knjižničare želimo potaknuti na aktivno javno zagovaranje prava na kvalitetno obrazovanje i pravični pristup izvorima znanja za sve korisnike. Želimo utjecati na donositelje odluka na svim razinama upravljanja da sigurnim i dostatnim financiranjem omoguće dosezanje standarda svim školskim knjižnicama.

Metode

Stručna predavanja, iskustva dobre prakse, rasprava i zaključci

Vrste i plan aktivnosti

Priprema stručnog skupa tijekom svibnja, lipnja i rujna, održavanje skupa u listopadu i nakon toga rad na provedbi

Korisnici obuhvaćeni programom (broj i struktura)

Planira se odaziv oko 100 školskih knjižničara s područja Hrvatske  Izvješće skupa i rezultati se diseminiraju putem županijskih stručnih vijeća i elektroničkim putem tako da dopiru do svakog zainteresiranog knjižničara.

Očekivani rezultati

Zaključci okruglog stola i prijedlozi upućeni Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu kulture, osnivačima školskih knjižnica i medijima; apel osnivačima knjižnica da je nužno postizanje usklađenosti i ravnomjernih infrastrukturnih pretpostavki za obavljanje knjižnične djelatnosti u svim školskim knjižnicama u što kraćem roku; jačanje motiviranosti školskih knjižničara za aktivno javno zagovaranje  

Vremensko odvijanje programa

Priprema okruglog stola će trajati tri mjeseca. Program okruglog stola će trajati 8 sati.

 

Sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara s izlaganjem „Hrvatsko knjižničarsko društvo – Sekcija za školske knjižnice (Baška, 18. do 21. travnja 2018.)

 

Pokroviteljstvo projektu "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te  razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

 

Planiranje 10. okruglog stola za školske knjižnice

Poticanje školskih knjižničara na pisanje članaka za stručna i javna glasila.

Sudjelovanje u radu Radne grupe za e-knjigu

Uređivanje mrežne stranice Komisije 

Redovita suradnja s Komisijom za srednjoškolske knjižnice: razmijena prijedolga, međusobna potpora i pomoć; suradnja s ostalim tijelima Hrvatskog knjižničarskog društva; suradnja sa svim relevantnim institucijama i udrugama