naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Komisija za srednjoškolske knjižnice

Plan i program

 

PROGRAM RADA KOMISIJE ZA SREDNJOŠKOLSKE KNJIŽNICE

od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023. godine

 

I. SURADNJA KOMISIJA ZA OSNOVNOŠKOLSKE I KOMISIJE ZA SREDNJOŠKOLSKE KNJIŽNICE 

 • aktivniji rad svih članova komisija (Komisije za osnovnoškolske knjižnice i Komisije za srednjoškolske knjižnice) 
 • sudjelovanje u radu Stručnog odbora i ostalih radnih tijela i povjerenstava HKD-a 
 • animiranje članova na uključivanje u HKD i na aktivno sudjelovanje u radu regionalnih društava 
 • stvaranje cjelokupne baze podataka članstva 

 

II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 • permanentno stručno knjižničarsko usavršavanje - novosti iz struke, primjeri iz prakse, specifičnosti školskog knjižničarstva 
 • organizacija 14. okruglog stola za školske knjižnice:  Financiranje školskih knjižnica (Zagreb, listopad 2023.) 
 • organizacija stručnog skupa Dan bajke u suradnji s Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mlade (Krapina/na mreži, srpanj 2023.) 
 • sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara - sastanak 
 • sudjelovanje na drugim skupovima HKD-a; skupštinama regionalnih društava, HUŠK-a i HMŠK-a 
 • sudjelovanje prema mogućnostima na skupovima i seminarima s temom školskog knjižničarstva i knjižnica općenito 

 

III. SURADNJA S MZO-om, HUŠK-om, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM UREDIMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 

 • financiranje, nabava knjižnične građe i opremanje školskih knjižnica 
 • izrada izmjena i dopuna Standarda za školske knjižnice 
 • rješavanje problema iz područja školskog knjižničarstva 
 • izrada vodiča za školske knjižnice 
 • sudjelovanje u projektima srodnih udruga (http://hcd.hr/djelovanje/akcije/citateljski-izazov/)

 

IV. UNAPREĐIVANJE I PROMICANJE RADA ŠKOLSKIH KNJIŽNIČARA 

 • održavanje i unapređenje mrežnih stranica Sekcije i komisija 
 • suradnja s članovima i srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu 
 • rad na projektu "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja" 
 • objavljivanje članaka u stručnim i javnim glasilima i časopisima 
 • izrada promotivnih materijala 
 • obilježavanje Međunarodnoga mjeseca školskih knjižnica i Mjeseca hrvatske knjige 
 • sudjelovanje u obilježavanju Dana knjižnica 
 • predlaganje knjižnica i knjižničara za nagrade i priznanja 

 

V. SURADNJA S AZOO-om, FAKULTETIMA, ZAVODOM ZA KNJIŽNIČARSTVO, ŽUPANIJSKIM MATIČNIM SLUŽBAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA ŠKOLSKO KNJIŽNIČARSTVO 

 • pružanje usluga studentske prakse i volontiranja 
 • razmjena praktičnih i teorijskih spoznaja iz područja školskog knjižničarstva i srodnih znanstvenih područja 
 • suradnja i dogovor oko koncepcije stručnog usavršavanja i sl. 

 

 

Plan rada Komisije za srednjoškolske knjižnice

od 1. rujna 2021. do 31.kolovoza 2022. godine

 

Stručni skup "Dan bajke" /u suradnji s Komisijom za osnovnoškolske knjižnice i Komisijom za knjižnične usluge za djecu i mladež/


Mjesto održavanja : Krapina
Vrijeme održavanja - ožujak 2021.
Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki organizirat će tri komisije Hrvatskoga knjižničarskog društva: Komisija za srednjoškolske knjižnice, Komisija za osnovnoškolske knjižnice i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež. Program će biti sastavljen od stručnih izlaganja, pripovijedanja bajki za djecu i za odrasle, edukativnih radionica o tehnikama pripovijedanja bajki i priča; likovne, dramske i glazbene radionice, razmjene dobre prakse i rasprave. Bit će postavljena i prigodna edukativna izložba.
Stručni skup Dan bajke sa školom pripovijedanja bajki bavit će se teorijskim i praktičnim aspektima poticanja pripovijedanja bajki i priča, osnaživanjem odgajatelja, učitelja i knjižničara za umijeće propovijedanja, populariziranjem pripovijedanja i isticanjem pozitivnih učinaka na razvoj djece kao i na očuvanje bajki, narodnih priča i legendi.

 

12. okrugli stol za školske knjižnice: Autorsko pravo i digitalno okruženje/ u suradnji s Komisijom za osnovnoškolske knjižnice

 

Mjesto održavanja: Osijek/ne mreži

Vrijeme održavanja: listopad 2021.

Kontinuirano, već jedanaest godina, okrugli stol za školske knjižnice svake godine obrađuje po jednu goruću temu školskoga knjižničarstva. Odvija se kroz stručna predavanja, iskustva dobre prakse, raspravu i zaključke te pruža potporu radu školskih knjižnica i potiče razvoj knjižničarske struke. Gostovanjem predavača iz Slovenije, Mađarske i Belgije skup je dobio međunarodnu notu.

        12. Okrugli stol za školske knjižnice „Autorsko pravo i digitalno okruženje“ organizirat će Komisija za srednjoškolske knjižnice i Komisija za osnovnoškolske knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva u suradnji s Društvom knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema i Osnovnom školom Darda.

         Skup će se tematski baviti problematikom autorskih prava u suvremenom digitalnom okruženju u kontekstu donošenja novog Zakona o autorskim i srodnim pravima kao i iznimne situacije u kojoj su se našle školske knjižnice za vrijeme uvođenja djelomične ili potpune nastave na daljinu

         U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije program skupa izvest će se hibridno ili u potpunosti na mreži.

 

Projekt "Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja"

Projekt za promociju čitanja i nacionalnog identiteta te razvoja različitih vrsta pismenosti. Pokrenut je povodom Europske godine čitanja naglas (2013.)

Svrha projekta:
Osnovna svrha projekta je unaprijediti čitanje i razumijevanje pročitanog poticanjem čitanja naglas, pridobiti djecu kako bi čitala s voljom i radošću i tako stekla naviku svakodnevnog čitanja, odnosno učenja. Unaprijediti upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije, razvijati različite vrste pismenosti, poticati istraživačko učenje i kritičko mišljenje. Provedbom projekta važno je poticati dječju znatiželju kako bi se aktivno i kvalitetno uključivala u istraživanje nepoznatog služeći se različitim informacijskim izvorima. Promicati hrvatski identitet.

Ciljevi projekta:
⋄ promicanje i poticanje čitanja naglas
⋄ unaprjeđivanje čitalačkih sposobnosti i vještina
⋄ razvijanje svijesti o važnosti i utjecaju čitanja naglas
⋄ razvoj različitih vrsta pismenosti
⋄ promocija hrvatske dječje književnosti, jezika, povijesti i kulture
⋄ upoznavanje djela slovenske dječje književnosti, jezika, povijesti i kulture
⋄ bogaćenje vokabulara i razvoj kritičkog mišljenja
⋄ kreativno i suradničko korištenje Informacijsko-komunikacijske tehnologije
⋄ ovladavanje metodama istraživačkog rada
⋄ unapređivanje vještina i sposobnosti javnog nastupa
⋄ promocija europskog identiteta

Projekt se u kontinuitetu provodi od 2013. godine.

 

Agenda 2030 i školske knjižnice
Suradnja s kolegicama Anom Sudarević i Jasnom Milički koje predlažu da za svaki dio Agrende 2030 (za svaku sličicu) https://www.nsk.hr/radionica-uloga-knjiznica-u-provodenju-un-ove-agende-2030-i-ciljeva-odrzivog-razvoja-u-nsk/
predložimo 3 naslova slikovnica ili knjiga. Kasnije bi se to moglo nadograđivati novim naslovima te primjerima iz prakse, pripremama, možda i dodatnim materijalima.