naslovnica Hrvatsko knjižničarsko društvo

<< natrag   

Sekcija za upravljanje i tehnologiju

Uvod

U ovoj Sekciji djeluje šest komisija i dvije radne grupe. Komisije su: Komisija za informacijske tehnologije, Komisija za izgradnju i opremu knjižnica, Komisija za javno zagovaranje, Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama, Komisija za upravljanje i Komisija za zaštitu knjižnične građe. 

Najstarija od navedenih komisija je Komisija za informacijske tehnologije koja se je u početku, što se vidi iz prvog izvještaja o radu ove Komisije za razdoblje 1982./83., zvala Komisija za automatizaciju i mehanizaciju, a zatim Komisija za automatizaciju.

Godine 1982. osnovana je Komisija za izgradnju i opremanje knjižnica. Doduše već se 1980. godine na plenumu našeg Društva govorilo o tzv. bibliotečnom servisu za nacionalnu i suvremenu proizvodnju bibliotečne opreme.

Godine 1997. osnovane su Komisija za statistiku i Komisija za zaštitu građe.

Komisija za javno zagovaranje je osnovana na 38. skupštini HKD-a u Osijeku 2012. godine.

Radne grupe su: Radna grupa za normizaciju i Radna grupa za Zelene knjižnice. Od 2001. godine u okviru Sekcije djeluje i Radna grupa za normizaciju, a od 39. Skupštine HKD-a, održane u Splitu 2014. godine, djeluje i Radna grupa za Zelene knjižnice.