- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Novosti  //  Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika
Javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika (01.04.2008)

Povjerenstvo za predlaganje predsjednika Hrvatskog knjižničarskog društva objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskog knjižničarskog društva. Rok za dostavu prijedloga je 15. lipnja 2008. godine na adresu HKD-a.

U srijedu 27. veljače održana je konstituirajuća sjednica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Hrvatskog knjižničarskog društva. Članove Povjerenstva predložio je Glavni odbor HKD-a na svojoj 8. sjednici održanoj 27. veljače 2008. godine. U Povjerenstvo su izabrani: Andrea Božić, Melinda Grubišić-Reiter, Vesna Ivanković, Mihaela Kovačić, Ilija Pejić i Isabella Mauro. Svi su predloženi kandidati dali svoj pristanak za rad u Povjerenstvu, a na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva, temeljem Pravilnika o postupku predlaganja te radu predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva, za predsjednicu Povjerenstva jednoglasno je izabrana Andrea Božić.

Povjerenstvo objavljuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika Hrvatskog knjižničarskog društva. Rad Povjerenstva uređen je Pravilnikom o postupku predlaganja te radu predsjednika Hrvatskoga knjižničarskog društva objavljenim u HKD Novostima 34(2006).

Kandidate za predsjednika HKD-a predlažu regionalna društva i Klub knjižničara odnosno članovi Glavnog odbora. Da bi netko bio istaknut kao kandidat za predsjednika, potrebno je da ga podrži natpolovična većina članova skupštine regionalnog društva i Kluba knjižničara odnosno natpolovična većina članova Glavnog odbora, te da se ističe ugledom u struci i upravljačkim sposobnostima, zagovaranjem knjižničarske struke u široj društvenoj zajednici, kao i aktivnim sudjelovanjem u radu HKD-a.

Obrazloženi prijedlozi kandidata za predsjednika HKD-a moraju stići na adresu HKD-a najkasnije 90 dana od dana objave Javnog poziva - 15. lipnja 2008. godine.
Svaki prijedlog mora sadržavati:
- ime i prezime kandidata
- kraći životopis,
- vlastoručno potpisanu radnu biografiju s posebnim osvrtom na rad u HKD-u,
- bibliografiju radova,
- kratak program rada za slijedeće dvogodišnje razdoblje,
- izvod iz zapisnika skupštine regionalnog društva odnosno Glavnog odbora o podržanoj kandidaturi.
Poželjno je aktivno znanje jednog stranog jezika te suglasnost ravnatelja knjižnice odnosno ustanove s kandidaturom.

Obrazloženi prijedlozi dostavljaju se u dva primjerka poštom i jedan primjerak elektroničkom poštom na adresu: Hrvatsko knjižničarsko društvo (za Povjerenstvo za izbor predsjednika), c/o Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 10000 Zagreb, Hrvatske bratske zajednice 4, te u elektroničkom obliku na adresu: hkd@nsk.hr (s naznakom u polju predmet/subject: Prijedlog za predsjednika HKD-a).

Povjerenstvo će na temelju pristiglih prijedloga odabrati do tri kandidata i proslijediti kandidature Glavnom odboru. Na prijedlog Glavnog odbora Uredništvo mrežnih stranica obrazložene prijedloge s fotografijom kandidata objavljuje na mrežnim stranicama HKD-a najkasnije do 1. rujna 2008. godine, a obrazloženi se prijedlozi upućuju delegatima najkasnije do 15. rujna 2008. godine.

Predsjednika HKD-a bira Skupština između predloženih kandidata prema odredbama Statuta i Poslovnika o radu Skupštine HKD-a. Kandidati za predsjednika dužni su se osobno kratko predstaviti na Skupštini. Odluku o izboru predsjednika Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova na sjednici. Mandat predsjednika traje dvije godine. Za predsjednika HKD-a ista osoba može biti birana najviše dva puta uzastopce.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -