- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Novosti  //  Ljetna škola o rukopisima
Ljetna škola o rukopisima (04.05.2011)

Na Sveučilištu u Zadru od 26. do 30. rujna 2011. održat će se Ljetna škola o rukopisima.

SUMMER SCHOOL IN THE STUDY OF HISTORICAL MANUSCRIPTS
Zadar, Croatia, 26 - 30 September 2011
http://ozk.unizd.hr/summerschool2011/

SVEUČILIŠTE U ZADRU
Ul. F. Tuđmana 24 i
23000 Zadar
Hrvatska
www.unizd.hr

 

ODJEL ZA KNJIŽNIČARSTVO
POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ DRUŠTVO ZNANJA I PRIJENOS INFORMACIJA
Voditeljica doktorskog studija prof.dr.sc. Tatjana Aparac Jelušić, Ph.D. taparac@unizd.hr

LJETNA ŠKOLA O RUKOPISIMA
Zadar, 26. – 30. rujan 2011.
http://ozk.unizd.hr/summerschool2011/

Voditeljica Ljetne škole o rukopisima, izv.prof.dr. Mirna Willer mwiller@unizd.hr
Tajnica Marijana Tomić, asistentica mtomic@unizd.hr

Ljetna škola o rukopisima odražavat će se od 26. do 30. rujna 2011. na Sveučilištu u Zadru. Glavni je cilj Ljetne škole o rukopisima pridonijeti poznavanju i razumijevanju najnovijih dostignuća u teoriji i rezultatima istraživanja u područjima: povijesne metode i epistemologija – nova kulturna povijest – rukopisi kao predmet istraživanja, analiza rukopisne građe, pozicioniranje bibliografskih istraživanja prema arhivističkima, organizacija bibliografskih informacija i novi konceptualni modeli bibliografskih i autoriziranih podataka te opisa na razini zbirke, softverska rješenja za digitalizaciju građe i označivanje digitalnih dokumenata s ciljem pripreme istraživačkih podataka (research data), zaštita i očuvanje rukopisne građe i odnos prema suvremenim arhivističkim konceptima, te strateški, metodološki i tehnički preduvjeti za stvaranje sadržaja i omogućavanje pristupa baštinskim sadržajima.

Ljetna škola o rukopisima izravno je povezana s programom poslijediplomskog (doktorskog) studija Društvo znanja i prijenos informacija (Knowledge Society and Information Transfer) Odjela za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru u suradnji sa Sveučilištem J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Sveučilištem u Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana, Slovenija, Sveučilištem Rutgers, Sveučilišni odjel za komunikologiju, informacijske i knjižnične studije, New Brunswick, NJ, SAD I Sveučilištem u Kaliforniji, Los Angeles (UCLA), Sveučilišni odjel za edukaciju i informacijske studije.

Suorganizator Ljetne škole je Karl-Franzens-University of Graz, VESTIGIA – Manuscript Research Centre, Austria. Ljetnu školu podržava poslijediplomski doktorski studij medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zbog srodnosti tema i poticanja interdisciplinarnosti.

Ljetna škola osmišljena je kao kombinacija predavanja i grupnog rada s polaznicima, a namijenjena je doktorandima i postdoktorandima iz područja povijesti knjige, knjižničnih i informacijskih znanosti, arhivističkih i povijesnih znanosti te interdisciplinarnih studija o kulturnoj i znanstvenoj baštini, kao i sveučilišnom nastavnom osoblju te stručnjacima i istraživačima u knjižničnicama, arhivima te srodnim baštinskim ustanovama.

Sudionici će biti izabrani na temelju prijave u kojoj treba ukratko opisati svoja istraživanja, te priložiti životopis i bibliografiju. Prednost imaju polaznici koji su već odabrali temu doktorske disertacije relevantnu za temu škole. Kriterij za odabir istraživača/stručnjaka odnosit će se na relevantnost njihova projekta ili istraživanja.

Ljetnu školu o rukopisima financira Hrvatska zaklada za znanost, čime je omogućeno i stipendiranje. Za stipendiju se sudionici prijavljuju u sklopu obrasca za prijavu na Ljetnu školu. Krajnji rok za prijavu za stipendiju je 30. svibnja 2011., a za prijavu za sudjelovanje na Ljetnoj školi bez stipendije rok je 15. srpnja 2011.

Jezik škole je engleski.

Sve informacije o Ljetnoj školi, program te obrazac za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama http://ozk.unizd.hr/summerschool2011/.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite tajnici Ljetne škole, asistentici Marijani Tomić (mtomic@unizd.hr)
 

 
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -