- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Novosti  //  Natječaj za izradu idejnog rješenja priznanja 'Knjižnica godine'
Natječaj za izradu idejnog rješenja priznanja 'Knjižnica godine' (06.07.2012)

Hrvatsko knjižničarsko društvo raspisuje Natječaj za izradu idejnog rješenja priznanja „Knjižnica godine“ te potiče natjecatelje da kroz kreativno i afirmativno idejno rješenje (diploma i plaketa) obuhvate i iskažu temeljne kvalitete kojima se Knjižnica godine ističe.

Natječaj za izradu idejnog rješenja priznanja „Knjižnica godine“ raspisuje se prema Uputama za izradu idejnog rješenja priznanja „Knjižnica godine“. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na mrežnim stranicama HKD-a (www.hkdrustvo.hr). Rok je za predaju natječajnih radova najkasnije 15. rujna 2012.g.

Na Natječaju za izradu idejnog rješenja priznanja „Knjižnica godine“ mogu sudjelovati svi građani Republike Hrvatske, pojedinačno ili skupno. Svaki od natjecatelja, autor ili skupina autora, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s neograničenim brojem radova.

Natječaj za izradu idejnog rješenja priznanja „Knjižnica godine“ anoniman je, a sudjelovanje na Natječaju ne honorira se.

Nakon odabira idejnog rješenja, s autorom ili skupinom autora sklopit će se ugovor, kojim će se regulirati izvedba i daljnje korištenje odabranog natječajnog rada. Odabrani rad postaje priznanje „Knjižnica godine“ te se dodjeljuje nagrađenoj knjižnici u sklopu proslave Dana hrvatskih knjižnica, svake godine 11. studenoga.

Natječajni se rad sastoji od diplome i plakete te pripadajuće ambalaže. Natjecatelji dostavljaju idejno rješenje koje se sastoji od dizajna diplome i izrađenog modela plakete s pripadajućom ambalažom u mjerilu 1:1. Materijal izrade nije propisan. Odabir materijala nije kriterij prilikom ocjenjivanja radova.

Uz nacrt i modele idejnog rješenja autor je dužan priložiti fotografiju natječajnog rada u digitalnom obliku (.jpg format, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4).

Uz svaki natječajni rad u nepotpisanoj i neoznačenoj zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za idejno rješenje priznanja ‘Knjižnica godine’“, natjecatelj prilaže popunjenu i potpisanu Prijavnicu. Prijavnica je dio natječajne dokumentacije. Svakom natječajnom radu i pripadajućoj Prijavnici u uredu HKD-a dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom sjednice Ocjenjivačkog suda.

Nepotpuni i naknadno prispjeli prijave neće se razmatrati.

HKD ne vraća radove pristigle na Natječaj.

O priznanju „Knjižnica godine“

Priznanje „Knjižnica godine“ dodjeljuje se u svrhu poticanja kreativnosti, inovativnosti i unapređivanja kvalitete rada u hrvatskim knjižnicama, sa željom da se šira javnost upozna s doprinosom i dosezima djelovanja knjižnice u stručnoj i široj zajednici.

Namjera je HKD-a da dodjela priznanja „Knjižnica godine“ postane tradicija u sklopu središnjeg svečanog programa obilježavanja Dana hrvatskih knjižnica 11. studenoga.

Priznanje „Knjižnica godine“ dodjeljuje se kao simbol predanog rada knjižničara nagrađene knjižnice. Ono odražava prepoznatost važnosti knjižnice u zajednici i usmjerenost knjižnice na budućnost kroz odgojno-obrazovni rad i kroz kulturnu i javnu djelatnost.

Kreativnost, inovacije i senzibilnost u pružanju specifičnih usluga i programa korisnicima i zajednici u kojoj knjižnica djeluje temeljne su vrijednosti zbog kojih knjižnica prima priznanje „Knjižnica godine“.

Otvorenost novim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i kanalima, razvijanje novih usluga, partnerstvo i suradnja sa srodnim knjižnicama i drugim ustanovama i poslovnim subjektima na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te kvalitativni pomaci u radu neke su od odlika Knjižnice godine neovisno o tome kojem tipu knjižnice ona pripada (nacionalna knjižnica, sveučilišna knjižnica, narodna knjižnica, specijalna knjižnica, školska knjižnica, visokoškolska knjižnica, samostalna ili knjižnica u sastavu).

 

 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -