- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Javni natječaj za prijam na radno mjesto Administrativni tajnik
Javni natječaj za prijam na radno mjesto Administrativni tajnik (26.08.2020)

Hrvatsko knjižničarsko društvo na temelju članka 21. Statuta Hrvatskog knjižničarskog društva te uz suglasnost Glavnog odbora (ur. broj: 82/20) od 25. kolovoza 2020., sukladno odredbama članka 41. Statuta Hrvatskog knjižničarskog društva od 18. rujna 2015. raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam na radno mjesto
Administrativni tajnik u Tajništvu administrativne službe Hrvatskog knjižničarskog društva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme (zamjena za rodiljni dopust).

Uvjeti:
• SSS/VŠS/VSS iz područja društveno-humanističkih znanosti,
• napredno poznavanje rada na računalu,
• poznavanje engleskog jezika,
• 1 godina radnog iskustva na administrativnim poslovima.

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
- životopis s pregledom radnog iskustva
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice ili osobne iskaznice.

Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva, i to isključivo preporučenom poštom na adresu: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -