- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Informacijska služba u knjižnici – tradicija, sadašnjost i budućnost – 3. obavijest
Informacijska služba u knjižnici – tradicija, sadašnjost i budućnost – 3. obavijest (13.11.2022)

Online stručno-znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem održat će se putem platforme Zoom uz podršku Hrvatskoga knjižničarskog društva u petak, 25. studenoga 2022. godine.

Rok prijave sudjelovanja (bez izlaganja): 21. 11. 2022. 

Organizator: Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica
Suorganizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Sekcija za narodne knjižnice
Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Koprivnica, Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica
Programski i organizacijski odbor: Matea Bakmaz, Dunja Marija Gabriel, Željka Miščin, dr. sc. Ljiljana Sabljak, dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina (predsjednica), Jelena Stipetić Šušak, Josipa Strmečki, Lidija Šajatović, Kristian Ujlaki, prof. dr. sc. Daniela Živković
Rok prijave sudjelovanja (bez izlaganja): 21. 11. 2022.
Molimo ispunite prijavni obrazac ovdje

PROGRAM
9.00 - 17.00 sati

9.00 - 9.30 POZDRAVNI GOVORI I UVOD U STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP

9.30 - 10.30 MEĐUNARODNA ISKUSTVA U INFORMACIJSKOJ SLUŽBI (moderator: dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina)

Jarkko Rikkilä, Tampere City library, Finland (the coordinator of regional development of library services in the areas of Pirkanmaa and Keski-Suomi and the second vice president of the Finnish Library Association): Enhancing library staff’s competence in information and reference service in Finland

Rebecca Eve Graff, Southern Methodist University Libraries, Dallas, Texas, United States of America (Research Librarian); American Library Association, Reference and User Services Association (Chair of the Review and Revise Task Force of the Guidelines for Behavioral Performance of Reference and Information Service Providers): Behavioral Guidelines for Reference Interactions

10.30 - 10.45 STANKA

10.45 - 12.30 INFORMACIJSKA SLUŽBA I AKADEMSKA PRAKSA U HRVATSKOJ: KAKO PRISTUPITI SUVREMENIM KORISNICIMA TE ZADRŽATI NJIHOVU NAKLONOST I PAŽNJU (moderator izlaganja i panel rasprave: prof. dr. sc. Daniela Živković)
dr. sc. Sonja Špiranec, red. prof. (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za bibliotekarstvo): Uvodno izlaganje Informacijska služba u suvremenom informacijskom prostoru - između htijenja i stvarnosti
dr. sc. Denis Kos, asistent (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za bibliotekarstvo): Obrazovanje knjižničara na Filozofskom fakultetu u Zagrebu za rad u informacijskoj službi
dr. sc. Jelena Lakuš, red. prof., dr. sc. Snježana Stanarević Katavić, doc. (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti): Obrazovanje za rad u informacijskoj službi: sprega starih i novih znanja i kompetencija
dr. sc. Martina Dragija Ivanović, doc., dr. sc. Alica Kolarić, poslijedoktorandica (Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti): Formalno obrazovanje knjižničara-informatora: (ne)moguća misija
12.30-13.00 STANKA

13.00-16.45 INFORMACIJSKA SLUŽBA I PRIMJERI DOBRE PRAKSE U HRVATSKOJ

Prva sesija 13.00 - 15.00 (moderatori: dr. sc. Ljiljana Sabljak i Željka Miščin)

Podtema: ORGANIZACIJA INFORMACIJSKE SLUŽBE

Matea Bakmaz (Gradska knjižnica Zadar), Dunja Marija Gabriel (NSK - Hrvatski zavod za knjižničarstvo, Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva), Željka Miščin (KGZ – Knjižnica Marina Držića), dr. sc. Ljiljana Sabljak (HKD – Komisija za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama), Jelena Stipetić Šušak (Gradska knjižnica Rijeka), Lidija Šajatović (Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovac), dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina, Josipa Strmečki, Kristian Ujlaki (Knjižnica i čitaonica “Fran Galović” Koprivnica), prof. dr. sc. Daniela Živković: Informacijska služba u nekoliko hrvatskih knjižnica: rezultati pilot anketnog istraživanja

Maja Čabrijan, Jelena Stipetić Šušak (Gradska knjižnica Rijeka): Informacijska služba Gradske knjižnice Rijeka - anketno istraživanje zadovoljstva korisnika
Ivo Tokić (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu): Zašto odlaze koji odlaze, zašto ostaju koji ostaju?: motivacija knjižničara za rad u informacijskoj službi na primjeru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Knjižnica grada Zagreba - Gradske knjižnice
Tomislav Blažević, Igor Čolak (Znanstvena knjižnica Zadar): Organizacija i razvoj informacijske službe Znanstvene knjižnice Zadar
Podtema: KORISNICI INFORMACIJSKO-REFERALNIH USLUGA
Dora Rubinić (Sveučilišna knjižnica Rijeka): Studentska perspektiva uloge knjižničara u procesu traženja informacija: rezultati istraživanja
Milena Bušić (Muzej grada Zagreba): Specifičnost informacijskih upita u odnosu na vrste korisnika Knjižnice Muzeja grada Zagreba
Ana Bakarić, Nikolina Štrbac, Maja Zubčić Peleski (Knjižnice grada Zagreba): Kvantitativna analiza upita referentne usluge Pitajte knjižničare
15.00 -15.15 PAUZA

Druga sesija 15.15 – 16.45 (moderator: Dunja Marija Gabriel)

Podtema: PRETRAŽIVANJE I VREDNOVANJE INFORMACIJSKIH IZVORA

Snježana Kovačević (Osnovna škola Zlatar Bistrica): Projektno i istraživačko učenje u školskoj knjižnici u okviru Erasmus+ projekta
dr. sc Marija Purgar (Osnovna škola „Grigor Vitez“ Osijek), dr. sc. Irena Bando (Osnovna škola Jagode Truhelke Osijek): Virtualne informacijsko-referalne usluge školskih knjižnica
Podtema: NEFORMALNO OBRAZOVANJE KNJIŽNIČARA ZA RAD U INFORMACIJSKOJ SLUŽBI
Sanja Bunić, Višnja Cej, Kristina Krpan (Knjižnice grada Zagreba): Kako komunicirati s korisnicima: radionice komunikacijskih vještina za knjižničarske tehničare u Knjižnicama grada Zagreba
Alka Stropnik, Arijana Herceg Mićanović (Knjižnice grada Zagreba), Lorena Martinić (Knjižnica Etnografskog muzeja): Osnaživanje knjižničara za rad u informacijskoj službi: neformalno obrazovanje knjižničara kroz ZKD forum
Podtema: KOMPETENCIJE KNJIŽNIČARA ZA RAD U INFORMACIJSKOJ SLUŽBI (SADAŠNJE I BUDUĆE)
Snježana Ercegovac, Vlasta Šolc, Ira Tuzlančić (Knjižnice grada Zagreba): Kompetencije za rad s korisnicima treće životne dobi: istraživanje stavova knjižničara u informacijskoj službi Knjižnica grada Zagreb

16.45 - 17.00 ZAKLJUČCI

O stručno-znanstvenom skupu
Informacijska služba jedan je od temelja rada u knjižnici. Nakon niza godina ponovno je središnja tema jednog stručnog skupa u Hrvatskoj. Knjižničari informatori temelj su informacijske službe, a knjižničarski suradnici i knjižničarski tehničari neophodna pomoć u ponudi širokog opsega informacijsko-referalnih usluga - od pretraživanja informacija o knjižničnoj građi, preko pružanja pomoći korisnicima pri odabiru knjižnične građe, izrade tematskih popisa informacijskih izvora, do uvida u različite vrste informacija na osnovi raspoloživih izvora te upućivanja na ostale, vanjske izvore informacija, dokumente ili ustanove.
Format: online stručni skup putem platforme Zoom
Kotizacija: ne naplaćuje se
Opći cilj:
Poboljšati znanja o suvremenim načinima organiziranja informacijske službe u svrhu pružanja kvalitetnih informacijsko-referalnih usluga u svim vrstama knjižnica u Hrvatskoj.
Specifični ciljevi:
- osvijestiti potrebu za promjenama rada informacijskih službi kao odgovorom na nove životne navike i potrebe knjižničnih korisnika koje su uzrokovane kako informacijsko-komunikacijskom tehnologijom, tako i promjenama u društvu (aktualna krizna stanja - bolest COVID-19, potresi, ratovi, migracije, potom starenje stanovništva, potrebe osjetljivih skupine stanovništva i dr.);
- upoznati najnovija međunarodna iskustva u organizaciji informacijskih službi i modelima pružanja informacijsko-referalnih usluga;
- potaknuti dijalog i suradnju između akademske zajednice koja obrazuje knjižničare i knjižničara-informatora u knjižnicama svih vrsta, odnosno povezati teorijski diskurs problematike organiziranja informacijskih službi i pružanja informacijskih usluga s neposrednim saznanjima i uvidima stručnjaka u praksi;
- razmotriti ulogu neformalnog obrazovanja i stalnog stručnog usavršavanja u razvoju kompetencija potrebnih za rad u informacijskoj službi;
- vrednovati sadašnja postignuća te razmijeniti iskustva u organizaciji informacijskih službi i pružanju informacijsko-referalnih usluga u različitim vrstama knjižnica u Hrvatskoj;
- predložiti tijelima Ministarstva kulture i medija, kao i hrvatskim knjižnicama perspektive i konkretne mjere suradnje u svrhu unaprjeđenja i daljnjeg razvoja informacijsko-referalnih službi i informacijsko-referalnih usluga.
Struktura stručno-znanstvenog skupa:
- pozvana izlaganja teoretičara i praktičara o informacijskoj službi i pružanju informacijsko-referalnih usluga;
- prijavljena izlaganja s primjerima dobre prakse u organizaciji, programima i projektima informacijske službe;
- panel rasprava stručnjaka i publike uz donošenje zaključaka i preporuka za daljnji rad.
Ciljane skupine:
Knjižničari informatori, knjižničarski suradnici i knjižničarski tehničari, ravnatelji knjižnica, članovi akademske zajednice u području informacijsko-komunikacijskih znanosti, posebice knjižničarstva, studenti i svi zainteresirani.
 
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -