- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci pokreće smjer knjižničarstva
Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci pokreće smjer knjižničarstva (01.10.2012)

Kao dopunu Sveučilišnoga jednopredmetnoga diplomskog studija hrvatskoga jezika i književnosti Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci pokreće smjer knjižničarstva, u obliku redovnoga i izvanrednoga studija, čime se obogaćuje ponuda diplomskih studija Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Osobito otvaranjem izvanrednoga studija, omogućava se i već zaposlenim kadrovima da dodatno knjižničarsko obrazovanje steknu na području Rijeke, što kandidatima s područja koje Rijeci gravitira financijski znatno olakšava stjecanje kvalifikacije.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Filozofskoga fakulteta

http://www.ffri.uniri.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=4927&Itemid=60

otvoren je do 9. listopada 2012., a pristupnici će se upisivati 15. i 16. listopada 2012.
 

 • program: http://www.ffri.uniri.hr/datoteke/Melita/PROGRAMI/diplomski__studij_hjk-1_od_ak._godine_2012-2013.pdf  
 • tekst programa sadrži popis kolegija općeg i knjižničarskog smjera u istoj tablici (str. 12-15); knjižničarski se kolegiji diferenciraju plavom bojom slova
 • programi redovnog i izv. studija su identični
 • raspored sati bit će prilagođen izv. studiranju
 • svi se mogu prijaviti, bez obzira na polazišni preddiplomski studij
 • studij traje dvije godine
 • školarina iznosi 5.500 kn.
 • rok prijava je produžen do 9. listopada
 • upisi 15. i 16. listopada

Prijave se podnose na posebnom obrascu koji se preuzima u studentskoj službi Filozofskog fakulteta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4, Rijeka) ili šalju preporučenom poštom.

Uz prijavu obvezno treba priložiti izvorne dokumente ili ovjerene preslike,odnosno preslike dokumenata uz uvid originala:

 • domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);
 • rodni list;
 • svjedodžbu/diplomu o završenom odgovarajućem preddiplomskom ili stručnom studiju
 • dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom student položio ili prijepis ocjena za studente koji nisu završili studij po bolonjskom procesu.

Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/406-589.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -