- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  IFLA-in Manifest o internetu
IFLA-in Manifest o internetu (17.12.2014)

 Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja HKD-a predložila je da se prevede IFLA-ina Manifest o internetu, a Aleksandra Horvat tekst je prevela i uredila. Izvršni odbor HKD-a, na svojoj 2. sjednici, prihvatio je prijevod i donio odluku o objavi na mrežnim stranicama Društva.

 IFLA-in Manifest o internetu
Prerađena verzija iz 2014.


1. Knjižnične i informacijske službe i internet
1.1. Knjižnične i informacijske službe žive su ustanove koje povezuju ljude s globalnim i lokalnim informacijskim izvorima. Pružaju pristup idejama i kreativnim djelima i čine bogatstvo ljudskih izraza i kulturne raznolikosti dostupnima svima.
1.2. Internet omogućuje pojedincima i zajednicama diljem svijeta, onima u najmanjim i najudaljenijim selima kao i onima u najvećim gradovima, veću jednakost u pristupu informacijama koje pomažu osobnom razvitku, obrazovanju, kulturnom obogaćivanju, privrednoj djelatnosti, pristupu državnim i drugim službama, kao i obaviješteno sudjelovanje u demokratskom društvu kao aktivnim građanima. Istodobno internet stvara mogućnosti da svatko vlastite ideje, interese i kulturu priopći svijetu.
1.3. Knjižnične i informacijske službe trebaju pružiti osnovni pristup internetu, njegovim izvorima i uslugama. Njihova je uloga da djeluju kao pristupna mjesta koja prikladno usmjeravaju i pomažu u nadilaženju zapreka izazvanih razlikama u izvorima, tehnologiji i vještinama.

2. Slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja bitni su za jednakost, globalno razumijevanje i mir. Zato IFLA utvrđuje da:
2.1. Slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, bez obzira na format i granice, središnja su odgovornost knjižnične i informacijske profesije.
2.2. Pružanje neometanog pristupa internetu u knjižničnim i informacijskim službama vitalni je element prava na slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, koji pomaže zajednicama i pojedincima da postignu slobodu, blagostanje i razvitak.
2.3. Pristup internetu i svim njegovim izvorima treba biti u skladu s Općom deklaracijom Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, a posebno sa čl. 19:
Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; to pravo uključuje slobodu iskazivanja mišljenja bez uplitanja i pravo traženja, primanja i prenošenja informacija i ideja svim medijima i bez obzira na granice.
2.4. Zapreke protoku informacija treba ukloniti, osobito one koje sprečavaju pojedince u iskorištavanju prilika koje će im poboljšati kvalitetu života i one koje mogu dovesti do nejednakosti i siromaštva. Otvoreni je internet bitan, a pristup informacijama i sloboda izražavanja ne smiju biti podvrgnuti ikojem obliku ideološke, političke ili vjerske cenzure, kao ni ekonomskim ili tehnološkim zaprekama.

3. Uloga i odgovornosti knjižničnih i informacijskih službi
3.1. Knjižnične i informacijske službe imaju vitalnu ulogu u osiguravanju slobode pristupa informacijama i slobode izražavanja, a odgovorne su za:
• pružanje usluga svim članovima svojih zajednica, bez obzira na dob, rasu, nacionalnost, vjeru, kulturu, političku pripadnost, fizičke ili mentalne sposobnosti, spol ili spolnu orijentaciju ili drugo koje obilježje
• pružanje pristupa internetu svim korisnicima u odgovarajućem okolišu
• pomaganje korisnicima, uključujući djecu i mlade, kako bi se osiguralo da imaju potrebne medijske kompetencije i kompetencije informacijske pismenosti da odabrane izvore mogu koristiti slobodno, pouzdano i samostalno
• podržavanje korisničkih prava da traže i prenose informacije
• nastojanje da osiguraju privatnost korisnika, kao i da korišteni izvori i usluge ostanu povjerljivi
• olakšavanje i promicanje intelektualne, kulturne i ekonomske kreativnosti kroz pristup internetu, njegovim izvorima i uslugama
3.2. Kao i ostale osnovne usluge, pristup internetu i srodnim tehnologijama u knjižničnim i informacijskim službama treba biti besplatan.

4. Provođenje Manifesta
4.1. IFLA potiče sve vlade da podrže neometani tijek internetskih informacija i slobodu govora, osiguraju otvorenost i transparentnost suprotstavljanjem pokušajima cenzure ili sprečavanja pristupa te da osiguraju da nadzor i prikupljanje podataka budu dokazano zakoniti i razmjerni potrebama.
4.2. IFLA poziva knjižnične i informacijske službe da surađuju s državama, vladama ili vjerskim ustanovama ili udrugama civilnog društva na izradi strategija i planova koji podržavaju i primjenjuju načela izražena u ovom Manifestu razvijanjem javnog pristupa internetu u knjižničnim i informacijskim službama diljem svijeta, a posebno u zemljama u razvoju.

Upravni odbor IFLA-e odobrio je Manifest u kolovozu 2014.
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -