- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Druga obavijest i poziv na prijavu izlaganja za Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“
Druga obavijest i poziv na prijavu izlaganja za Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ (28.09.2016)

Povodom 10. obljetnice svoje usluge za slijepe i slabovidne Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica oraganizira znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“ u petak, 18. 11. 2016.

Suorganizatori:
Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska knjižnica za slijepe u Zagrebu i Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama Hrvatskoga knjižničarskog društva

Ciljevi: evaluirati ulogu knjižnica u socijalnoj inkluziji marginaliziranih skupina građana; dobiti uvid u primjere dobre prakse u Hrvatskoj i svijetu (stanje i perspektive); osnažiti kompetencije knjižničara kako bi mogli zagovarati pozicioniranje knjižnica kao relevantnih čimbenika u afirmiranju društvene pravednosti i socijalne inkluzije u hrvatskome društvu.

Sudionici: knjižničari iz svih vrsta knjižnica, predstavnici udruga i institucija koje promiču prava socijalno isključenih osobam, predstavnici ministarstava, županija i gradova, ostali zainteresirani

Pozivamo predstavnike svih vrsta knjižnica da prijave izlaganja o svojoj dobroj praksi, kojom podupiru socijalnu uključenost Ukoliko svoje usluge i programe provode u suradnji s drugim institucijama, udrugama i pojedincima, pozivamo i njihove suradnike da se uključe u stručni skup zajedničkim izlaganjem, kako bi se promicala dobra praksa u kreiranju suradničkih odnosa u zajednici.

U planu je objavljivanje zbornika radova s ovog skupa.

Rok za prijavu izlaganja: 24. 10. 2016.
Rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja: 4. 11. 2016.
Kotizacija: 50,00 kuna
Dodatne informacije: info@knjiznica-koprivnica.hr

Tema: Knjižnice se prilagođavaju složenim strukturnim i organizacijskim promjenama u suvremenom društvu, koje paralelno s informatizacijom i tehnološkim razvojem obilježava rast nejednakosti, nezaposlenosti, društvene polarizacije, siromaštva i bijede u velikom dijelu svijeta, kako u nerazvijenim, tako i u najrazvijenim zemljama. Društvena ili socijalna isključenost je multidimenzionalan fenomen i pojavljuje se kao posljedica međusobnog utjecaja povezanih problema, kao što su nezaposlenost, nisko obrazovanje, niski prihodi, loši uvjeti stanovanja, loše zdravstveno stanje, kriminal, obiteljski slomovi i dr. Knjižnice zauzimaju nove strategije i uloge u društvu, povezujući svoje djelovanje s procesima društvenog uključivanja ili socijalne inkluzije marginaliziranih skupina i potporom uspostavljanju društvene pravednosti. Kreiraju nove usluge i programe prilagođavajući se potrebama novih korisničkih skupina u svojim zajednicama - djeci s teškoćama u razvoju, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, osobama s invaliditetom, bolničkim pacijentima, starijim osobama, osobama s posebnim potrebama u ustanovama za trajnu skrb i smještaj, osobama s iskustvom života u beskućništvu, imigrantima, azilantima, nezaposlenim osobama, pripadnicima pojedinih etničkih zajednica, pripadnicima različitih seksualnih i rodnih identiteta, kao i osobama s drugim intelektualnim, razvojnim i socijalnim teškoćama.

Pozvana izlaganja u znanstvenom dijelu skupa
Prof. dr. sc. Zoran Šućur (Pravni fakultet u Zagrebu): Socijalna isključenost i socijalna pravednost
Dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u mir (Filozofski fakultet u Zagrebu): Knjižnica kakvu želimo
Dr. sc. Dijana Sabolović-Krajina (Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica): Socijalna isključenost u kontekstu kritičkog knjižničarstva
Dr. sc. Željka Bagarić: Zatvorska knjižnica kao nositelj rehabilitacijskih programa (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo policije)
Sanja Bunić (Knjižnice grada Zagreba – Gradska knjižnica): Knjižnične usluge za osobe s iskustvom života u beskućništvu i izbjeglištvu

Poziv na prijavu izlaganja u stručnom dijelu skupa
U stručnom dijelu skupa bit će predstavljeni primjeri dobre prakse knjižnica koja nude usluge socijalno isključenim osobama ili osobama koje su u riziku od socijalne isključenosti.

Obrazac za prijavu izlaganja 
Obrazac za prijavu sudjelovanja bez izlaganja


 
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -