A    A    English

Zbornik radova Dječji odjeli kroz suradnju s javnošću

Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" iz Šibenika objavila je zbornik radova sa stručnog skupa Dječji odjeli kroz suradnju s javnošću, održanog u siječnju 2011. 

Zbornik donosi niz zanimljivih radova o načinima i praksi komuniciranja knjižnica s javnošću. Na potrebu izrade strategije pri zagovaranju  knjižničnih usluga za mlade u radu Knjižnične usluge za mlade i javno zagovaranje upozorava Edita Bačić.