A    A    English

3. radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga

održat će se uoči 38. skupštine HKD-a, 26. rujna 2012., od 12.00 do 15.00 sati u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek , Europska avenija 24. Radionicu za predstavnike lokalne uprave i samouprave kao i visokih učilišta Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije organizira Hrvatsko knjižničarsko društvo u suradnji s matičnim službama spomenutih županija i Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku.

Program

12.00-12.10 Pozdravne riječi

I. Knjižnice – stanje i potrebe

12.10-12.15 Kampanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo na   knjižnicu / Alemka Belan-Simić, Radna grupa za javno zagovaranje HKD-a

12.15 -12.30 Knjižnica u službi razvoja zajednice / Aleksandra Horvat, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

12.30 -12.45 Strateški planovi Ministarstva kulture / Vladimir Stojsavljević, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

12.45-13.00 Rasprava

13.00-13.30 Pauza uz osvježenje

Radionica se od 13.30 do 15.00 sati odvija u dvije paralelene sesije

II. (A) Modeli partnerstva i suradnja u uspostavi narodnih knjižnica

13.30-13.40 Narodne knjižnice Osječko-baranjske županije / Ljijana Krpeljević, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

13.40-13.50 Nove knjižnice Požeško-slavonske županije / Branko Šimunović, Gradska knjižnica i čitaonica Požega

13.50-14.00 Narodne knjižnice Virovitičko-podravske županije / Silvija Perić, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica

14.00-14.10 Mreža knjižnica Vukovarsko - srijemske županije / Iva Pezer, Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci

14.10-14.30 Strategija razvoja narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj / Zdenka Sviben, Povjerenstvo za izradu prijedloga strategije razvoja hrvatskih narodnih knjižnica

14.30-15.00 Rasprava i zaključci

II. (B) Partnerstvo u cilju strateškog razvoja visokoškolskih knjižnica i unapređenja kvalitete studiranja

13.30-13.40 Visokoškolske knjižnice – stanje i problemi / Andreja Tominac, Komisija za viskoškolske knjižnice HKD-a

13.40-13.50 Partnerstvo za visokoškolske knjižnice : što to znači? / Edita Bačić, Radna grupa za javno zagovaranje HKD-a

13.50-14.00 Uloga partnerstva u strateškom razvoju visokoškolske knjižnice Sveučilišta u Osijeku / Kata Ivić, Ekonomski fakultet u Osijeku

14.00-14.10 Stanje visokoškolskih knjižnica u djelokrugu sveučilišne matične službe GISKO-a / Svjetlana Mokriš, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

14.10-14.20 Idejni projekt nove Sveučilišne knjižnice Osijek / Dubravka Pađen-Farkaš, Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Danijela Lovoković, Grad Osijek

14.20-14.40 Strategija javnog zagovaranja visokoškolskih knjižnica u Republici Hrvatskoj / Edita Bačić, Radna grupa za javno zagovaranje HKD-a i Zagorka Majstorović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

14.40-15.00 Rasprava i zaključci

Zaključci 

Na radionici koja je bila namijenjena predstavnicima županija, lokalne uprave i samouprave te visokih učilišta Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, sudjelovalo je 14 predstavnika tijela javne vlasti te 28 knjižničara. Radionici su se pridružile i predstavnice Informativnih centara američkih veleposlanstava u Beogradu i Zagrebu, Alka Bhatnagar i Maca Bahlen.
Izlaganja stručnjaka iz knjižničarske struke, predstavnika Ministarstva kulture i Grada Osijeka osvrnula su se na stanje i potrebe narodnih i visokoškolskih knjižnica te modele partnerstva i suradnje u uspostavi narodnih knjižnica, u svrhu osiguranja jednakog pristupa informacijama za sve građane, i strateškog razvoja visokoškolskih knjižnica, u svrhu unapređenju kvalitete studiranja.
Gospodin Vladimir Stojsavljević, pomoćnik ministrice kulture, u svom je izlaganju istaknuo kako su knjižnice najstabilnija mreža kroz koju komunicira Ministarstvo kulture i mjesta gdje se distribuiraju ideje, te kako male države moraju shvatiti da je rješenje za uspješno priključenje razvijenom društvu u nadprosječnom obrazovanju, kome u značajnoj mjeri doprinose upravo knjižnice. U svrhu ravnomjernog razvoja svih vrsta knjižnica najavio je plan poboljšanja komunikacije s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta.
Na radionici je predstavljen prijedlog Strategije razvoja narodnih knjižnica Republike Hrvatske : 2013.-2015., koji je na prijedlog Hrvatskoga knjižničnog vijeća izradilo Povjerenstvo imenovano od Hrvatskoga knjižničarskog društva, te Idejni projekt nove Sveučilišne knjižnice Osijek, za čije je arhitektonsko rješenje natječaj u tijeku.
U dijelu radionice namijenjene problematici fakultetskih i sveučilišnih knjižnica predstavljena je Strategija javnog zagovaranja visokoškolskih knjižnica koju je predložila Komisija za visokoškolske knjižnice HKD-a. Prioriteti Strategije vezuju se uz djelovanje na dopuni legislative iz područja znanosti i visokoškolskog obrazovanja koja ne regulira rad visokoškolskih knjižnica u skladu sa Zakonom o knjižnicama.
U poticajnoj raspravi dotaknute su teme naknade za posudbu knjiga u narodnim knjižnicama, financiranja nabave knjižnične građe, te financiranja sveučilišnih, odnosno veleučilišnih matičnih knjižnica, kao i strateški planovi razvoja knjižnica. Najavljeno je da će Ministarstvo kulture novim prijedlogom Zakona o knjižnicama u cjelini rješiti pitanje financiranja matične djelatnosti za visokoškolske i specijalne knjižnice.
Više je izlagača istaknulo važnost uspostave bibliobusnih službi u svakoj županiji, kao najjeftinijeg oblika pružanja knjižnične usluge, te važnost stabilnog financiranja knjižnica.

Na temelju svega izrečenog doneseni su sljedeći zaključci:

1. U cilju donošenja standarda i strategija razvoja knjižnica u Hrvatskoj, neophodno je uspostaviti bolju komunikacija između Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te prići izradi novog Zakona o knjižnicama.
2. U svrhu uravnoteženog razvoja visokoškolskih i specijalnih, posebice spomeničkih knjižnica, potrebno je da Ministarstvo kulture u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta uspostavi sustavno financiranje sveučilišnih, odnosno veleučilišnih matičnih knjižnica.
3. Neophodno je informatizirati sve narodne knjižnice i otvarati nove ogranke i knjižnice u općinama, kako bi sve grupe korisnika stekle naviku čitanja i razvile različite oblike pismenosti, te se ravnopravno uključile u društvo znanja.
4. Budući je pokretna knjižnica/bibliobus najjeftiniji način osiguranja knjižnične usluge za stanovnike raspršenih, manjih naselja koja karakteriziraju područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, potrebno je započeti dogovore o zajedničkom sufinanciranje nabave i opreme bibliobusa između Ministarstva kulture, odjela za kulturu navedenih županija, matičnih županijskih knjižnica i općina koje nemaju stacionarnu knjižnicu.