A    A    English

Predstavljanje strategije zagovaranja i kampanje na INFOS2011

Na međunarodnom stručnom skupu INFOS 2011 predsjednica HKD-a Marijana Mišetić održat će pozvano izlaganje Croatian Library Association and Library Advocacy.

36. međunarodni informatički simpozij INFOS 2011 održat će se od 9.- 12. svibnja 2011. u Kongresnom centru Akademija,  Stara Lesna, Visoke Tatre, u organizaciji Slovačkog knjižničarskog društva.