A    A    English

2. radionica Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničanih usluga

Radionica pod nazivom Partnerstvo u uspostavi knjižnica i knjižničnih usluga za predstavnike lokalne uprave Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije održati će u Velikoj Gorici 4. studenoga 2011.

2. Radionica se organizira u suradnji s matičnim županijskim službama za Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku županiju te Zagrebačkim knjižničarskim društvom, a održati će se u Gradskoj vijećnici u Velikoj Gorici. Domaćin je Gradska knjižnica Velika Gorica koja ove godine obilježava 125. obljetnicu djelovanja.

Program:

10.00-10.10 Pozdravne riječi

I. Narodne knjižnice – stanje i potrebe

10.10 -10.25 Narodne knjižnice u Strateškom planu Ministarstva kulture 2011.-2013. 
                       Čedomir Višnjić, Uprava za knjigu i knjižnice, Ministarstvo kulture RH

10.25 -10.30 Kampanja Hrvatskoga knjižničarskog društva Imam pravo znati, imam pravo 
                        na  knjižnicu 
                        Alemka Belan-Simić, Knjižnice grada Zagreba

10.30-10.45 Knjižnica u službi razvoja zajednice 
                       Aleksandra Horvat, Odsjek informacijskih znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

10.45-11.00 Obveze gradova i općina temeljem odredbi Zakona o knjižnicama 
                       Ankica Janković, Odjela za knjižničnu djelatnost, Ministarstvo kulture RH

11.00-11.10 Pauza uz osvježenje

II. Modeli partnerstva i suradnja u uspostavi knjižnica

11.10-11.20 Sve knjižnice Sisačko-moslavačke županije
                       Dunja Holcer, voditeljica županijske matične službe Sisačko-moslavačke županije

11.20-11.30 Pokretna knjižnica – bibliobus kao dio županijske knjižnične mreže u Karlovačkoj 
                       županiji
                      Jasmina Milovčić, voditeljica županijske matične službe Karlovačke županije

11.30-11.40 Modeli partnerstva u uspostavi knjižnica u Krapinsko-zagorskoj županiji
                       Zdravko Štefanić, voditelj županijske matične službe Krapinsko-zagorske županije

11.40-11.50 Mreža narodnih knjižnica u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji
                       Tatjana Nebesny, voditeljica matične službe Knjižnica grada Zagreba

11.50-12.00 Gradska knjižnica Velika Gorica – 125 godina poslije
                       Katja Matković Mikulčić


12.00-12.30 Rasprava i zaključci


Na radionici na koju su pozvani predstavnici lokalne uprave Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije, govorilo se o važnosti uspostave narodnih knjižnica u svim općinama i gradovima te o stanju mreže narodnih knjižnica u spomenutim županijama. Istaknuta je važnost trajne potpore izgradnji knjižnica i knjižničnih usluga od strane lokalne uprave, županija i Ministarstva kulture.

Temeljem izlaganja i rasprave u kojoj su uz knjižničare sudjelovali predstavnici općina, gradova, županija i Ministarstva kulture, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Potrebno je osigurati da svaki građanin ima mogućnost korištenja primjerene knjižnične usluge
  2. Budući je pokretna knjižnica/bibliobus najjeftiniji način osiguranja knjižnične usluge za stanovnike raspršenih, manjih naselja, potrebno je u započete dogovore o zajedničkom sufinanciranje nabave i opreme bibliobusa između Grada Karlovca i Karlovačke županije te Grada Krapine i Krapinsko-zagorske županije ukjučiti i Ministarstvo Republike Hrvatske
  3. Model zajedničkog sufinanciranja nabave i opreme bibliobusa (grad, županija, Ministarstvo kulture), treba slijediti i u ostalim županijama koje nisu uspostavile županijsku bibliobusnu službu.

Nekoliko slika s radionice objavila je na svojim stranicama Matična služba Knjižnica grada Zagreba.