- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva  //  Program
36. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Program

  1. DAN – srijeda, 1. listopada
14,00 - 17,30

6. savjetovanje za narodne knjižnice Usluge za 3. dob
Organizatori: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Sekcija za narodne knjižnice HKD-a i Gradska knjižnica Pula (Kongresna dvorana)

12,00 - 19,30 prijava sudionika i verifikacija delegata (Ured Skupštine - press dvorana)
16,30 - 18,00 sastanci sekcija, komisija i radnih skupina HKD-a
18,30 - 19,00

konstituirajuća sjednica Stručnog odbora (2008.-2010.) (HALL “B”)

18,30 - 19,30 postavljanje postera (Kongresna dvorana)
20,00 koktel dobrodošlice i pozdravi domaćina
  2. DAN – četvrtak, 2. listopada
8,00 - 9,00 prijava sudionika i verifikacija delegata (Ured Skupštine - press dvorana)
9,00 - 9,15 pozdravni govori i otvaranje Skupštine (Kongresna dvorana)
9,15 - 11,30

Istraživanje usluga i njihov utjecaj na planiranje i organizaciju u knjižnicama
Moderator: Snježana Radovanlija Mileusnić
Uvodno izlaganje: dr. sc. Tatjana Aparac-Jelušić

Izlaganja:

 1. Kornelija Petr Balog, Ivana Martinović: Obrazovanje budućih informacijskih stručnjaka utemeljeno na ishodima učenja
 2. Boris Badurina, Martina Dragija Ivanović, Maja Krtalić: Vrednovanje knjižničnih službi i usluga u akademskim i narodnim knjižnicama
 3. Sanja Bunić, Ivančica Dukec: Istraživanje zadovoljstva i potreba korisnika
 4. Marta Unković, Nadia Bužleta: Poticaj za kreiranje novih knjižničnih usluga – anketno istraživanje korisničkih potreba u Gradskoj knjižnici Pula
 5. Vesna Mihanović, Grozdana Ribičić, Katarina Krolo: U traganju za novim
  uslugama i novim korisnicima

Podučavanje korisnika za korištenje knjižničnih usluga: izvori, pomagala, knjižnica kao mjesto socijalizacije

Izlaganja:

 1. Mirjana Milinović: Što školska knjižnica može ponuditi svojim korisnicima?
 2. Edita Bačić: Motivacija studenata – izazov za nove usluge u visokoškolskim knjižnicama
  Predstavljanje sponzora: Point d.o.o.
 3. Ljiljana Šorgić, Jadranka Gabriša Perković: Suradnja Narodne knjižnice i školskih knjižnica srednjih škola Sisačko-moslavačke županije
 4. Suzana Šturm-Kržić, Ana Gregorić: Opatijski umirovljenici – dobri domaćini na engleskom
 5. Ksenija Švenda-Radeljak: Podučavanje korisnika u knjižnici Studijskog centra socijalnog rada
11,30 - 12,00 prijava sudionika i verifikacija delegata (Ured Skupštine - press dvorana)
11,30 - 12,00 Stanka za osvježenje
12,00 - 13,30 Radionica I – Web 2.0 i knjižnice (HALL “A”)
Voditelji: Krešimir Zauder, Jagoda Ille i Robert Kaštelan
12,00 - 13,30 Radionica II – Asertivni knjižničar ili nenasilno rješavanje sukoba (HALL “B”)
Voditelj: Martin Piškorić, Sentia d.o.o.
12,00 - 13,30 Okrugli stol Zaštita osobnih podataka korisnika (Kongresna dvorana)
Uvodno izlaganje: dr. sc. Aleksandra Horvat
Izlaganje: Franjo Lacko, dipl. iur., ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka
13,30 - 15,00 Pauza za ručak
15,00 - 16,00 Panel-rasprava Strategija javnog zagovaranja knjižnica 2008. -  2010. – Radna grupa za javno zagovaranje HKD-a
16,00 - 16,30 dr. sc. Josip Stipanov: Obilježavanje 100. obljetnice rođenja Matka Rojnića
mr. sc. Tinka Katić: 50 godišta Vjesnika bibliotekara Hrvatske
16,30 - 18,30 Izvještajna i izborna skupština
18,30 - 19,30 Osnivačka sjednica Glavnog odbora (2008. - 2010.) (HALL “B”)
20,30 Svečana večera
  3. DAN – petak, 3. listopada
9,00 - 10,30 Okrugli stol Nove usluge u knjižnicama – pogled dobitnika Nagrade Eva Verona
Moderatorica:
Lea Lazzarich (Kongresna dvorana)
10,30 - 12,00

Posteri uz kavu (Kongresna dvorana)
Moderatorica: Tamara Krajna

 1. Mira Bačić, Maja Čulić: Znanstvene i stručne informacije sa zbirkama prema znanstvenim poljima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – analiza korisničkih zahtjeva
 2. Frida Bišćan, Miroslav Katić: Mrežne stranice u službi korisnika
 3. Lorenka Bučević-Sanvincenti: Tradicija čitanja u gradu Zagrebu i okolici
 4. Meri Butirić: DYXY – Interaktivne radionice za djecu s posebnim potrebama / disleksija; disgrafija; grafomotorička disfunkcija / u Ogranku Spinut, Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu 
 5.  Višnja Čanjevac: Dostupnost i ograničenja korištenja fondova Croatice NSK
 6. Ljiljana Črnjar, Ljiljana Vugrinec: Usluge bibliobusnih službi u Hrvatskoj: stanje i mogućnosti 
 7.  Ana-Marija Dodigović, Sonja Martinović, Goranka Mitrović, Marija Prlić: Središnja informacijska služba NSK: prikaz korisničkih usluga 
 8.  Dunja Marija Gabriel: Dostupnost usluga korisnicima iz različitih vrsta knjižnica na primjeru međuknjižnične posudbe iz fonda NSK
 9. Lobel Machala: Međunarodno priznanje hrvatskoga jezika
 10. Ana-Marija Malbašić, Marina Putnik: Putovanje preko mreže do knjige: digitalna knjižnica kao korisni mrežni vodič za promoviranje knjižničnih usluga za mlade, te njihova poticanja na čitanje
 11. Marina Mihalić: Međunarodna usluga Questionpoint – Pitajte knjižničara – u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici: raspon mogućih usluga i vrednovanje korisničkih zahtjeva
 12. Jasmina Milovčić: Prisutnost mrežnih sadržaja školskih knjižnica Karlovačke županije 
 13. Gordana Miolin: Pristup službenim informacijama u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu: upravljanje promjenama
 14. Helena Novak, Sanja Vukasović-Rogač: Raznolikost knjižničnih službi i usluga u glazbenim odjelima hrvatskih narodnih knjižnica
 15. Mirna Osmanović: Nove usluge za slijepu i slabovidnu djecu u Gradskoj knjižnici – KGZ
 16. Blaženka Peradenić-Kotur: Digitalne zbirke službenih publikacija: usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
 17. Aleksandra Pikić: Slobodna radna mjesta za sve vrste knjižničara na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama
 18. Irena Pilaš, Biserka Grečl: Znanstvene i stručne informacije sa zbirkama prema znanstvenim poljima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu – podučavanje korisnika 
 19.  Dijana Sabolović-Krajina, Jadranka Račić, Marija Šegota Novak, Mira Tkalčec, Dragutin Katalenac: Mijenjam knjižnicu: program razmjene knjižničara u Hrvatskoj
 20. Davorka Semenić Premec, Dino Alujević: Knjižnične usluge za tjelesne invalide u Knjižnicama grada Zagreba
 21. Žana Siminiati Violić: Usluge knjižnice Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu potaknute promjenama koje donosi primjena Bolonjskog procesa
 22. Sanja Vuleta: Od najranijih dana do kraja života
10,30 - 12,00 Radionica III – Autorska radionica: Kako objaviti visokokvalitetni rad (HALL “B”)
Voditelj: Arthur J. Eger, ELSEVIER B.V.
12,00 - 13,30

Razvoj i dostupnost usluga korisnicima u različitim vrstama knjižnica: primjeri dobre prakse
Moderatorica:
Ljiljana Sabljak
Uvodno izlaganje: Allan Kleiman, SAD

Izlaganja:

 1. Milenka Bukvić, Norma Miočić, Igor Čolak: Primjeri dobre prakse iz Znanstvene knjižnice Zadar 
 2.  Lea Lazzarich, Zdenka Stojčić: Korisničke usluge Sveučilišne knjižnice Rijeka
 3. Danijela Petrić, Jasminka Vajzović, Milena Wölfling: Od priče u Pričaonici do priče na zvučnoj knjizi
 4. Kristian Ujlaki, Josipa Strmečki: Utjecaj besplatne članarine na korištenje knjižničnih usluga
 5. Verena Tibljaš: Model-knjižnica za mlade
 6. Karmen Krnčević, Antonija Miše: Gradska knjižnica „ Juraj Šižgorić” u Šibeniku i njene usluge u novom prostoru 
 7. Vesna Golubović: Od međuknjižnične posudbe do zajedničkog korištenja izvora
 8. Iva Pezer, Sonja Šimić: Razvoj i dostupnost svih vrsta usluga korisnicima knjižnica Vukovarsko-srijemske županije
13,30 - 15,00 Stanka za ručak
15,00 - 16,30

Dostupnost elektroničkih izvora u knjižnicama: digitalne i virtualne zbirke, elektroničke knjige i elektronički časopisi, baze podataka, repozitorij
Moderatorica:
Ljiljana Črnjar

Izlaganja:

 1. Višnja Barić, Božica Dragaš-Matijević, Nada Džaja-Vrban: Usluga Pitajte knjižničare u svjetlu četverogodišnjeg iskustva
 2. Dijana Sabolović-Krajina: Digitalizacija novinskih fondova kao vrijednost lokalne zajednice
 3. Željka Radovinović: Web 2.0 i glazba
 4. Ana Sudarević: Digitalna građa u školskoj knjižnici
 5. Snježana Radovanlija Mileusnić: Kako promovirati muzejsku knjigu
 6. Zagorka Majstorović: Znanstvene i stručne informacije sa zbirkama prema znanstvenim poljima u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu
16,30 - 17,30 Izvješća sa stručnog dijela programa i zaključci Skupštine
 

4. DAN – subota, 4. listopada

  Izlet na otočje Brijuni
- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -