- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica  //  Program
12. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica

Program

 

 11. 05. 2011. (srijeda)

13:30 - 15:00

Prijava sudionika

 

 Prijavljena izlaganja: Usluge i korisnici / Pohrana i zaštita knjižne građe

14:00 - 16:15  Moderator: Alisa Martek

14:00 - 14:15

Alisa Martek: Hrvatske norme u zaštiti knjižničnoga gradiva

14:15 - 14:30

Aleksandra Pikić: Potrebe studenata s invaliditetom Filozofskoga fakulteta u Zagrebu za prilagođenim knjižničnim uslugama

14:30 - 14:45

Biserka Grečl: Tematska pretraživanja za korisnike Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 

14:45 - 15:00

Ivana Knežević, mr. sc. Marina Vinaj: Analiza korisnika Knjižnice Muzeja Slavonije Osijek : kome je, uistinu, namijenjena muzejska knjižnica

15:00 - 15:30

Endre Beky, Elsevier: Embracing the eBook to Accelerate Science via the Evidence Based Selection

15:30 - 15:45

Silvija Pisk: Stara građa Zbirke za povijest Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu – problemi i rješenja

15:45 - 16:00

Dubravka Luić-Vudrag: Kako sačuvati zbirku periodike Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu?

16:00 - 16:15

Milenka Bukvić: Zaštita oštećene knjižnične građe u Znanstvenoj knjižnici Zadar: iskustva i nedoumice

16:15 - 16:45

 Stanka uz kavu

16:45 - 19:15  Moderator: Vesna Špac

16:45 - 17:00

Vesna Špac, Alisa Martek: Specijalni knjižničari i specijalne knjižnice: status i položaj unutar matičnih organizacija

17:00 - 17:15

Janja Maras, Stjepka Leščić: Slika knjižničara u javnosti - nužno zlo ili izazov?

17:15 - 17:30

Tea Čonč: Međuknjižnična posudba i njezini korisnici: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu

17:30 - 19:00 (paralelne)

Radionica I: Sveučilišni knjižnični sustavi s aspekta nabave i međuknjižnične posudbe : stanje i mogućnosti

dr.sc. Zagorka Majstorović (moderatorica)

dr.sc. Jelka Petrak: Stanje i mogućnosti nabave građe za akademsku zajednicu u Hrvatskoj

dr.sc. Stela Filipi Matutinović: Stanje i mogućnosti nabave građe i međuknjižnične posudbe u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković", Srbija

mr.sc. Vesna Golubović: Stanje i mogućnosti međuknjižnične posudbe u Hrvatskoj - Nacionalni Pravilnik za međuknjižničnu posudbu

17:30 - 19:00 (paralelne)

Radionica II: Knjižničarske usluge danas: rad s korisnicima na izvorima
službenih publikacija i državnih informacija

Irena Pilaš (moderatorica)

Blaženka Peradenić – Kotur: Službeni informacijski izvori u funkciji jačanja svijesti o njihovoj važnosti: ishodišta Zbirke službenih publikacija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Aleksandra Čar: Dostupnost službenih publikacija i izvora Europske unije u akademskom okruženju – uloga Informacijskog centra za europsko pravo - 'EU i'

Snježana Ramljak, Kristina Grošek: Informacijska suradnja Knjižnice Hrvatskog sabora s institucijama i tijelima Europske unije

mr.sc. Alisa Martek: Službene publikacije u Knjižnici Hrvatskog državnog arhiva i njihovo korištenje

mr.sc. Irena Pilaš: CSSU i djelovanje Komisije za državne informacije i službene publikacije – strategija razvoja i edukacija knjižničara i korisnika

19:00 - 19:15

Promocija knjige: Alisa Martek

Zbornik radova 11. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica

20:00

 Koktel dobrodošlice

 

 12. 05. 2011. (četvrtak)

08:30 - 10:00

Prijava sudionika, registracija, postavljanje postera

09:00 - 10:30  Moderator: Tamara Krajna

09:00 - 09:30

Otvaranje skupa

09:30 - 09:50

Tatjana Mušnjak: ZEPHYR - Pasivno održavanje mikroklime u spremištima

09:50 - 10:10

John Lubans, North Carolina Central University: Leading from the Center: Meaning, Experience and Implications

10:10 - 10:30

Ana Barbarić: Plan za slučaj katastrofe – imaju li ga i trebaju li ga hrvatske knjižnice? (na primjeru knjižnica Sveučilišta u Zagrebu)

 Prijavljena izlaganja: Pohrana i zaštita knjižne građe

10:30 - 11:00

 Stanka uz kavu

11:00 - 13:30  Moderator: Lea Lazzarich

11:00 - 12:30 (paralelno uz izlaganja)

Thompson Reuters workshop  (Camelia II): Marta Plebiani, Manager, Strategic Business Development, Healthcare & Science: Research evaluation with Incites

11:00 - 11:15

Tanja Buzina: Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice

11:15 - 11:45

Predstavljanje sponzora: EBSCO 

11:45 - 12:00

Ivana Hebrang Grgić: Repozitorij ustanove – planiranje i upravljanje projektom

12:00 - 12:30

Enrique Penz, ExLibris: Primo and Primo Central: The Ultimate in Next-Gen Discovery

12:30 - 12:45

Sofija Klarin, Jelica Leščić: Zaštita i korištenje hrvatske znanstvene baštine : od projekta digitalizacije do DAR-a

12:45 - 13:15

Kristijan Crnković, ArhivPro: Platforma za izgradnju digitalnih repozitorija

13:15 - 13:30

Danko Tkalec, Point d.o.o.: Digitalna i digitalizirana građa

13:30 - 15:25

 Stanka za ručak

 Prijavljena izlaganja: Pohrana i zaštita knjižne građe / Usluge i korisnici

15:25 - 17:00  Moderator: Snježana Šute

15:25 - 15:40

Jasenka Žuti: Hrvatske norme - uvjet za uspostavu kvalitete usluga u knjižnicama

15:40 - 16:00

Iulian Herciu, ProQuest: The Right Tools. At the Right Time. In the Right Place

16:00 - 16:15

Predstavljanje sponzora: Primat Logistika

16:15 - 16:30

Vlatka Lemić: Registar arhivskih fondova i zbirki RH on-line: predstavljanje arhivskog gradiva na primjeru ARHINET sustava

16:30 - 16:45

Predstavljanje sponzora: Emerald

16:45 - 17:00

Zagorka Majstorović: Knjižnični sustav Sveučilišta u Zagrebu: gdje smo?

17:00 - 17:30

 Stanka uz kavu

17:30 - 19:00  Moderator: Zrinka Udiljak Bugarinovski

17:30 - 17:45

Diana Machala, Lobel Machala: Implementacija Alepha u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu i knjižnice Sveučilišta u Zagrebu

18:15 - 18:30

Zrinka Udiljak Bugarinovski, Jurica Pavičić:  Benchmarking u funkciji unaprjeđenja marketinga u visokoškolskim knjižnicama

18:30 - 18:45

Predstavljanje sponzora: Info Kod

18:45 - 19:00

Stela Kos, Mila Perasović: Korisnici i usluge Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu

20:00

 Zajednička večera

 

 13. 05. 2011. (petak)

 Prijavljena izlaganja: Profesija "Knjižničar"???

09:00 - 11:30  Moderator: Zagorka Majstorović

09:00 - 09:15

Andrija Nenadić: Statusno pravni položaj visokoškolskih knjižnica i voditelja knjižnica unutar pravne osobe/fakulteta u čijem je sastavu knjižnica na Sveučilištu u Splitu

09:15 - 09:30

Tamara Krajna: Knjižnice sastavnica Sveučilišta u Zagrebu – između zakona i stvarnosti

09:30 - 09:45

Tijana Barbić-Domazet i Tea Grujić: Sveučilišna knjižnica kao partner

09:45 - 10:00

Senka Tomljanović: Knjižnice i visoko obrazovanje – argumenti za politiku visokoškolskog knjižničarstva

10:00 - 11:30

Okrugli stol Status knjižnice i knjižničara u sveučilišnom sustavu: profesija „sveučilišni knjižničar“ (ili knjižničar na privremenom radu na sveučilištu?)  Moderator: Vlatka Kolarović
Gosti okruglog stola
: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš , rektor Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Robert Matijašić, rektor Sveučilišta u Puli; prof dr. sc. Nevenka Ožanić , prorektorica za znanost Sveučiišta u Rijeci; Dunja Seiter-Šverko, glavna ravnateljica NSK; dr. sc. Josip Stipanov, autor knjige „Knjižnice i društvo“ i bivši ravnatelj NSK; Ankica Janković, načelnica Odjela za knjižničnu djelatnost u Ministrarstvu kulture; Ante Žužul, predsjednik Uprave Školske knjige d.d.

Na mrežnoj stranici Sveučilišne knjižnice Rijeka "Društvo (zaboravljenog) znanja ili Jesu li knjižnice potrebne društvu znanja? " nalazi se Pismo javnosti i audio snimka radijske emisije Akademski kvarat ure na kojoj je dan osvrt na održani Okrugli stol. 

http://www.svkri.uniri.hr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=459&Itemid=1
 

11:30 - 12:30

 Posteri uz kavu

12:30 - 13:30  Moderator: Nada Avakumović

12:30 - 12:45

Dorja Mučnjak: Profesija „Facebook knjižničar“

12:45 - 13:00

Marko Tot: Vrijednosti knjižničarske profesije

13:00 - 13:15

Vesna Špac, Vesna Gržetić, Jasna Dravec Braun: Dijagnoza: Profesija!!!

13:15 - 13:30

Svjetlana Mokriš Marendić, Sanda Hasenay: Knjižničari, što nudimo korisniku?

13:30 - 15:30

 Stanka za ručak

15:30 - 17:00

Okrugli stol: Infoteka za knjižničare : pravne i stručne informacije na jednom mjestu

Edita Bačić, Andreja Tominac (moderatorice)

Edita Bačić, Andreja Tominac, Marijana Mišetić: Uvodno izlaganje

dr.sc. Zagorka Majstorović: Predstavljanje novog pravilnika o stručnim napredovanjima

Blanka Salatić: Profesija "knjižničar" komparativni pregled zakonodavstva regije

mr.sc. Alisa Martek: Predstavljanje prijedloga novih Hrvatskih standarda za specijalne knjižnice

17:00 - 17:30

 Stanka uz kavu

17:30 - 18:30

Rasprava i zatvaranje skupa

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -