- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica - Knjižnice: kamo i kako dalje?  //  Program
13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica - Knjižnice: kamo i kako dalje?

Program

 

SRIJEDA, 15. 05. 2013.

13:30 - 15:00

R e g i s t a r c i j a   s u d i o n i k a

14:00 - 15:00

Paralelna izlaganja

Kongresna dvorana

Tema: Obrazovanje korisnika

Moderator: Nada Avakumović

 

Fakultetska knjižnica u službi svojih korisnika / Vlatka Božičević

 

Knjižnice u službi informacijskog opismenjavanja: stanje u visokoškolskim knjižnicama osječkog sveučilišta / Kornelija Petr Balog, Josipa Zetović, Bernardica Plašćak

 

Značaj hemeroteka u obrazovnim procesima : primjer prakse Sveučilišne knjižnice u Splitu / Mihaela Kovačić

 

 Razina informacijske pismenosti studenata osječkoga Sveučilišta J. J. Strossmayer / Blanka Salatić

Camelia II

Tema: Knjižnice u vremenu recesije: kako preživjeti?

Moderator: Zagorka Majstorović

 

Bibliometrijom protiv recesije : citatna analiza kao pomoćni instrument u donošenju odluka o izgradnji knjižnične zbirke / Iva Vrkić

 

Nabava literature za potrebe knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli - možemo i bolje! / Tea Grujić

 

Transformacija knjižnice u Edukacijsko-informacijski centar – recept za korporativno preživljavanje / Andrea Božić

 

Suradnja umjesto suparništva : učenje kroz praksu / Edita Bačić, Elli Pecotić, Gordana Miolin

15:00 - 16:30

Paralelne radionice

Kongresna dvorana

I. RADIONICA: Primjena EU legislative u nabavi e-izvora i baza podataka / Komisija za nabavu i međuknjižničnu posudbu (Sonja Avalon, Vesna Golubović)

 

Model konzorcijske nabave u Sloveniji (iskustva i rezultati) / Miro Pušnik

 

Nabava e-izvora s obzirom na primjenu Direktive Vijeća EU 2006/112/EZ od 28. 11. 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (PDV) / Miro Pušnik

 

Posebni načini nabave knjižnične građe u knjižnici Hrvatskog državnog arhiva (HDA) / Alisa Martek

 

Knjižnice i porez na dodanu vrijednost / Evgenija Arh 

Camelia II

II. OKRUGLI STOL: Razvijanje informacijskih vještina korisnika - knjižnice kao obrazovni centri / Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje 

Moderator: Jadranka Stojanovski

 

Jasmina Milovčić i Irena Pilaš: Uvodne napomene 

 

Dorja Mučnjak: Razvijanje informacijskih vještina korisnika : knjižnice kao obrazovni centri 

 

Bojan Macan: Podučavanje korisnika - iskustva Knjižnice IRB-a  

 

Dejana Golenko: Iskustva Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 

 

Dorja Mučnjak: Čemu mi možemo podučiti korisnike, a čemu oni nas? Iskustva Knjižnice FFZG-a  

 

Jadranka Stojanovski: Pokazatelji uključenosti visokoškolskih knjižnica u obrazovne procese
 

16:30 - 17:00

STANKA ZA KAVU

17:00 - 18:30

Paralelne radionice

Kongresna dvorana

III. RADIONICA: Kol'ki im je... h-index? - bibliometrijske usluge u knjižnicama / Bojan Macan

Camelia II

IV. RADIONICA: Uspostava partnerstva kroz javno zagovaranje u kriznim vremenima / Komisija za visokoškolske knjižnice, Komisija za javno zagovaranje (Edita Bačić, Andreja Tominac)

09:30 - 11:00 Kongresna dvorana

Produktivanost znanstvene zajednice

Moderator: Jadranka Stojanovski

OKRUGLI STOL:  Bibliometrija između politike, znanosti i knjižničarstva

Uvodno predavanje: Jadranka Stojanovski

18:30 - 19:00

Predstavljanje Zbornika 12. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica

20:00

 KOKTEL DOBRODOŠLICE

 

ČETVRTAK, 16. 05. 2013.

09:00 - 12:00

R e g i s t r a c i j a   s u d i o n i k a

P o s t a v l j a n j e    p o s t e r a

09: 00- 09:30 Kongresna dvorana

SVEČANO OTVARANJE SKUPA

Pozdravni govori

11:00 - 11:30

 STANKA ZA KAVU

11:30 - 13:45

Paralelna izlaganja

Kongresna dvorana

Tema: Obrazovanje korisnika

Moderator: Andrea Tominac

 

Informacijska pismenost u eri društvenih medija: između izvornih načela i novih potreba / Sonja Špiranec 

 

Razmislek o metodah izobraževanja uporabnikov v visokošolskih knjižnicah / Hedvika Pavlica Kolman 

 

Muzej i knjižnica na zajedničkoj edukacijskoj platformi - suradnja Knjižnice Tehničkog muzeja u Zagrebu na projektu novog odjela stalnog postava Tehničkog muzeja i edukacijsko-informacijskog centra „Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost“ / Kristina Kalanj 

 

Brzih 30 godina - od uputa o značenju signature u predmetnom katalogu do slobodnog pristupa full tekst bazama podataka / Damjana Frančić 

 

Uloga INDOK odjela/knjižnice u razvojno istraživačkom radu matične ustanove / Nada Avakumović, Vesna Špac 

 

Uloga knjižnice u trećem ciklusu visoke naobrazbe / Jelka Petrak, Helena Markulin, Marijan Šember 

Camelia II

Tema: Produktivnost znanstvene zajednice

Moderator: Zrinka Udiljak Bugarinovski

 

Bibliometrija između politike, znanosti i knjižničarstva – za vjerodostojnu i učinkovitu nacionalnu bazu znanstvenih radova / Senka Tomljanović, Zrinka Udiljak Bugarinovski, Alisa Martek

 

Kako je nastajal, nastal in v prvih petih letih deloval Zgodovinski indeks citiranosti na portalu SISTORY / Igor Zemljič 

 

Bibliometrics of Croatian Research / Jenny Neophytou, WILEY 

 

Položaj Umjetničke akademije u vrednovanju znanstvene djelatnosti / Žana Siminiati Violić, Edita Bačić 

 

Bibliotečna djelatnost u službi vrednovanja znanstvenog doprinosa : kako se nosimo sa „zamkama“? / Vesna Borić, Jasna Dravec 

13:45 - 15:30

 STANKA ZA RUČAK

15:30 - 17:00 Kongresna dvorana

Sponzorska radionica - EBSCO - Discovering new search experience & How to generate the greatest benefit of your resources? 

17:00 - 17:30

 STANKA ZA KAVU

17:30 - 19:00

Predstavljanjke postera - I. dio

Moderator: Irena Pilaš

Kongresna dvorana

Ivančica Mihovilić: Iznad duge : tečaj poticanja kreativnosti

 

Iva Meštrović: Analiza istraživanja stavova i mišljenja muzejskih knjižničara o budućem razvoju muzejskih knjižnica 

 

Danica Vujičić: Prezentacija istraživačke produktivnosti Znanstvenika Geološkog odsjeka PMF-a Zagreb 

 

Ivana Šuvak-Pirić, Sanda Hasenay, Svjetlana Mokriš: Prikaz produktivnosti znanstvenika Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek upotrebom bibliometrijskih pokazatelja kroz Web of Science bazu podataka 

 

Lovela Machala Poplašen, Martina Čuljak, Marina Teuber: Bibliografija Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 

 

Vesna Špac: Vrednovanje znanstvenog rada - gdje objavljuju i kako se predstavljaju šumarski znastvenici 

 

Marijan Šember, Helena Markulin: Bibliometrijske usluge Središnje medicinske knjižnice 

 

Bernarda Kos: Digitalizirani sadržaji i kazala - nova vrijednost knjižnice, novi izvor informacija i pomoć u e-učenju 

 

Đurđica Stubičan: Knjižnica Veterinarskog fakulteta u sustavu Sveučilišta u Zagrebu 

20:00

SVEČANA VEČERA

 

PETAK, 17. 05. 2013.

09:00 - 11:00

R e g i s t r a c i j a   s u d i o n i k a

09:00 - 11:00

Paralelna izlaganja

Kongresna dvorana

Tema: Produktivnost znanstvene zajednice

Moderator: Tamara Krajna

 

Uloga specijalne bolničke knjižnice u znanstvenom radu i produkciji matične ustanove – iskustva Knjižnice KBC „Sestre milosrdnice“ / Gordana Ramljak 

 

Sponzorska radionica - ELSEVIER - Further prospects for using Structural Funds to strengthen the Science & Research sector in Croatia / A.D. Turkic, Schuman Associates 

 

Analiza znanstvene produkcije kineziološkog fakulteta u razdoblju od 1998. do 2012. godine / Stjepka Leščić, Željka Jaklinović 

 

Pokazatelji citiranosti znanstvenih radova s područja odgojnih znanosti / Marina Kordić 

 

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i program virtualnog skupnog kataloga autoriziranih podataka VIAF / Mirjana Vujić 

Camelia II

Tema: Članstvo u EU - Knjižničari gdje smo?

Moderator: Andrea Božić

 

Baza podataka ratni zločini – program MATRA, Nizozemska / Andrea Horić, Gabrijela Gavran 

 

Europski arhivski projekti / Vlatka Lemić, Aleksandar Kuzmanić, Tihomir Pleše 

 

Predstavljanje sponzora: OXFORD UNIVESITY PRESS 

 

Knjiznica HAZU u EU projektu Europeana Cloud / Vedrana Jurčić 

 

Obvezni primjerak (legal deposit) u zemljama EU i u Republici Hrvatskoj / Višnja Čanjevac 

 

predstavljanje sponzora: Cem Üzüm, SPRINGER 

 

Informacijske usluge knjižnica nakon ulaska u Europsku uniju / Blaženka Peradenić-Kotur 

 

E-nakladništvo i e-dostupnost statističkih informacijskih izvora: EUROSTAT, OECD i službena statistika Republike Hrvatske – primjeri, usporedba i korištenje / Irena Pilaš 

11:00 - 11:30

 STANKA ZA KAVU

11:30 - 13:30

Paralelna izlaganja

Kongresna dvorana

Tema: Produktivnost znanstvene zajednice

Moderator: Alisa Martek

 

Citatna analiza i znanstveni odjek časopisa Periodicum biologorum u razoblju od 1972. do 2010. godine / Grozdana Sirotić 

 

Bibliometrijska analiza časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 98 (2005) - 105 (2012) / Hanja Anić 

 

Predstavljanje sponzora: EMERALD

 

Uvod u bibliometrijsku analizu časopisa iz područja humanističkih znanosti i umjetnosti / Marta Radoš 

 

Hrvatski časopisi zastupljeni u citatnim bazama podataka Web of Science i Scopus / Goranka Mitrović 

 

Predstavljanje sponzora: PROQUEST 

 

Institucionalna prepoznatljivost hrvatske znanstvene produkcije iz područja ekonomije u citatnim bazama podataka WoS i Scopus / Maja Panian Selimić, Silvana Brozović 

 

Zavičajni fondovi Knjižnice Muzeja Slavonije – ishodišta znanstvenog promišljanja Osijeka i Slavonije / Marina Vinaj, Ivana Knežević 

Camelia II

EU fondovi 2014.-2020.: Ususret novoj financijskoj perspektivi / Arijana Vela

13:30 - 15:00

 STANKA ZA RUČAK

15:00 -16:00

Predstavljanje postera - II. dio

Moderator: Blaženka Peradenić-Kotur

Kongresna dvorana

Ksenija Švenda-Radeljak: „Što su informacije i kako ih pronaći?“ - obrazovanje korisnika knjižnice Studijskog centra socijalnog rada pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 

Ljiljana Siber: Program informacijskog opismenjavanja studenata do vrednovanja dostupnih izvora informacija 

 

Marija Bulatović: Edukacija u Univerzitetskoj biblioteci "Svetozar Marković" 

 

Oja Krinulović: Obučiti korisnika kako da dođe do knjige ili časopisa 

16:00 - 16:15

 sponzor: DOMINOVIĆ

16:15 - 17:15

 Predstavljanje postera - III dio

Moderator: Blaženka Peradenić-Kotur

Kongresna dvorana

Ankica Valenta: Može li se Moodle sustava za e-učenje primijeniti u knjižničarstvu?

 

Irena Frigo Haltrich: Istraživanje stavova korisnika prema novim uslugama: primjer knjižnice Fakulteta političkih znanosti 

 

Marina Maruna: Privlačenje korisnika - korak naprijed u promociji muzejske knjižnice!

 

Jadranka Lisek, Nada Avakumović, Vesna Špac: IEEE – korak s budućnošću 

 

Vera Petrović: 21.vek za visokoškolske biblioteke na teritoriji centralne Srbije 

 

Igor Baj, Vesna Golubović, Marko Orešković: Unapređenje knjižničnih usluga 

17:15 - 17:45

 STANKA ZA KAVU

17:45 - 18:45 Kongresna dvorana

RASPRAVA, ZAKLJUČCI, ZATVARANJE SKUPA

Moderator: Vesna Špac

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -