- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva  //  Program
39. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Program

 

 

 15. listopada 2014. (srijeda)

15:30 - 18:30

Prijava sudionika i verifikacija delegata

15:00 - 16:30

Sastanci sekcija i komisija

(Restoran)

15:00 - 16:30 DVORANA MARUL

Otvoreni sastanak Komisije za javno zagovaranje
Strategija javnog zagovaranja 2014. - 2019.

17:00 - 17:40

Otvaranje Skupštine

17:40 - 18:30

Plenarna izlaganja
1. Donna Scheeder, IFLA President-elect: The IFLA Trend Report: A Call to Action
2. Gerald Leitner, EBLIDA Executive Committee: The right to e-read
3. Daniela Živković, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Knjižnice na putu od misije do  strategije: osvrt na hrvatske prilike

19:00 - 20:00

Konstituirajuća sjednica Stručnog odbora (2014.-2016.)

(Restoran)

20:30

 Koktel dobrodošlice

 

 

 16. listopada 2014. (četvrtak)

09:00- 12:00

Prijava sudionika i verifikacija delegata

09:00 - 12:00

Postavljanje postera

09:00 - 11:00 DVORANA PERISTIL

1. Ana Pavlek: Knjigotron - od Trnja do knjiga na tronu dječjih čitateljskih klubova
2. EBSCO - Vojislav Milovanović, Jan Luprich: All about EBSCOhost: Databases, eBooks & Discovery
3. Bernardica Ivanković: „Čitam i skitam” - kviz za poticanje čitalačkih navika kao suvremeni pristup korisnicima Dječjeg odjela Gradske knjižnice Subotica
4. Ivona Vojnić Hajduk: Novi pristup u radu sa učenicima srednjih škola

Rasprava

09:00 - 11:00 DVORANA CARRARA

1. Dijana Erceg: Elektronička nastavna literatura i uloga fakultetske knjižnice
2. Jasminka Mihaljević: Mogućnost implementacije načela korporativnog upravljana u poslovnu strategiju visokoškolske knjižnice
3. Royal Society of Chemistry - Claudia Heidrich:  Open Access Publishing and the role of the Royal Society of Chemistry
4. Milko Belevski: Digitalizirana glazbena građa - projekti u hrvatskim knjižnicama
5. Andreja Zubac: Važnost visokoškolskih knjžničara u izgradnji digitalnih znanstvenih zbirki
6. Thomson Reuters - Iulian Herciu: Citation Connection – monitoring activity, identifying performance
7. Alemka Belan-Simić, Ivančica Đukec-Kero: Strateško planiranje i javnozagovaračke aktivnosti Knjižnica grada Zagreba
8. Snježana Radovanlija Mileusnić: Kako opstati : strategija rada muzejskih knjižnica
9. Jasmina Kenda: Analiza stanja i procjena perspektive dostizanja standarda prinove knjižnične građe na primjeru Knjižnica grada Zagreba
10. Ljiljana Črnjar, Milka Šupraha-Perišić: Od mreže knjižnica prema knjižničnom sustavu Primorsko-goranske županije

Rasprava

09:00 - 11:00 DVORANA MARUL

Panel diskusija - Slobodan pristup pravnim informacijama  DIO I.
Radna grupa za pravne i srodne knjižnice, Komisija za državne informacije i službene publikacije, Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje
IFLA Law Libraries Section Project
: Open Access to legal knowledge – workshop for law librarians in South East European Region
Moderatori: Edita Bačić, Blaženka Peradenić-Kotur

11:00 - 11:30

 Stanka uz kavu

11:30 - 13:00 DVORANA PERISTIL

1. Kluk Giunio, Diana Polanski, Milka Šupraha-Perišić: Uzajamna ili zajednička katalogizacija, preuzimanje ili stvaranje zapisa?
2. Rajka Gjurković-Govorčin: Iskustva i izazovi pri oblikovanju mrežnoga kataloga
3. Wiley - Branka Mrljes: Serving the Research Community in Croatia – a Wiley Overview
4. Ana Knežević Cerovski: Virtualna međunarodna normativna baza - VIAF i identifikator ISNI u kontekstu bibliografske kontrole i njihova implementacija u normativnu bazu NSK
5. Oxford University Press - Julita Madzio: Oxford University Press Journals Collection 2015
6. Petra Pancirov: Univerzalna decimalna klasifikacija i normativna baza NSK

Rasprava

11:30 - 13:00 DVORANA CARRARA

1. Ana Barbarić: Prijevodi IFLA-inih dokumenta u izdanju HKD-a – analiza, stanje, perspektiva
2. Tea Čonč, Nives Franić, Alka Stropnik: HKD Novosti: dvadeset godina informiranja i povezivanja hrvatske knjižničarske zajednice
3. Emerald - Daria Ziolkowska:  Emerald – Your Publisher of Choice for Study, Research, Publishing
4. Kristina Čunović, Alka Stropnik: Nacionalna kampanja "Čitaj mi!" - primjer partnerstva i sinergije udruga
5. Nature Publishing Group & Palgrave Macmillan - Francesca Brazzorotto & Sergio Gonzalez - An introduction to Nature Publishing Group & Palgrave Macmillan digital products
6. Ivana Hebrang Grgić: Nakladnička djelatnost Hrvatskog knjižničarskog društva: uloga u obrazovanju knjižničara

Rasprava

11:30 - 13:00 DVORANA MARUL

Panel diskusija - Slobodan pristup pravnim informacijama DIO II.
Radna grupa za pravne i srodne knjižnice, Komisija za državne informacije i službene publikacije, Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje
Moderatori: Blaženka Peradenić-Kotur, Edita Bačić

13:00 - 15:00

 Stanka / Razgledavanje grada uz vodiča

(za razgledavanje grada obvezna predbilježba pri registraciji)

15:00 - 16:30 DVORANA PERISTIL

1. Karmen Borković, Nada Topić: Od knjižnice do teatra
2. Sanja Brbora: Korisnici u knjižničnom labirintu
3. Springer - Cem Üzüm:  Springer's e-Programm and scientific publishing
4. Ana Utrobičić: Trials Search Co-ordinator – knjižničar koji to (ni)je
5. ProQuest - Eva Czegledi, Account Manager ProQuest:  "Ebrary and EBL – ebooks from ProQuest"
6. Dunja Holcer, Andreja Tominac: Zastupljenost web 2.0 alata u knjižničnom marketingu

Rasprava

15:00 - 16:30 DVORANA CARRARA

1. Ljiljana Vugrinec, Iva Pezer, Klaudija Ladan: Na bibliobusima svijet ostaje!
2. Vesna Stričević-Šolić: Cycling for Libraries – Glas za knjižnice 
3. Elsevier - Peter Porosz: Elsevier is supporting the Croatian research community
4. Vedran Peruničić, Ana Marić, Tito Kliska: Bibliocikliranje
5. Romana Horvat, Irena Ivković: Multikulturalnost zajednice - most koji spaja knjižnice
6. Maja Gačan, Ida Gašpar, Petar Lukačić: TEDxKoprivnicaLibrary

Rasprava

15:00 - 16:30 DVORANA MARUL

Panel rasprava -  O primjeni autorskog prava u knjižnicama, Radna grupa za autorsko pravo i otvoreni pristup
Moderator: Aleksandra Horvat

16:30 - 17:00

 Stanka uz kavu

17:00 - 19:00

 Razgledavanje grada uz vodiča, na engleskom, za sponzore

17:00 - 19:00

Izvještajna i izborna skupština  
Dodjela Kukuljevićeve povelje i Nagrade Eva Verona
Prezentacija izdanja HKD-a

19:00 - 20:00

Konstituirajuća sjednica Glavnog odbora (2014.-2016.)

(Restoran)

20:30

 Svečana večera

 

 

 17. listopada 2014. (petak)

09:00 - 10:30 DVORANA PERISTIL

1. Sofija Konjević: SEND 2.0 – program za međuknjižničnu posudbu u novom ruhu
2. Jasna Kovačević, Radovan Vrana: Pogled na knjižnične usluge iz perspektive korisnika
3. Marko Orešković, Tamara Krajna, Jelena Bolkovac:  Softveri otvorenog koda za korištenje u knjižnicama
4. Sanja Repanić Blažičko, Ivana Faletar Horvatić: Književni petak – gerilska borba
5. Dijana Sabolović-Krajina: Knjižnica je više od knjiga - što (danas) znači biti inovativna knjižnica?
6. Katarina Todorcev Hlača: Strategija razvoja knjižnica za nacionalne manjine - prava korisnika na slobodan pristup informacijama

Rasprava

09:00 - 10:30 DVORANA CARRARA

Panel rasprava - Izazovi suvremenog europskog knjižničarstva
Moderatori: Klaus-Peter Boettger, Gerald Leitner, Daniela Živković, Marijana Mišetić

09:00 - 10:30 DVORANA MARUL

Panel rasprava - HKD i regionalna Društva knjižničara - kako dalje?
Edita Bačić, Mihaela Kovačić, Žana Siminiati-Violić: Društvo knjižničara u Splitu : što smo bili i kamo idemo?
Moderatori: Vinka Jelić-Balta, Ljiljana Vugrinec

10:30 - 11:30

 Posteri uz kavu

12:00 - 16:00

Stanka / Razgledavanje Sveučilišne knjižnice u Splitu (organizirani prijevoz)

16:30 - 17:00

 Stanka uz kavu

17:00 - 19:00

Rasprava i izvješća sa stručnog dijela programa i zaključci Skupštine

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -