- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Mladi i pravo na osobni razvoj
8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Mladi i pravo na osobni razvoj

Mjesto održavanja: Knjižnice grada Zagreba, Odjel za djecu i mladež, Starčevićev trg 4, Zagreb 08.12.2008 -
Organizator: HKD - Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja, HKD – Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Katedra za bibliotekarstvo

Program

Komisija za slobodan pristup informacijama Hrvatskoga knjižničarskog društva i Katedra za bibliotekarstvo Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 2001. godine redovito obilježavaju Međunarodni dan ljudskih prava, 10. prosinca, organiziranjem okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama. Dosad održani okrugli stolovi bili su posvećeni osiguranju pristupa informacijama iz kulture, službenim informacijama, informacijama za posebne skupine korisnika, informacijama za članove akademske zajednice, doživotnom učenju, etici i borbi protiv korupcije te slobodnom pristupu informacijama i intelektualnom vlasništvu.

Tema je Osmog okruglog stola Mladi i pravo na osobni razvoj. U koncipiranju i organiziranju ovogodišnjega skupa sudjeluje i Komisija za knjižnične usluge za djecu i mladež Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Tema okruglog stola odabrana je polazeći od činjenice da mladi imaju pravo na osobni razvoj te slobodan pristup svim vrstama informacija i slobodu izražavanja i da predstavljaju temelj na kojem počiva razvoj vrijednosnog sustava, a time i mogućnost odabira informacija za razvoj osobnosti. Razmatrat će se pružaju li knjižnice uistinu sve relevantne informacije koje mladima trebaju i na koji su način knjižničari uključeni u promicanju prava na osobni razvoj mladih. Neupitna je činjenica otvorenosti i dostupnosti knjižnica mladima; s jednog aspekta bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi – prema rasi, spolu, dobi, podrijetlu, kulturi, imovinskom ili društvenom statusu, a s drugog aspekta osiguravanje slobodnog pristupa informacijama pri pristupu i odabiru najraznolikijim sadržajima i medijima kojima knjižnica raspolaže. Recentne teme koje dominiraju su informacije o HIV-u, svim vrstama ovisnosti, pornografskim sadržajima, oružju, rasizmu i dr.
Kao i prošlih godina predviđeno je sudjelovanje pozvanih domaćih i inozemnih izlagača.

Teme ovogodišnjega Okrugloga stola:

 1. mladi i pravo na osobni razvoj u svijetu i Hrvatskoj
   
 2. nova zadaća knjižnica – uspostavljanje ravnoteže između osiguranja slobodnog
  pristupa korisnicima i zaštite prava na osobni razvoj
   
 3. odgovornost knjižničara na upućivanje mladih prema relevantnim, ispravnim, točnim, pouzdanim, potrebnim, neuvredljivim, etičkim i drugim vrstama informacija
   
 4. promicanje društvenih, duhovnih, moralnih vrijednosti, tjelesnog i duševnog zdravlja, izražavanje vlastitog mišljenja, pravu na druženje i okupljanje i dr.
   
 5. educiranje knjižničara, prvenstveno narodnih i školskih knjižnica i osvješćivanje potreba za nabavkom literature na svim medijima, za svu tematiku i problematiku koja je u fokusu interesa mladih: HIV, droga, seks, pornografija, ovisnosti
   
 6. povesti raspravu treba li uvesti povećanu kontrolu pristupa sadržajima i onemogućiti slobodan pristup pojedinim informacijama na internetu o temama pornografije, droge, rasizma, HIV-a i dr.

Kotizacija:

 
Do 15.studenog 2008
Od 16. studenog do 1. prosinca 2008
za članove HKD-a
150,00 kn
200,00 kn
za nečlanove
200,00 kn
250,00 kn

Rok za prijave:
1. prosinca 2008. Nakon 1. prosinca 2008. prijave se neće zaprimati.
Kotizaciju molimo uplatiti na žiro račun Hrvatskoga knjižničarskog društva 2360000-1101451830 ; MB 3236706 s naznakom "za 8. okrugli stol". Nakon primljene uplate HKD će izdati račun i poslati ga na navedenu adresu.
Uz radne materijale za okrugli stol, u kotizaciju je uključeno i osvježenje.

Redovni studenti bibliotekarstva oslobođeni su plaćanja kotizacije.
 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -