- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)
19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama: Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – malo predvorje. 22.09.2023
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo – Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama te Komisija za narodne knjižnice

Suorganizatori: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet u Osijeku

Programski i organizacijski odbor: Sandra Domjan Radujković, Snježana Ercegovac,
Sanjica Faletar Tanacković, Dunja Marija Gabriel, Jelena Lešaja, Anita Malkoč Bišćan,
Željka Miščin, Matija Panić, Jasenka Pleško, Maela Rakočević-Uvodić, Ljiljana Sabljak,
Dijana Sabolović-Krajina, Sara Semenski, Jasmina Sočo, Ksenija Švenda Radeljak, Ira
Tuzlančić; predsjednica Odbora: Vlasta Šolc

Kotizacija                                                           Članovi HKD-a                 Ostali
Rana kotizacija (uplata do 4. rujna 2023.)              15 EUR                       20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 4. rujna 2023.)         20 EUR                      25 EUR

Rokovi:
1. travnja 2023. objava 2. obavijesti s mogućnošću prijave
1. svibnja 2023. rok za prijavu izlaganja dobre prakse i predaju sažetaka
1. lipnja 2023. povratna obavijest prijavljenima
4. rujna 2023. rok za slanje prezentacije i prijavu sudjelovanja uz ranu kotizaciju

Tema skupa: teškoća čitanja kod osoba s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću – ADHD (od engl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jedan je od najčešćih neurorazvojnih poremećaja dječje i adolescentne dobi. To je kognitivni i bihevioralni poremećaj koji karakteriziraju hiperaktivnost, impulzivnost i nedostatak pozornosti. Procjene o učestalosti različite su i kreću se od 2 do 7 % kod školske djece. Četiri do pet puta češće javlja se kod dječaka. U posljednje vrijeme dijagnosticira se i u odrasloj dobi.

Knjižnica kao centar lokalne zajednice i socijalno osjetljiva ustanova u kulturi ima misiju prednjačiti u procesu prihvaćanja i uključivanja svih skupina korisnika, odnosno senzibilizacije javnosti na osobitosti i potrebe ranjivih skupina. Stoga će okrugli stol nastojati okupiti zainteresirane strane koje se bave ili susreću s osobama s ADHD-om: psihologe, pedagoge, knjižničare, stručnjake iz odgojno-obrazovnih ustanova, predstavnike raznih udruga te partnere u organizaciji okruglog stola.


Ciljevi skupa: informirati, educirati i zagovarati prava osoba koje imaju poremećaj pozornosti i deficit pažnje. Umrežavati stručnjake iz različitih područja za stvaranje novih mogućnosti njihova ravnopravnog života u zajednici, ali i podržati roditelje koji su potpora djeci s ADHD-om. Nužno je kontinuirano raditi na uklanjanju predrasuda o njima.

Metode
Program će se odvijati u dva dijela:
1. pozvana izlaganja priznatih domaćih i inozemnih stručnjaka koji se bave ovom temom
2. prijavljena izlaganja primjera dobre prakse.

Očekivani rezultati
Sudionici skupa primijenit će znanja i ideje dobivene na skupu u svoj svakodnevni rad. Senzibilizirat će zajednicu za potrebe osoba s poremećajem pozornosti te promovirati i zagovarati njihova prava i potrebe. Sudionici će dobiti uvid koliko je društvo informirano, senzibilizirano i educirano o osobama s navedenom teškoćom. Stručnjaci će dati prijedloge za programe koji bi se provodili za osobe s poremećajem pozornosti u knjižnicama, osnovnim školama i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -