- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Skupovi  //  Skupovi u zemlji  //  4. stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Izazovi vrednovanja knjižničnih zbirki
4. stručni skup Izgradnja, upravljanje i evaluacija zbirki: Izazovi vrednovanja knjižničnih zbirki

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, malo predvorje 15.09.2023 -
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Mjesto i vrijeme: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 15. rujna 2023.
Organizator: Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za nabavu knjižnične građe i međuknjižničnu posudbu

Suorganizator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

PROGRAM


Tema skupa:
Jedna je od najvažnijih zadaća svake knjižnice kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu svoga fonda, odnosno pojedinačnih zbirki, što se postiže njihovim vrednovanjem. Vrednovanje zbirke je završni, a ujedno i najsloženiji proces u primjeni politika djelatnosti izgradnje i upravljanja zbirkama, kojim se otkriva koliko je neka knjižnična zbirka dobra (kvalitetna) i koliko se koristi. Proces vrednovanja podrazumijeva sustavno kvantitativno i kvalitativno mjerenje zbirke kako bi se utvrdilo u kojem stupnju ona zadovoljava potrebe aktivnih i potencijalnih korisnika, čime knjižnica potvrđuje svoje postojanje, ispunjava svoje zadaće i ostvaruje svoju misiju. Vrednovanjem se otkrivaju prednosti i nedostaci zbirke u odnosu na ciljeve knjižnice koji su istaknuti u smjernicama za nabavu ili u politici izgradnje zbirke.
Vrednovanje se uobičajeno dijeli na dvije skupine: onu koja opisuje samu zbirku (njezinu veličinu, starost, jezik, prirast) te onu koja opisuje njezino korištenje (posudba, korištenje u čitaonici, međuknjižnična posudba).
Podaci dobiveni vrednovanjem zbirke upozoravaju na njezine nedostatke, prednosti i snage, granice i pogreške u njezinu oblikovanju, a uključuju i pronalaženje načina za poboljšanje usluga.
Podteme skupa:
- Vrednovanje fizičkih knjižničnih zbirki
- Vrednovanje elektroničkih zbirki
- Vrednovanje hibridnih zbirki
Ciljevi skupa:
• pružiti pomoć u rješavanju stručnih problema s kojima se susreću knjižničari u segmentu vrednovanja zbirki
• izmijeniti iskustva knjižničara u provođenju vrednovanja zbirki
• uputiti na važnost procesa evaluacije, odnosno vrednovanja knjižničnih zbirki
Oblici izlaganja:
• Pozvana izlaganja
• Prijavljena izlaganja
• Izlaganja na posteru

Rok za prijavu sudjelovanja s izlaganjem i dostavu sažetaka: 31. srpnja 2023.

Krajnji rok za prijavu sudjelovanja: 11. rujna 2023. do 12:00 h.

Programski odbor: Vesna Golubović, Sanja Kosić, Alisa Martek, Maja Pranić, Tatijana Petrić, Jasenka Pleško, Kristina Romić
Organizacijski odbor: Milena Bušić, Božica Dragaš, Lucija Hodžajev, Sofija Konjević, Amelia Kovačević, Dubravka Krleža, Jelena Šančić, Lana Šuster, Sara Semenski
Osobe za kontakt:
Kristina Romić, tel. 01/616 4027, e-mail: kromic@nsk.hr
Vesna Golubović, tel. 01/616 4086, e-mail: vgolubovic@nsk.hr

Kotizacija
                                                                                             Članovi HKD-a    Ostali
Rana kotizacija (uplata do 28. kolovoza 2023.)              15 EUR             20 EUR
Puna kotizacija (uplata nakon 28. kolovoza 2023.)        20 EUR             25 EUR
 

Uplata kotizacija: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Hrvatske bratske zajednice 4, HR 1000 Zagreb, IBAN HR3423600001101451830 s naznakom "Prezime, ime; Izgradnja zbirki." Po primljenoj uplati HKD će izdati e-račun.

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -