- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Stručna tijela  //  Komisija za visokoškolske knjižnice  //  Plan i program
Uvod       Plan i program       Članovi       Dokumenti i linkovi
Komisija za visokoškolske knjižnice

Plan i program

Plan aktivnosti za razdoblje 2022. -2024.  godine (predsjednica Jasminka Mihaljević)

 • Organizacija rasprava relevantnih za problematiku visokoškolskih knjižnica
 • Redoviti sastanci Komisije
 • Sudjelovanje članova Komisije u redovitom radu tijela HKD-a
 • Redovita suradnja Komisije s nadležnom matičnom službom NSK
 • Informiranje i suradnja sa službama NSK u predlaganju elektroničkih izvora za hrvatsku visokoškolsku i znanstvenu zajednicu
 • Sudjelovanje članova Komisije na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima u organizaciji HKD-a i drugih institucija (MICC Medical Information Conference Croatia; PUBMET, Knjiga i društvo, Godišnja konferencija i skupština IFLA-e)
 • Rad na donošenju i primjeni zakona, standarda i pravilnika relevantnih za problematiku visokoškolskih knjižnica
 • Nastavak redovitih aktivnosti Komisije za visokoškolske knjižnice

 

 

Plan aktivnosti za razdoblje 2018. - 2020. godinu (predsjednica Tamara Krajna)

 • Redoviti sastanci Komisije
 • Sudjelovanje članova Komisije u redovitom radu tijela HKD-a
 • Redovita suradnja Komisije s nadležnom matičnom službom NSK
 • Informiranje i suradnja sa službama NSK u predlaganju elektroničkih izvora za hrvatsku visokoškolsku i znanstvenu zajednicu
 • Sudjelovanje članova Komisije u organizaciji stručnog skupa 16. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Lovran,  15.05. - 18.05.2019.)
 • Sudjelovanje članova Komisije na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima u organizaciji HKD-a i drugih institucija (MICC Medical Information Conference Croatia; PUBMET, Knjiga i društvo, Godišnja konferencija i skupština IFLA-e)
 • Rad na donošenju zakona, standarda i pravilnika relevantnih za problematiku visokoškolskih knjižnica

 

Plan aktivnosti za 2017. godinu (predsjednica Marijana Mišetić)

 • nastavak redovnih aktivnosti;
 • održavanje sastanaka na kojima će se tematizirati aktualna problematika visokoškolskih knjižnica;
 • daljnja suradnja s matičnom službom NSK za specijalne i visokoškolske knjižnice;
 • rad na donošenju zakona, standarda i pravilnika;
 • predlaganje teme elektroničkih izvora za hrvatske knjižnice 15. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Opatija);
 • organizacija 15. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica (Opatija).

 

Izvješće o radu za 2016. godinu (predsjednica Marijana Mišetić)

 • sudjelovanje članova u redovitom radu tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva;
 • sastanci Komisije (6. travnja 2016.; 19.-20. svibnja 2016.; 22. srpnja 2016.; 12. listopada 2016.);
 • rasprave:

          - rasprava o pristupu bazama podataka s nacionalnom licencom (moderator: savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice Zagorka Majstorović);

          - rasprava o Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj), uz proslijeđene primjedbe i sudjelovanje u javnoj raspravi;

          - prijedlog kandidata za strukovne nagrade „Eva Verona“ i Kukuljevićeva povelja;

          - odluka o drugom mandatu predsjednice Komisije i zamjenice predsjednice Komisije;

          - sudjelovanje članova Komisije za visokoškolske knjižnice na 41. skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva (Primošten, 2016.);

          - organizacija okruglog stola na temu EU fondovi i knjižnice : mogućnosti i izazovi (Skupština HKD-a, Primošten): Korištenje sredstava iz EU fondova od strateške je važnosti za Republiku Hrvatsku, koja u razdoblju 2014.-2020. iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura. Preduvjet za povlačenje sredstava kvalitetno su pripremljeni projekti kojima se podižu kapaciteti, unapređuju djelatnosti a usluge dovode na razinu europskih standarda. Cilj je interaktivnoga predavanja informirati potencijalne korisnike o mogućnostima financiranja projekata, ključnim koracima pripreme i apliciranja, te predstaviti primjere dobre prakse. Interaktivno predavanje predstavit će ESI fondove otvorene Republici Hrvatskoj te najvažnije aspekte pripreme i provedbe projekata. Posebna pozornost posvetiti će se mogućnostima financiranja knjižnica. U organizaciji Komisije za visokoškolske knjižnice, interaktivno će predavanje održati mr. sc. Ivana Maletić, zastupnica u Europskom parlamentu te Kristina Kosor, direktorica TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. U okviru predavanja bit će predstavljena knjiga "EU projekti : od ideje do realizacije", koju je uredila mr. sc. Ivana Maletić.

 

 

Plan aktivnosti za 2016. godinu (predsjednica Marijana Mišetić)

 • nastavak redovnih aktivnosti;
 • predlaganje teme elektroničkih izvora za hrvatske knjižnice (podtema: e-izvori za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu) kao jedne od tema Skupštine HKD-a koja će se održati u listopadu 2016. godine;
 • rad na organizaciji Skupštine HKD-a u listopadu 2016. godine i izlaganja na Skupštini;
 • održavanje sastanaka na kojima će se tematizirati aktualna problematika visokoškolskih knjižnica;
 • rad na donošenju Standarda za visokoškolske knjižnice.

 

 

Izvješće o radu za 2015. godinu (predsjednica Marijana Mišetić)

 • sudjelovanje članova u redovitom radu tijela Hrvatskoga knjižničarskog društva;
 • sastanak Komisije (21. rujna 2015., povodom javne rasprave o Nacrtu Strategije hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020.);
 • organizacija stručnog skupa 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica – Knjižnice: kamo i kako dalje? (Lovran, 13.-16. svibnja 2015. g.) Na stručnom su skupu, kroz pozvana predavanja domaćih i stranih predavača, prijavljena izlaganja, radionice, okrugle stolove i posterska izlaganja predstavljene aktualne teme iz visokoškolskog i specijalnog knjižničarstva, s posebnim naglaskom na primjere dobre prakse. Podteme stručnoga skupa bile su: Knjižnične zbirke i usluge (zbirke specijalnih knjižnica; e-knjige; e-knjižare kao konkurencija knjižnicama; budućnost izgradnje zbirki; financiranje knjižnica kroz projekte i fondove; knjižnični prostori, potrebe korisnika…); Knjižnice i istraživački podaci (repozitoriji; otvoreni pristup i organizacija informacija; europska i hrvatska legislativa o pohrani istraživačkih podataka; nove kompetencije knjižničara…); Pozicioniranje knjižnica i knjižničara (knjižničari kao suradnici u znanosti. na projektima ili u nastavi; knjižničari kao administracija; knjižnica i knjižničari u legislativi – Zakon o knjižnicamaZakon o muzejimaPravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci…). Skupu je prisustvovalo oko 120 sudionika.
 • rad na izdavanju zbornika radova sa stručnog skupa 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica – Knjižnice: kamo i kako dalje?.
 • nastavak redovnih aktivnosti;
 • predlaganje teme elektroničkih izvora za hrvatske knjižnice (podtema: e-izvori za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu) kao jednu od tema Skupštine HKD-a koja će se održati u listopadu 2016. godine;
 • rad na organizaciji Skupštine HKD-a u listopadu 2016. godine i izlaganja na Skupštini;
 • održavanje sastanaka na kojima će se tematizirati aktualna problematika visokoškolskih knjižnica;
 • rad na donošenju Standarda za visokoškolske knjižnice.

 

 

Plan i program rada u 2012.-2014. godini 

- sudjelovanje u organizaciji skupova 
- poduzimanje aktivnosti na unapređenju statusa visokoškolskih knjižničara 
- aktivno sudjelovanje u izradi zakona i pravilnika.

 

 

 

 

 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -